ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Laparoscopic Partial Nephrectomy revealed a Collision Tumor Composed of Renal Papillary Cell Cancer and Oncocytoma: Case Report [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Ahead of Print: HNHJ-69782 | DOI: 10.14744/hnhj.2021.69782

Laparoscopic Partial Nephrectomy revealed a Collision Tumor Composed of Renal Papillary Cell Cancer and Oncocytoma: Case Report

Yavuz Bastug1, Emrah Ozsoy1, Emre Pehlevan1, Gülistan Gümrükçü2, Serdar Aykan1
1Health Sciences University Haydarpaşa Numune Training And Research Hospital, Urology Deparment, Istanbul
2Health Sciences University Haydarpaşa Numune Training And Research Hospital, Pathology Deparment, Istanbul

Diagnosing symptomatic or incidental renal masses increased with the advances in technology. Renal Cell Carcinoma (RCC) is the most common type of kidney cancer. Papillary Renal Cell Carcinoma (PRCC) is the second most subtype of renal cell carcinoma (RCC). Renal oncocytoma is a benign epithelial tumor of kidney and is the second most common benign tumour after angiomyolipoma. Hybrid tumors of oncocytoma and chromophobe RCC are known in the literature. However, primary renal collision tumors are rare neoplasms those composed of two different cell lineages. We present a rare entity as a case report which is oncocytoma with renal papillary cell cancer type 1.

Keywords: renal cancer, collision tumor, papillary renal cell cancer, oncocytoma, laparoscopic partial nephrectomy

Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi ile Renal Papiller Hücre Kanseri ve Onkositomun Beraber Olduğu Bir Tümör: Olgu Sunumu

Yavuz Bastug1, Emrah Ozsoy1, Emre Pehlevan1, Gülistan Gümrükçü2, Serdar Aykan1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul

Teknolojideki gelişmelerle birlikte semptomatik ve rastlantısal böbrek kitlelerinin teşhisi artmıştır. Renal Hücreli Karsinom (RHK) en yaygın görülen böbrek kanseri türüdür. Papiller Renal Hücreli Karsinom (PRHK), Renal Hücreli Karsinomun (RHK) en sık ikinci alt tipidir. Renal Onkositom, böbreğin benign bir epitel tümörüdür ve anjiyomiyolipomdan sonra en sık görülen ikinci iyi huylu tümördür. Onkositom ve Kromofob Renal Hücreli Karsinomunun hibrit tümörleri literatürde bilinmektedir. Bununla birlikte, primer böbrek çarpışması tümörleri iki farklı hücre kökeninden oluşan nadir neoplazmlardır. Nadir bir primer çarpışma tümörü olarak Renal Papiller Hücreli Karsinom tip 1 ve Onkositomdan oluşan bir olguyu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: böbrek kanseri, çarpışma tümörü, papiller renal hücreli karsinom, onkositom, laparoskopik parsiyel nefrektomiCorresponding Author: Serdar Aykan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale