ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Gelecek Sayı - Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi

Gelecek Sayı

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Kreşe Giden Çocuklarda Streptococcus Pneumoniae Nazofarengeal Taşıyıcılığı Ve İlişkili Risk Faktörleri
Nasopharyngeal Carriage of Streptococcus pneumoniae and Related Risk Factors in Children Attending Day Care Centers
Narin Akıcı, Nuray Arda Devecioğlu, Zehra Esra Önal, Tamay Gürbüz, Çağatay Nuhoğlu, Ömer Ceran
doi: 10.14744/hnhj.2018.52196  Sayfa 0

2.
Ofis çalışanlarının oturma süresi ve oturma pozisyonunun bel ağrısı ile ilişkisi
Correlation between sitting duration and position and lumbar pain among office workers
Yaşar Keskin, Berna Ürkmez, Fulden Öztürk, Müge Kepekçi, Teoman Aydın
doi: 10.14744/hnhj.2019.04909  Sayfa 0

3.
Hastaneye Yatırılan Toplum Kökenli Pnomoni Tanılı HastalardaTaburculuk Sonrası Kısa Dönem Mortalite
Post Discharge Short Term Mortality in Hospitalized Patients with Community Acquired Pneumonia
Halit Çınarka, Sibel Yurt, Elif Tanrıverdi, EFSUN GONCA UGUR CHOUSEIN, Demet Turan, ZEYNEP YILDIRIM, Mustafa Çörtük, ERDOGAN ÇETINKAYA
Sayfa 0

4.
Gebelik Başlangıcı TSH Değerlerinin Fetomaternal Etkileri
Fetomaternal Effects of TSH Values in the Initial Stage of Pregnancy
Ali Doğukan Anğın, İsmet Gün, Yasemin Sevinç, Önder Sakin, Muzaffer Seyhan Cikman, Serem Urus
doi: 10.14744/hnhj.2019.06641  Sayfa 0

5.
Normal yaşlanma, hafif bilişsel bozukluk ve erken dönem Alzheimer tipi demansın yürütücü işlevler bakımından karşılaştırılması
A Comparison of Executive Functions in Normal Aging, Mild Cognitive Impairment, Early Stage Alzheimer Type Dementia in Turkish Sample
Aynur Feyzioğlu, Emine Neşe Tuncer, Hakan Gürvit, Ekin Emiral
doi: 10.14744/hnhj.2019.61687  Sayfa 0

6.
Benign patoloji nedeniyle total tiroidektomi uyguladığımız hastalarda papiller tiroid mikrokarsinom insidansı ve klinik yaklaşımımız
The incidence of papillary thyroid microcarcinoma in patients who underwent total thyroidectomy due to benign disease and our clinical approach
Sema Yüksekdağ, Abdullah Yıldız, Ahmet Topcu, Ömer Faruk Özkan, Ethem Ünal
doi: 10.14744/hnhj.2018.18853  Sayfa 0

7.
Torakolomber Bileşke Kırıkları
Thoracolumbar Junction Fractures
Şahin Yüceli, Mustafa Efendioglu
Sayfa 0

8.
Dirsek Proksimali Ulnar Sinir Tuzaklanma Nöropatilerine Klinik ve Elektrofizyolojik Yaklaşım
Clinical and Electrophysiologic Approach to Ulnar Nerve Entrapment Neuropathies Proximal to the Elbow
Reyhan Sürmeli, Emine Taşkıran, Nurten Uzun Adatepe, Turgut adatepe, Orhan Yagız
doi: 10.14744/hnhj.2020.29981  Sayfa 0

9.
Trafik kazalarına bağlı yaralanmalarda, hava yastığı ve emniyet kemerinin travma şiddetine etkisinin değerlendirilmesi
Evaluation of the effect of airbag and seat belt use on the severity of injury in traffic accidents
Davut Tekyol, Şahin Çolak, İsmail Tayfur, Nihat Müjdat Hökenek, Abdullah Algın
doi: 10.14744/hnhj.2019.02350  Sayfa 0

10.
Morel-Lavellée lezyonu: Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları
Magnetic Resonance Imaging Findings of Morel-Lavellée Lesion
Onur Levent Ulusoy, Hadi Sasani, Deniz Alis, Fethi Emre Ustabaşıoğlu, Burcin Sezgi Barlas, Levent Onat, Bulent Colakoglu
doi: 10.14744/hnhj.2018.48403  Sayfa 0

11.
Çocuklarda Orta ve Ağır Astım Atağında İpratropium Bromidin Etkinliği
Efficacy of Ipratropium Bromide in Moderate and Severe Asthma Attack in Children
Mehmet Özdemir, Haluk Çokuğraş
doi: 10.14744/hnhj.2019.99705  Sayfa 0

OLGU SUNUMU
12.
Daptomisin Kullanımına Bağlı Gelişen Kreatin Kinaz Yüksekliği Olgusu
A Case of Increased Creatin Kinase Level Caused by Daptomycin
Zeynep sule Cakar, Gul Karagoz, Lütfiye Nilsun Altunal, Ayse serra Ozel, Sinan Öztürk, Senol Comoglu, Mehmet Fatih Bektaşoğlu, FIDAN DOGAN, Ayten Kadanalı
doi: 10.14744/hnhj.2018.55477  Sayfa 0

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
13.
Gram Negatif Bakterilerde Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz Enzimi Varlığının CLSI ve EUCAST Kriterlerine Göre Saptanması
Detection of the Presence of Extended-Spectrum Beta-Lactamase Enzyme in Gram-negative Bacteria According to CLSI and EUCAST Criteria
Hande Toptan, Gülçin Balköse, Özlem Doğan, Rıza Adaleti, Sebahat Aksaray
doi: 10.14744/hnhj.2019.55706  Sayfa 0

14.
Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Preterm Yenidoğanlarda İntrakranial Kanama Sıklığı ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Incidence and Risk Factors of Intracranial Hemorrhage in Very Low birth Weight Infants
Selim Sancak, Sevilay Topcuoğlu, Güner Karatekin
doi: 10.14744/hnhj.2019.59244  Sayfa 0

15.
Endoskopi ünitesinde günübirlik anestezi uygulanan hastalarda anksiyete ve preemptif analjezi etkisinin değerlendirilmesi
Assessment of anxiety and effect of preemptive analgesia on patients administered ambulatory anesthesia in endoscopy unit
Ceyda Ozhan Caparlar, Savas Altinsoy, Julide Ergil
doi: 10.14744/hnhj.2019.67044  Sayfa 0

16.
Kaliforniya Sözel Öğrenme Testi: Türkiye Yetişkin Örnekleminin Normatif Çalışması
California Verbal Learning Test: The Normative Study of Turkey Adult Sample
Aynur Feyzioğlu
doi: 10.14744/hnhj.2019.78790  Sayfa 0

17.
Primer enuresis nokturnalı Çocuk olgularda yaşam kalitesi ve olumsuz düşünce eğilimlerinin değerlendirilmesi
Evaluation of quality of life and tendency to negative cognitive errors in children with primary nocturnal enuresis
behcet simsek, Julide Özgür
Sayfa 0

18.
Pediatrik Kafa Travması Olgularına Ait Klinik Deneyimlerimiz
Our Clinical Experiences on Pediatric Head Trauma Cases
Mustafa Efendioğlu, Ezgi AKAR, Selin Tural Emon, arif tarkan calisaneller
doi: 10.14744/hnhj.2020.91886  Sayfa 0

19.
Astım Tanılı Çocuklarda Montelukast ile Zafirlukast Tedavi Etkinliğinin Karşılaştırılması
A Comparison of the Effectiveness of Montelukast and Zafirlukast Theraphy in Children with Asthma
Burcu Volkan, Sedat Öktem, Perran Boran, Gulnur Tokuc
doi: 10.14744/hnhj.2019.30164  Sayfa 0

LookUs & Online Makale