ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Structuring the Anesthesia Clinic in COVID-19 Epidemic (Pandemic): DEÜ Anesthesiology Department []
. Ahead of Print: HNHJ-93824 | DOI: 10.14744/hnhj.2020.93824

Structuring the Anesthesia Clinic in COVID-19 Epidemic (Pandemic): DEÜ Anesthesiology Department

Leyla İyilikci, Hale Aksu Erdost, Necati Gokmen, Bahar Kuvaki, Hasan Hepaguslar, Uğur Koca, Çimen Gülben Olguner, Ayşe Karcı, Fikret Maltepe, Sevda Özkardeşler, Volkan Hancı, Serhan Yurtlu, Ferim Günenç, Yüksel Erkin, Aydın Taşdöğen, Elvan Ocmen, Sule Ozbilgin, Semih Küçükgüçlü, Erol Gokel
Dokuz Eylul University School Of Medicine, Anesthesiology, İzmir

As in the whole world, when the first case detection officially appeared on 11 March 2020 in our country, taking the necessary precautions during the operation of the operating room and intensive care units as anesthesiologists as "Dokuz Eylül University Faculty of Medicine (DEÜTF) Anesthesiology and Reanimation Department" It was aimed to prepare a guideline on how to behave in patients with mandatory operation in the light of the available data, aiming to protect safety of both patient and health workers.

Keywords: COVID-19, SARS-CoV-2, anesthesiology, intensive care unit

COVİD-19 Salgınının (Pandemi) da Anestezi Kliniğinin Yapılandırılması: DEÜTF Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD

Leyla İyilikci, Hale Aksu Erdost, Necati Gokmen, Bahar Kuvaki, Hasan Hepaguslar, Uğur Koca, Çimen Gülben Olguner, Ayşe Karcı, Fikret Maltepe, Sevda Özkardeşler, Volkan Hancı, Serhan Yurtlu, Ferim Günenç, Yüksel Erkin, Aydın Taşdöğen, Elvan Ocmen, Sule Ozbilgin, Semih Küçükgüçlü, Erol Gokel
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ad, İzmir

Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde resmi olarak ilk olgu tespiti 11 Mart 2020 tarihinde ortaya çıkınca, "Dokuz Eylül Ünversitesi Tıp Fakültesi (D.E.Ü.T.F.) Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri'' olarak anestezistler olarak ameliyathane ve yoğun bakımların işleyişinde gerekli önlemlerin alınarak, pandemi süresinde uygulanabilir ve hem hasta güvenliğini hem de çalışan sağlık görevlilerini korumayı amaçlayarak, eldeki veriler ışığında operasyonu zorunlu olan hastalarda nasıl davranılması gerektiği konusunda bir kılavuz hazırlanması amaçlandı.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, SARS-CoV-2, anesteziyoloji, yoğun bakımCorresponding Author: Hale Aksu Erdost, Türkiye
LookUs & Online Makale