ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Çocukluk çağında masif hemobili []
. 2018; 58(1): 48-52 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.37450

Çocukluk çağında masif hemobili

Ayşenur Celayir
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları SUAM, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Hemobili pediatrik populasyonda çok seyrek görülür; bu nedenle de teşhis konusundaki zorluklar halen devam etmektedir. Haemobilia, genel bir dolaşımdaki bir damar ile safra sistemi arasındaki anormal bir ilişkiyi belirtir. Çocuklarda hemobili tedavisi için üst gastrointestinal sistemden kanama ayırıcı tanısının yapılması önemlidir. Hemobili nedenlerinin ve tedavisinin farkında olunması hekimlerin hastalarını daha etkili bir şekilde tedavi etmesini sağlar.
Bu çalışmada, hastalarda ve özellikle çocuklarda hemobilinin nedenleri, teşhis ve tedavi yöntemleri ile ilgili zorluklar gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hemobili, tıkanma sarılığı, endoskopi, endoskopik retrograd kolanjio pankreatografi, biliyer bilgisayarlı tomografik anjiografi, manyetik resonans kolanjio pankreatografi.

Massive Hemobilia in Childhood

Ayşenur Celayir
Department of Pediatric Surgery, University of Health Science, Istanbul Zeynep Kamil Maternity and Children’s Health Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Hemobilia is very rare in the pediatric population, and so it continues to be a diagnostic challenge. Hemobilia is an abnormal communication between a vessel of the splanchnic circulation and the biliary system. Treatment planning for hemobilia in children should be performed; therefore, the differential diagnosis is very important in order to find the cause of the upper gastrointestinal bleeding. Awareness of potential causes and the management of upper gastrointestinal bleeding and hemobilia should enable physicians to treat their patients more effectively.
This study is a review of potential etiologies of hemobilia and the challenges involved in the diagnosis and surgical management of massive hemobilia, especially in children.

Keywords: Biliary computed tomography angiography, endoscopic retrograde cholangiopancreatography; endoscopy; hemobilia; magnetic resonance cholangiopancreatography; obstructive jaundice.

Ayşenur Celayir. Massive Hemobilia in Childhood. . 2018; 58(1): 48-52

Sorumlu Yazar: Ayşenur Celayir, Türkiye
LookUs & Online Makale