ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Gelecek Sayı - Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi

Gelecek Sayı

1.
Yenidoğanda Batın içi Kitle: Konjenital Mezoblastik Nefroma
Intra-Abdominal Mass in Newborns: Congenital Mesoblastic Nephroma
Sevim Yener, Aytekin Kaymakçı
doi: 10.14744/hnhj.2021.86619  Sayfa 0

2.
Yoğun Bakımda Reentübasyon Sıklığı ve Nedenleri: Retrospektif Bir Çalışma
The Reasons For High Re-Intubation Frequency In Intensive Care: A Retrospective Study
Ahmet Sari, Damla Akman, Osman Ekinci
doi: 10.14744/hnhj.2020.05900  Sayfa 0

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
3.
Lentikülostriat Arter(LSA) Enfarktlarında Demografik Veriler
Demographic Datas in Lenticulostriate Artery (LSA) Infarcts
Mustafa Ülker, Eda Türk
doi: 10.14744/hnhj.2019.14622  Sayfa 0

4.
Sitotoksisite analizinde MTT ve WST-1 testlerinin karşılaştırmalı bir çalışması
A comparative study of MTT and WST-1 assays in cytotoxicity analysis
Ceren Sarı, Sevgi Kolaylı, Figen Celep Eyüpoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2019.16443  Sayfa 0

5.
Guillain-Barré Sendromlu Hastalarda Nötrofil Lenfosit Oranı, Monosit Lenfosit Oranı ve Trombosit Lenfosit Oranının Klinik Önemi
The Clinical Significance of Neutrophil Lymphocyte ratio, Monocyte Lymphocyte ratio and Platelet Lymphocyte ratio in Patients with Guillain-Barré Syndrome
Cihan Bedel, Mustafa Korkut
doi: 10.14744/hnhj.2019.38233  Sayfa 0

6.
Spinal abse ile prezente olan spinal dermal sinus traktı olguları: Tek merkez deneyimi
Progression of spinal dermal sinus tracts to intraspinal abscess: A single center experience
Oguz Baran, Fatma Deniz Aygün, Ali Metin Kafadar, Pamir Erdinçler, Yıldız Camcıoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2020.46354  Sayfa 0

7.
Romatizmal Hastalıklarda Akciğer Bulguları
Pulmonary Findings in Rheumatic Diseases
güler özgül, Isil Ustun
doi: 10.14744/hnhj.2019.48569  Sayfa 0

OLGU SUNUMU
8.
Korpus Kallozum Agenesizinde dil ve konuşma bozukluğu
Corpus Callosum Agenesis: Speech and language disorder
Özlem Oğuz, Sukru Torun
doi: 10.14744/hnhj.2019.50103  Sayfa 0

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
9.
Aile Hekimliği Polikliniğine Yaygın Vücut Ağrısı Şikayeti ile Başvuran Hastalarda D Vitamin Düzeyleri
Vitamin D Levels in Patients Presenting with Comprehensive Body Pain Complaints to Family Medicine Clinic
Hatice Dülek
doi: 10.14744/hnhj.2019.03880  Sayfa 0

10.
Kolorektal kanserli Türk hastalarda LFA-1 rs2230433 varyasyonu
LFA-1 rs2230433 variation in Turkish patients with colorectal cancer
Burcu Çaykara, Hani Alsaadoni, Halime Hanım Pençe, Orhan Uzun, Hilmi Bozkurt
doi: 10.14744/hnhj.2019.57625  Sayfa 0

11.
Tümefaktif Demiyelizan lezyonlar: 11 Olgu Serisi ve Literatür Derlemesi
Tumefactive Demyelinating Lesions: A Case Series of 11 Patients and Review of The Literature
Mustafa Efendioglu, Tugce Kizilay, Ruziye Erol Yıldız, Devran Suer, Zerrin Karaaslan, Cemile Handan Mısırlı, Erdem Tuzun, Recai Türkoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2021.59862  Sayfa 0

12.
Postmenopozal Kadınlarda Yaşam Kalitesini Etkileyen Üçlü; İnsülin, Kemik Mineral Yoğunluğu ve Kırık Riski
The Triangle That Can Improve Postmenopausal Women's Quality of Life: Insulin, Bone Mineral Density and Fracture Risk
Aysegul Gulbahar, Seda Akgun Kavurmacı
doi: 10.14744/hnhj.2021.82653  Sayfa 0

13.
Nadir Böbrek Tümörü: Musinöz Tubuler ve İğsi Hücreli Karsinom
A Rare Kidney Tumor: Mucinous Tubular and Spindle Cell Carcinoma
Serkan Gönültaş, Ersin Gökmen, Gökhan Yazıcı, Oktay Özman, Sibel Bektaş, Serdar Aykan, Burak Arslan
doi: 10.14744/hnhj.2019.91328  Sayfa 0

14.
Sınırlı tip Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun ergenlerde klinik özellikleri
Clinical correlates of restrictive type Attention Deficit Hyperactivity Disorder in adolescents
Özalp Ekinci, Özge İpek Doğan, Cemre Yaşöz, Nazan Ekinci, Selin Ayşe İpek Baş, İbrahim Adak
doi: 10.14744/hnhj.2019.81557  Sayfa 0

15.
Prematüre Retinopatisi Gelişiminde Etkili Risk Faktörleri, Tarama Sonuçları ve Vitre İçi Ranibizumab Tedavisi
Risk Factors, Screening Results and Intravitreal Ranibizumab Treatment of Retinopathy of Prematurity
Baran Cengiz Arcagök, Berna Özkan
doi: 10.14744/hnhj.2021.85619  Sayfa 0

16.
COVID-19 vakalarının tespitinde acil servislerin yeri; çok merkezli Türkiye verileri
Emergency departments in the detection of COVID-19 cases; multi-centered data from Turkey
İlker Akbaş, Sinem Dogruyol, Sinem Avcı, abdullah osman kocak, Davut TEKYOL, Aycan Akcali, Burak Acar, Zeynep Çakır
doi: 10.14744/hnhj.2021.26121  Sayfa 0

17.
Greftli insizyonel herni onarımında “onlay” ve “sublay” yöntemlerin erken ve geç dönem komplikasyonları açısından karşılaştırılması
Comparison of "onlay" and "sublay" methods of mesh repair of incisional hernia in terms of early and late period wound complications
Gülten Çiçek Okuyan, Yılmaz Bilsel
doi: 10.14744/hnhj.2021.76588  Sayfa 0

18.
Dispeptik hastalarda helicobakter pylori enfeksiyonunun D vitamini değerleri üzerine etkisi
Effect of helicobacter pylori infection on serum vitamin D levels patients with dyspepsia
Öznur Eser, Esra Polat, Şeyda Tekatlı, Sirin Guven
doi: 10.14744/hnhj.2021.73383  Sayfa 0

19.
Acil Servise Başvuran Araç İçi Fayton Kazalarının Değerlendirilmesi: Retrospektif Bir Çalışma
Evaluation of In-Vehicle Phaeton Accidents Admitted to the Emergency Department: A Retrospective Study
Rohat Ak, Nihat Mujdat Hokenek
doi: 10.14744/hnhj.2021.42204  Sayfa 0

OLGU SUNUMU
20.
İmmünsüpresif bir hastada Spiromastix cinsi küf mantarı ile gelişen invaziv pulmoner mantar enfeksiyonu
Invasive Pulmonary Fungal Infection Caused by the Fungus Spiromastix in an Immunosuppressive Patient
Deniz Turan, Özlem Doğan, Yasemin Çağ, Sebahat Aksaray, Fatma Özakkaş, Emre Soysal
doi: 10.14744/hnhj.2019.55823  Sayfa 0

LookUs & Online Makale