ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
Travmatik Karın Duvarı Hernisi: Olgu Sunumu []
. 2015; 55(3): 204-207

Travmatik Karın Duvarı Hernisi: Olgu Sunumu

Sevcan Alkan1, Mehmet Ali Uzun1, Osman Yücel1, Aysun Şimşek Çelik1, Doğan Erdoğan1, Çağatay Tosun2
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği1, Üroloji Kliniği2, İstanbul, Türkiye
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul. Türkiye

Travmatik karın duvarı hernisi (TKDH) künt karın travması sonucu oluşan nadir bir herni tipidir. Tanı koymadaki zorluk, eşlik edebilen organ yaralanması ve fıtıklaşan bağırsağın strangulasyonu gibi sebeplerle ciddi morbidite ve mortaliteye sebep olabilmektedir. Bu nedenle onarım zamanlaması ve uygulanacak cerrahi yöntemleri tartışmalı olan 55 yaşında bir kadın TKDH olgusu sunulmuştur. Hastada hemodinamik stabiliteyi bozmayan ve cerrahi tedavi gerektirmeyen böbrek yaralanması da saptanmış olup, klinik ve radyolojik değerlendirme ile içi boş organ yaralanması ve strangulasyon düşünülmemiştir. Hasta gereksiz acil laparatomiden kaçınılarak, elektif lokal yaklaşım ile bariyerli mesh onarımı uygulanarak tedavi edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Karın duvarı, künt travma, herni.

Traumatic abdominal wall hernia: a case report

Sevcan Alkan1, Mehmet Ali Uzun1, Osman Yücel1, Aysun Şimşek Çelik1, Doğan Erdoğan1, Çağatay Tosun2
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği1, Üroloji Kliniği2, İstanbul, Türkiye
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul. Türkiye

Traumatic abdominal wall hernia ( TAWH ) is a rare type of hernia caused by blunt abdominal trauma. Difficulty in the diagnosis, associated organ injury and strangulation of the herniated intestine can cause severe morbidity and mortality. Therefore, the timing of repair and surgical methods are still controversial. A 55 years old woman with TAWH has been presented. The patient has also associated renal injury which caused no hemodynamic instability and required no surgical intervention. Clinical and radiological evaluation showed no hollow organ injury and strangulation. The patient was treated with elective local approach applying the barrier mesh repair while avoiding unnecessary emergency laparotomy.

Keywords: Abdominal wall, blunt trauma, hernia.

Sevcan Alkan, Mehmet Ali Uzun, Osman Yücel, Aysun Şimşek Çelik, Doğan Erdoğan, Çağatay Tosun. Traumatic abdominal wall hernia: a case report. . 2015; 55(3): 204-207

Sorumlu Yazar: Sevcan Alkan, Türkiye
LookUs & Online Makale