ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Intravenous Lipid use in Mirtazapine Intoxication [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2015; 55(1): 58-60

Intravenous Lipid use in Mirtazapine Intoxication

Bülent Serhan Yurtlu1, Volkan Hancı1, Mehmet Akın2, Isıl Özkoçak Turan3
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İzmir
2Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Zonguldak
3Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Yoğun Bakım Ünitesi, Ankara.

Drug intake from antidepressant and antiphychotic groups are observed frequently within the patients brought to emergency departments in intoxication clinic. In those patients who are treated for intoxication, main therapy is supportive in most of the cases if there isn’t any special antidote for the drug or chemical. In this manuscript, intravenous lipid therapy is presented in patient whose general condition was worsened in spite of supportive therapy after intake of antidepressant, mirtazapine.

Keywords: Mirtazapine, intoxication, lipid rescue.

Mirtazapin İntoksikasyonunda İntravenöz Lipid Kullanımı

Bülent Serhan Yurtlu1, Volkan Hancı1, Mehmet Akın2, Isıl Özkoçak Turan3
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İzmir
2Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Zonguldak
3Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Yoğun Bakım Ünitesi, Ankara.

İntoksikasyon tablosuyla acil servislere getirilen hastalar arasında antidepresan ve antipsikotik gruplardan ilaç alınımına sık rastlanır. İntoksikasyon nedeniyle tedavi altına alınan hastalarda ilgili ilaç veya kimyasal ile özel bir antidot mevcut değilse güncel tedavi çoğunlukla destek tedavisidir. Bu yazıda mirtazepin adlı antidepresan alımı sonrasında verilen destek tedavisine rağmen genel durumu bozulan bir hastada uygulanan intravenöz lipid tedavisi sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Mirtazapin, intoksikasyon, lipid kurtarma.

Bülent Serhan Yurtlu, Volkan Hancı, Mehmet Akın, Isıl Özkoçak Turan. Intravenous Lipid use in Mirtazapine Intoxication. Haydarpasa Numune Med J. 2015; 55(1): 58-60

Corresponding Author: Bülent Serhan Yurtlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale