ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X

Yayın Kurulu

Yayın Kurulu

Baş Editör

Dr. Aytekin Kaymakcı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi, Ümraniye Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Editörler

Dr. Çağatay Nuhoğlu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi, Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çocuk Kliniği, İstanbul, Türkiye
Dr. Memet Taşkın Egici
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi, Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Aile Hekimliği Kliniği, İstanbul, Türkiye
Dr. Kadir Kayataş
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi, Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye
Dr. Mustafa Efendioğlu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi, Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
Dr. İlke Mungan Akın
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi, Sultan Abdülhamid Han Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çocuk Kliniği, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, İstanbul, Türkiye

Bilimsel Danışma Kurulu

Dr. Rıza Adaleti
SBÜ İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Bölümü, İstanbul
Dr. Nurettin Aka
Kırklareli Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Kırklareli
Dr. Ali Aktekin
SBÜ İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi, İstanbul
Dr. Ahmet Rüknettin Aslan
SBÜ İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
Dr. Sema Aytekin
SBÜ İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermotoloji Kliniği, İstanbul
Dr. Pembe Gül Binbir Güneş
SBÜ İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, İstanbul
Dr. Hasan Bombacı
SBÜ İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji, İstanbul
Dr. Efe Serkan Boz
SBÜ İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Bölümü, İstanbul
Dr. İbrahim Bülent Buttanrı
SBÜ İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, İstanbul
Dr. Mustafa Canbakan
SBÜ İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, İstanbul
Dr. Mehmet Kerem Canbora
SBÜ İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji, İstanbul
Dr. Nurgül Ceran Subaşı
SBÜ İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları, İstanbul
Dr. Mecit Çalişkan
SBÜ İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, İstanbul
Dr. Nesibe Sinem Çiloğlu
SBÜ İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, İstanbul
Dr. Şahin Çolak
SBÜ İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul
Dr. Akın Dayan
SBÜ İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği/Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları, İstanbul
Dr. Refik Demirtunç
SBÜ İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul
Dr. Servet Ebrinç
SBÜ İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, İstanbul
Dr. Mustafa Efendioğlu
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
Dr.Mehmet Taşkın Eğici
SBÜ İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği, İstanbul
Dr. Osman Ekinci
SBÜ İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul
Dr. Mehmet Erbakan
SBÜ İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği, İstanbul
Dr. Serpil Erol
SBÜ İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları, İstanbul
Dr. Aynur Feyzioğlu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İstanbul
Dr. Duygu Geler Külcü
SBÜ İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul
Dr. Fatih Göktay
SBÜ İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Kliniği, İstanbul
Dr. Fatih Güzelbulut
SBÜ İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul
Dr. Gülbu Işıtmangil
SBÜ İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Kliniği, İstanbul
Dr. Adnan Behçet Kafadar
SBÜ İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji, İstanbul
Dr. Tolga Katmer
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
Dr. V. Melih Kara
SBÜ İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
Dr. Kadir Kayataş
SBÜ İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul
Dr. Duygu Kurtuluş
SBÜ İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, İstanbul
Dr. Eyüp Veli Küçük
SBÜ İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
Dr. Cemile Handan Mısırlı
SBÜ İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul
Dr. Melike Nebioğlu
SBÜ İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, İstanbul
Dr. Mutlu Niyazoğlu
SBÜ İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları, İstanbul
Dr. Çağatay Nuhoğlu
SBÜ İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İstanbul
Dr. Melike Betül Öğütmen
SBÜ İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, İstanbul
Dr. Zehra Esra Önal
SBÜ İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İstanbul
Dr. Kamil Özdil
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul
Dr. Asu Özgültekin
SBÜ İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul
Dr. Selvinaz Özkara
SBÜ İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul
Dr. Metin İshak Öztürk
SBÜ İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
Dr. Şirin Pekcan Yaşar
SBÜ İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermotoloji Kliniği, İstanbul
Dr. Ali İhsan Taşçı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dekanı, Üroloji Kliniği, İstanbul
Dr. Çiğdem Tepe Karaca
SBÜ İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Kliniği, İstanbul
Dr. Fisun Vural Tikiz
SBÜ İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul
Dr. Hülya Tireli Küçükçakır
SBÜ İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul
Dr. Selin Tural Emon
SBÜ İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin Cerrahi Kliniği, İstanbul
Dr. Ece Turan Vural
SBÜ İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, İstanbul
Dr. Kemal Tutkavul
SBÜ İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul
Dr. Ertuğrul Can Tüfekçi
SBÜ İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul
Dr. Sebahat Uyanık Aksaray
SBÜ İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul
Dr. Fügen Varder Aker
SBÜ İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul
Dr. Ayşegül Verim İlbaş
SBÜ İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Kliniği, İstanbul
Dr. Meryem Günay Yalçıner Gürleyik
SBÜ İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
Dr. Hakan Serhat Yanık
SBÜ İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji, İstanbul
Dr. Attila Yildirim
SBÜ İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
Dr. Hatice Elvin Yildiz
SBÜ İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, İstanbul
Dr. Sema Zer Toros
SBÜ İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Kliniği, İstanbul
Dr. Gulnora Rakhimbaeva
Taşkent Tıp Akademisi, Nöroloji Anabilim Dalı, Özbekistan; Özbekistan Hareket Bozuklukları Derneği Başkanı
Dr. Sagynbu Abduvalieva
Ulusal Doğum ve Çocukluk Merkezi, Yenidoğan ve Prematüre Bebekler Patoloji Bölüm Başkanı
Dr. Dilorom Ahmedova
Ulusal İhtisaslaşmış Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Araştırma Merkezi Başkanı
Dr. Syed Mulazim Hussain Bukhari
Lahor Üniversitesi, Patoloji Bölümü, Pakistan
Dr. Aziza Djurabekova
Semerkant Devlet Tıp Enstitüsü Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı; Semerkant Devlet Tıp Enstitüsü 1. Klinik Başhekimi

Hızlı Arama
LookUs & Online Makale