ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Gelecek Sayı - Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi

Gelecek Sayı

1.
Oksidatif stres belirteçleri ile Astım nedeniyle hastane başvurusu arasındaki ilişki
Association between oxidative stress markers and hospital admission due to Asthma
Sümeyye Alparslan Bekir, Beyza Nur ÖZKAN
doi: 10.14744/hnhj.2022.57778  Sayfa 0

2.
Pilonidal sinüs tedavisinde Limberg Flep ne kadar etkili ve güvenlidir
How effective and safe is Limberg Flap in the treatment of pilonidal sinus
İsmail Aydın, Tuğrul Kesicioğlu
doi: 10.14744/hnhj.2020.04695  Sayfa 0

3.
Kraniotomi İlişkili Kemik Flebi Osteomyeliti Tedavisi
Treatment of Craniotomy Related Bone Flap Osteomyelitis
Semih Kivanc Olguner, Mehmet Can, Vedat Acik, Mustafa Emre Saraç, İsmail İştemen, ALİ İHSAN ÖKTEN
doi: 10.14744/hnhj.2020.07830  Sayfa 0

4.
Linezolid Kullanımına Bağlı Hiperlaktatemi Olgusu
A Case Of Hyperlactatemia Due To Linezolid Use
Merve Keleş Doğan, Şeyma Betül Yığcı, Duygu Yeşilyurt, Kadir Kayataş
doi: 10.14744/hnhj.2020.13285  Sayfa 0

5.
Açık Açılı Glokom Hastalarında Topikal Koenzim Q10'un Retina Sinir Lifi Tabakası ve Ganglion Hücre Kompleksi Üzerine Etkileri
Effects of Topical Coenzyme Q10 on Retinal Nerve Fiber Layer and Ganglion Cell Complex in Patients with Open-angle Glaucoma
Oksan Alpogan, Ece Turan-Vural, Meltem Toklu, Serhat Imamoglu, Aysegul Ersanli, Muhammed Nurullah Bulut
doi: 10.14744/hnhj.2022.21548  Sayfa 0

6.
Torakal Patlama Kırığı Nedeniyle Kısa Segment Stabilizasyon Yapılan Hastaların Uzun Dönem Radyolojik Sonuçları
Long-Term Radiological Outcomes of Short Segment Stabilization in Thoracic Burst Fracture
Salim Katar, Mehmet Onur Yuksel, Serdar Çevik, Pınar Aydın Öztürk, Oğuz Baran, Sevket Evran
doi: 10.14744/hnhj.2020.34711  Sayfa 0

7.
TÜRK GLİOBLASTOM HASTALARINDA ISOSITRAT DEHİDROGENAZ 1 (IDH1) GEN MUTASYONU VE 10q23/PTEN GEN DEĞİŞİMLERİNİN ANALİZİ
ANALYSIS OF ISOCITRATE DEHYDROGENASE 1 MUTATION AND 101q23/PTEN ALTERATIONS IN TURKISH GLIOBLASTOMA PATIENTS
Ceren Sümer, Havvanur Turgutalp, Figen Celep Eyüpoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2020.35582  Sayfa 0

8.
Epilepsi ve Gebelik: 58 vakanın retrospektif analizi
Epilepsy and Pregnancy: Retrospective analysis of 58 cases
Koray Gök, Erdal Yılmaz, Asude Özgül, Nazife Reyyan Gök, Mehmet Suhha bostanci, Selcuk ozden
doi: 10.14744/hnhj.2022.37431  Sayfa 0

9.
Kohesiv Oftalmik Bir Vizköz Cerrahi Cihazın Klinik Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Evaluation Of Clinical Outcomes Of A Cohesive Ophthalmic Viscosurgical Device
Nimet Burcu Çelik, Hacı Uğur Çelik, Mehmet Şahin Sevim
doi: 10.14744/hnhj.2020.40326  Sayfa 0

10.
Multipl Skleroz Hastalarında Demografik, Klinik ve Radyolojik Değişkenlerin Yaşam Kalitesi ve Yorgunluk Üzerindeki Etkileri
The Effects of Demographic, Clinical and Radiological Parameters of Multiple Sclerosis on Quality of Life and Fatique
Erdil Arsoy, İsmail Delipoyraz, Nesrin Bulut, Erdem Tuzun, Recai Türkoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2020.01346  Sayfa 0

11.
Laparoskopik total ekstraperitoneal herni tamiri (TEP)nde kullanmak için ucuz ve etkili bir el yapımı balon trokar
A cheap and effective hand-made balloon trocar for laparoscopic total extraperitoneal hernia repair (TEP)
Halim Özçevik, Oguzhan Sunamak, Turgut Donmez
doi: 10.14744/hnhj.2020.50024  Sayfa 0

12.
COVİD-19 Salgınının (Pandemi) da Anestezi Kliniğinin Yapılandırılması: DEÜTF Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD
Structuring the Anesthesia Clinic in COVID-19 Epidemic (Pandemic): DEÜ Anesthesiology Department
Leyla İyilikci, Hale Aksu Erdost, Necati Gokmen, Bahar Kuvaki, Hasan Hepaguslar, Uğur Koca, Çimen Gülben Olguner, Ayşe Karcı, Fikret Maltepe, Sevda Özkardeşler, Volkan Hancı, Serhan Yurtlu, Ferim Günenç, Yüksel Erkin, Aydın Taşdöğen, Elvan Ocmen, Sule Ozbilgin, Semih Küçükgüçlü, Erol Gokel
doi: 10.14744/hnhj.2020.93824  Sayfa 0

13.
Hemşirelerde İş Yaşam Kalitesi
Work Life Quality in Nurses
Nazmiye KOYUNCU, Gönül Koyuncu
doi: 10.14744/hnhj.2020.59144  Sayfa 0

14.
Sağlık çalışanlarında perkütan ve mukozal yaralanmaların 7 yıllık değerlendirilmesi
7-year evaluatıon of percutaneous and mucosal ınjury ın healthcare professıonals
Senol Comoglu, Baris Ertunc
doi: 10.14744/hnhj.2022.69379  Sayfa 0

15.
Geriatrik Olgularda Düşme
Fall in Geriatric Cases
Gönül Koyuncu, NAZMİYE KOYUNCU
doi: 10.14744/hnhj.2020.69926  Sayfa 0

16.
Palyatif Bakım Maliyet Analizi
Cost Analysis of Palliative Care
Ayşenur Modanlıoğlu, Güven Bektemür, Aytekin Kaymakcı, Osman Ekinci
doi: 10.14744/hnhj.2022.82574  Sayfa 0

17.
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Sosyal Anksiyete Bozukluğu Olan Çocuklarda Yürütücü İşlevler
Executive Functioning in Children with Attention Deficit and Hyperactivity Disorder and Social Anxiety Disorder
Melek Gözde Luş
doi: 10.14744/hnhj.2021.82957  Sayfa 0

18.
Revaskularizasyon Tedavisi Almayan İskemik İnme Hastalarında Serum Pro-BNP ve Troponin I Seviyelerinin Kısa Dönem Mortaliyeyi Öngördürmedeki Değerliliğinin Belirlenmesi
Determination of Pro-BNP and Troponin I Levels for Short-Term Mortality Prediction in Ischemic Stroke Patients Who Did Not Undergo Revascularization
Nilüfer Aydın, Çiğdem Özpolat, Özge Onur, Haldun Akoğlu, Arzu Denizbası Altınok
doi: 10.14744/hnhj.2020.86658  Sayfa 0

19.
3.ventrikül kolloid kistlerinde endoskopik cerrahi ve transkallozal mikrocerrahinin karşılaştırılması
comparison of endoscopic surgery and transcallosal microsurgery in colloid cysts of the third ventricle
Ali Arslan, Müjdat Büke, İsmail iştemen, Yurdal Gezercan, Mustafa Emre Saraç
doi: 10.14744/hnhj.2020.91489  Sayfa 0

20.
14 aylık kız hastada çoklu özafagus darlığı
Multiple congenital esophageal stenosis: in a 14 month old girl
Zeliha Akış Yıldız, Nelgin Gerenli, Zekeriya Ilce
doi: 10.14744/hnhj.2022.93357  Sayfa 0

21.
Kronik Hastalık Mortalitesinin COVID-19 Fatalite Hızına Etkisi
Effect of Chronic Disease Mortality on COVID-19 Fatality Rate
Akın Dayan, Elif Kul
doi: 10.14744/hnhj.2022.48753  Sayfa 0

LookUs & Online Makale