ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
Sıradışı Başlangıç Semptomlu Bir Guillain-Barre Sendromu: Bilateral pitoz ve anti-GQ1b pozitifliği []
. 2020; 60(2): 206-210 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.44227

Sıradışı Başlangıç Semptomlu Bir Guillain-Barre Sendromu: Bilateral pitoz ve anti-GQ1b pozitifliği

Mustafa Ülker, Mehmet Demir, Füsun Mayda Domaç, Gülay Kenangil, Fatma Betül Özdilek
Erenköy Ruh Sağlığı ve Nöroloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Guillain-Barre sendromu(GBS) hızla gelişen motor zaafiyetle prezente olan, periferik sinir sisteminin immün aracılı bir hastalığıdır. GBS hastalarında kranial sinir tutulumları nadir olmayıp, sıklıkla fasial ve faringeal kaslarda güçsüzlük şeklindedir. Ekstraokuler kas tutulumları ve özellikle oftalmopleji olmaksızın pitoz nadiren karşılaşılan klinik prezentasyonlar olup teşhiste güçlük yaratabilir. Hastalığın başlangıç bulguları olarak bilateral pitoz ve hafif jeneralize güçsüzlük tespit edilen genç erkek bir vakayı tartışma eşliğinde sunduk.

Anahtar Kelimeler: Anti-GQ1b pozitifliği, guillain-Barre sendromu, pitozis.

An Unusual Presentation of Guillain-Barre Syndrome: Bilateral Ptosis with anti-GQ1b Antibody Positivity

Mustafa Ülker, Mehmet Demir, Füsun Mayda Domaç, Gülay Kenangil, Fatma Betül Özdilek
Department of Neurology, Erenkoy Mental Health and Neurology Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Guillain-Barre syndrome (GBS) is an acute-onset and immune-mediated disorder of the peripheral nervous system characterized by rapidly developing motor weakness. GBS patients often develop cranial nerve involvement, usually in the form of facial or pharyngeal weakness. Ocular involvement, and in particular, isolated ptosis without ophthalmoplegia are rare manifestations and may bring about considerable diagnostic challenges. Herein, we report a young man presenting with bilateral ptosis along with mild generalized weakness as initial manifestations of GBS.

Keywords: Anti-GQ1b positivity, guillain-Barre syndrome, ptosis.

Mustafa Ülker, Mehmet Demir, Füsun Mayda Domaç, Gülay Kenangil, Fatma Betül Özdilek. An Unusual Presentation of Guillain-Barre Syndrome: Bilateral Ptosis with anti-GQ1b Antibody Positivity. . 2020; 60(2): 206-210

Sorumlu Yazar: Mustafa Ülker, Türkiye
LookUs & Online Makale