ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X

Hızlı Arama
Imerslund-Grasbeck Syndrome ve Erken Adölesans Döneminde Osteoporoz Başlanğıcı []
. 2012; 52(2): 104-107

Imerslund-Grasbeck Syndrome ve Erken Adölesans Döneminde Osteoporoz Başlanğıcı

Nevzat Aykut Bayrak1, Esra Tozan Bayrak2, Çağatay Nuhoğlu1, Duygu Sömen Bayoğlu1, Veysel Bayoğlu3, Ömer Ceran4
1SB Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği
2Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji ABD
3SB Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği
4İstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

İmerslund-Grasbeck sendromu (İGS), vitamin B12 eksikliği ve proteinüri ile seyreden iyi prognozlu bir malabsorpsiyon sendromudur. İleri yaşlarda bu hastalarda osteoporoz gelişimi önemli bir sorundur. Bu makalede, kliniğimizde İGS düşündüğümüz ve erken adölesans dönemde radyolojik osteoporoz bulgularına rastladığımız bir hastanın tanı süreci sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: İmerslund-Grasbeck sendromu, osteoporoz, vitamin B12, proteinüri, erken adölesans.

Initial Radiologic Findings Of Osteoporosis In Imerslundgrasbeck Syndrome In Early Adolescence

Nevzat Aykut Bayrak1, Esra Tozan Bayrak2, Çağatay Nuhoğlu1, Duygu Sömen Bayoğlu1, Veysel Bayoğlu3, Ömer Ceran4
1SB Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği
2Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji ABD
3SB Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği
4İstanbul Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

Imerslund-Grasbeck syndrome (İGS) is a malabsorption syndrome with favorable prognosis where vitamin B12 deficiency and proteinuria is detected. One of the major problems that patients with this disease face in the elderly is osteoporosis. In this case report, we summarize the diagnostic course of a suspected İGS patient presented to our clinic with initial radiologic findings of osteoporosis in early adolescence.

Keywords: Imerslund-Grasbeck syndrome, osteoporosis, vitamin B12, proteinuria, early adolescence.

Nevzat Aykut Bayrak, Esra Tozan Bayrak, Çağatay Nuhoğlu, Duygu Sömen Bayoğlu, Veysel Bayoğlu, Ömer Ceran. Initial Radiologic Findings Of Osteoporosis In Imerslundgrasbeck Syndrome In Early Adolescence. . 2012; 52(2): 104-107

Sorumlu Yazar: Nevzat Aykut Bayrak, Türkiye
LookUs & Online Makale