ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X

Hızlı Arama
An Atypical Presentation of Organophosphate Intoxication: Extrapyramidal Signs []
. 2016; 56(1): 52-55

An Atypical Presentation of Organophosphate Intoxication: Extrapyramidal Signs

Bengü Gülhan Aydın1, Volkan Hancı2, Bülent Serhan Yurtlu2, Işık Özkoçak Turan3
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Bülent Ecevit University Faculty of Medicine, Zonguldak, Turkey
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey
3Department of Anesthesiology and Reanimation, Ankara Numune Training and Research Hospital, Ankara

Organofosfatların etki mekanizması kolinesteraz enzim inhibisyonu yoluyla olduğundan organofosfat zehirlenmeleri ciddi klinik sonuçlara
neden olabilir. Zehirlenmenin akut döneminde muskarinik ve nikotinik semptomlar görülse de ekstrapiramidal bulgulara nadiren rastlanır. Biz bu olgu sunumunda acil servise ekstrapiramidal semptomlarla başvuran bir akut organofosfat zehirlenmesi olgusunu sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Organofosfat zehirlenmesi, ekstrapiramidal bulgular, pestisitler

Organofosfat İntoksikasyonunda Atipik Bir Prezentasyon: Ekstrapiramidal Bulgular

Bengü Gülhan Aydın1, Volkan Hancı2, Bülent Serhan Yurtlu2, Işık Özkoçak Turan3
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Bülent Ecevit University Faculty of Medicine, Zonguldak, Turkey
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey
3Department of Anesthesiology and Reanimation, Ankara Numune Training and Research Hospital, Ankara

Organophosphate intoxications may cause serious clinical results as the activation mechanism of organophosphates is via the inhibition of cholinesterase enzyme. Even if muscarinic and nicotinic symptoms are seen in the acute phase of intoxication, extrapyramidal symptoms are very rare. We aim to present an acute organophosphate intoxication case who was admitted to the emergency unit with extrapyramidal symptoms.

Keywords: Organophosphate intoxication, extrapyramidal symptoms, pesticides

Bengü Gülhan Aydın, Volkan Hancı, Bülent Serhan Yurtlu, Işık Özkoçak Turan. Organofosfat İntoksikasyonunda Atipik Bir Prezentasyon: Ekstrapiramidal Bulgular. . 2016; 56(1): 52-55

Sorumlu Yazar: Bengü Gülhan Aydın, Türkiye
LookUs & Online Makale