ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X

Uyarı: Aşağıdaki makaleler yayın için kabul edilmiştir; ancak, bu liste makalelerin yayınlanacağı sırayı (sayıyı) göstermemektedir. Yeni makaleler kabul edildiğinde, burada görüntülenen sıra değişecektir.

Baskıdaki Makaleler - Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi

Baskıdaki Makaleler

1.
Sağlık çalışanlarında perkütan ve mukozal yaralanmaların 7 yıllık değerlendirilmesi
7-year evaluatıon of percutaneous and mucosal ınjury ın healthcare professıonals
Senol Comoglu, Baris Ertunc
doi: 10.14744/hnhj.2022.69379  Sayfa 0

2.
Linezolid Kullanımına Bağlı Hiperlaktatemi Olgusu
A Case Of Hyperlactatemia Due To Linezolid Use
Merve Keleş Doğan, Şeyma Betül Yığcı, Duygu Yeşilyurt, Kadir Kayataş
doi: 10.14744/hnhj.2020.13285  Sayfa 0

3.
Laparoskopik total ekstraperitoneal herni tamiri (TEP)nde kullanmak için ucuz ve etkili bir el yapımı balon trokar
A cheap and effective hand-made balloon trocar for laparoscopic total extraperitoneal hernia repair (TEP)
Halim Özçevik, Oguzhan Sunamak, Turgut Donmez
doi: 10.14744/hnhj.2020.50024  Sayfa 0

4.
TÜRK GLİOBLASTOM HASTALARINDA ISOSITRAT DEHİDROGENAZ 1 (IDH1) GEN MUTASYONU VE 10q23/PTEN GEN DEĞİŞİMLERİNİN ANALİZİ
ANALYSIS OF ISOCITRATE DEHYDROGENASE 1 MUTATION AND 101q23/PTEN ALTERATIONS IN TURKISH GLIOBLASTOMA PATIENTS
Ceren Sümer, Havvanur Turgutalp, Figen Celep Eyüpoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2020.35582  Sayfa 0

5.
Oksidatif stres belirteçleri ile Astım nedeniyle hastane başvurusu arasındaki ilişki
Association between oxidative stress markers and hospital admission due to Asthma
Sümeyye Alparslan Bekir, Beyza Nur ÖZKAN
doi: 10.14744/hnhj.2022.57778  Sayfa 0

6.
3.ventrikül kolloid kistlerinde endoskopik cerrahi ve transkallozal mikrocerrahinin karşılaştırılması
comparison of endoscopic surgery and transcallosal microsurgery in colloid cysts of the third ventricle
Ali Arslan, Müjdat Büke, İsmail iştemen, Yurdal Gezercan, Mustafa Emre Saraç
doi: 10.14744/hnhj.2020.91489  Sayfa 0

7.
Palyatif Bakım Maliyet Analizi
Cost Analysis of Palliative Care
Ayşenur Modanlıoğlu, Güven Bektemür, Aytekin Kaymakcı, Osman Ekinci
doi: 10.14744/hnhj.2022.82574  Sayfa 0

8.
Revaskularizasyon Tedavisi Almayan İskemik İnme Hastalarında Serum Pro-BNP ve Troponin I Seviyelerinin Kısa Dönem Mortaliyeyi Öngördürmedeki Değerliliğinin Belirlenmesi
Determination of Pro-BNP and Troponin I Levels for Short-Term Mortality Prediction in Ischemic Stroke Patients Who Did Not Undergo Revascularization
Nilüfer Aydın, Çiğdem Özpolat, Özge Onur, Haldun Akoğlu, Arzu Denizbası Altınok
doi: 10.14744/hnhj.2020.86658  Sayfa 0

9.
Kronik Hastalık Mortalitesinin COVID-19 Fatalite Hızına Etkisi
Effect of Chronic Disease Mortality on COVID-19 Fatality Rate
Akın Dayan, Elif Kul
doi: 10.14744/hnhj.2022.48753  Sayfa 0

10.
Açık Açılı Glokom Hastalarında Topikal Koenzim Q10'un Retina Sinir Lifi Tabakası ve Ganglion Hücre Kompleksi Üzerine Etkileri
Effects of Topical Coenzyme Q10 on Retinal Nerve Fiber Layer and Ganglion Cell Complex in Patients with Open-angle Glaucoma
Oksan Alpogan, Ece Turan-Vural, Meltem Toklu, Serhat Imamoglu, Aysegul Ersanli, Muhammed Nurullah Bulut
doi: 10.14744/hnhj.2022.21548  Sayfa 0

11.
Epilepsi ve Gebelik: 58 vakanın retrospektif analizi
Epilepsy and Pregnancy: Retrospective analysis of 58 cases
Koray Gök, Erdal Yılmaz, Asude Özgül, Nazife Reyyan Gök, Mehmet Suhha bostanci, Selcuk ozden
doi: 10.14744/hnhj.2022.37431  Sayfa 0

12.
Kohesiv Oftalmik Bir Vizköz Cerrahi Cihazın Klinik Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Evaluation Of Clinical Outcomes Of A Cohesive Ophthalmic Viscosurgical Device
Nimet Burcu Çelik, Hacı Uğur Çelik, Mehmet Şahin Sevim
doi: 10.14744/hnhj.2020.40326  Sayfa 0

13.
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Sosyal Anksiyete Bozukluğu Olan Çocuklarda Yürütücü İşlevler
Executive Functioning in Children with Attention Deficit and Hyperactivity Disorder and Social Anxiety Disorder
Melek Gözde Luş
doi: 10.14744/hnhj.2021.82957  Sayfa 0

14.
Geriatrik Olgularda Düşme
Fall in Geriatric Cases
Gönül Koyuncu, NAZMİYE KOYUNCU
doi: 10.14744/hnhj.2020.69926  Sayfa 0

15.
Pilonidal sinüs tedavisinde Limberg Flep ne kadar etkili ve güvenlidir
How effective and safe is Limberg Flap in the treatment of pilonidal sinus
İsmail Aydın, Tuğrul Kesicioğlu
doi: 10.14744/hnhj.2020.04695  Sayfa 0

16.
Torakal Patlama Kırığı Nedeniyle Kısa Segment Stabilizasyon Yapılan Hastaların Uzun Dönem Radyolojik Sonuçları
Long-Term Radiological Outcomes of Short Segment Stabilization in Thoracic Burst Fracture
Salim Katar, Mehmet Onur Yuksel, Serdar Çevik, Pınar Aydın Öztürk, Oğuz Baran, Sevket Evran
doi: 10.14744/hnhj.2020.34711  Sayfa 0

17.
14 aylık kız hastada çoklu özafagus darlığı
Multiple congenital esophageal stenosis: in a 14 month old girl
Zeliha Akış Yıldız, Nelgin Gerenli, Zekeriya Ilce
doi: 10.14744/hnhj.2022.93357  Sayfa 0

18.
COVİD-19 Salgınının (Pandemi) da Anestezi Kliniğinin Yapılandırılması: DEÜTF Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD
Structuring the Anesthesia Clinic in COVID-19 Epidemic (Pandemic): DEÜ Anesthesiology Department
Leyla İyilikci, Hale Aksu Erdost, Necati Gokmen, Bahar Kuvaki, Hasan Hepaguslar, Uğur Koca, Çimen Gülben Olguner, Ayşe Karcı, Fikret Maltepe, Sevda Özkardeşler, Volkan Hancı, Serhan Yurtlu, Ferim Günenç, Yüksel Erkin, Aydın Taşdöğen, Elvan Ocmen, Sule Ozbilgin, Semih Küçükgüçlü, Erol Gokel
doi: 10.14744/hnhj.2020.93824  Sayfa 0

19.
Multipl Skleroz Hastalarında Demografik, Klinik ve Radyolojik Değişkenlerin Yaşam Kalitesi ve Yorgunluk Üzerindeki Etkileri
The Effects of Demographic, Clinical and Radiological Parameters of Multiple Sclerosis on Quality of Life and Fatique
Erdil Arsoy, İsmail Delipoyraz, Nesrin Bulut, Erdem Tuzun, Recai Türkoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2020.01346  Sayfa 0

20.
Kraniotomi İlişkili Kemik Flebi Osteomyeliti Tedavisi
Treatment of Craniotomy Related Bone Flap Osteomyelitis
Semih Kivanc Olguner, Mehmet Can, Vedat Acik, Mustafa Emre Saraç, İsmail İştemen, ALİ İHSAN ÖKTEN
doi: 10.14744/hnhj.2020.07830  Sayfa 0

21.
Hemşirelerde İş Yaşam Kalitesi
Work Life Quality in Nurses
Nazmiye KOYUNCU, Gönül Koyuncu
doi: 10.14744/hnhj.2020.59144  Sayfa 0

22.
Kronik otitis media hastalarında diğer kulakların durumunun gözden geçirilmesi
A review of the contralateral ears in chronic otitis media
Çiğdem Tepe Karaca, Sema Zer Toros, Çiğdem Kalaycık Ertugay, Ayşegül Verim
doi: 10.14744/hnhj.2020.92499  Sayfa 0

23.
HIV ile Enfekte 336 Hastalık bir Kohortta AIDS-Tanımlayıcı Hastalıklar ve Mortalite
AIDS-Defining Illnesses and Mortality in a Cohort of 336 HIV-Infected Patients
Heval Can Bilek, Aydın Deveci, Esra Aksakal Tanyel
doi: 10.14744/hnhj.2020.82335  Sayfa 0

24.
Femoral arter psödoanevrizması için manuel kompresyon tamiri uygulanan hastalarda kan indeksleri ve CHA2DS2VASC skoru
Blood indices and CHA2DS2VASC score in patients who underwent manual compression repair for femoral artery pseudoaneurysms.
Sinan VAROL, fahrettin katkat, Gökmen Kum, Serkan Ketenciler, ERTUGRUL OKUYAN
doi: 10.14744/hnhj.2020.90377  Sayfa 0

25.
Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Başvurularında Sıklıkla Yapılan Hatalar: Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deneyimi
Common Errors in Clinical Research Ethics Committee Applications: The Experience of A Training and Research Hospital
Güldem Mercanoglu, Cagatay Nuhoglu, Fisun Vural, Sebahat Aksaray, Nimet Emel Lüleci, Kadir Kayataş, Baris Gungor, Mehmet Ali Uzun, Seyhan Hıdıroglu, Murat Sargin, Mehmet Erbakan, Ihsan Oguz Tanzer
doi: 10.14744/hnhj.2022.67944  Sayfa 0

26.
Radikal prostatektomi sonrası sistemik metastaz gelişen hastalar ile primer sistemik metastatik hastalık nedeniyle androjen deprivasyon tedavisi alan hastaların onkolojik sonuçlarının karşılaştırılması
Comparison of oncological results of patients who developed systemic metastasis after radical prostatectomy and patients receiving androgen deprivation treatment due to primary systemic metastatic disease
Berkan Şimşek, Ugur Boylu, Eyup Veli Kucuk, Ahmet Bindayi, Abdurrahman İnkaya, Resul Sobay
doi: 10.14744/hnhj.2020.67689  Sayfa 0

27.
Aktif Juvenil Sistemik Lupus Eritematosus'ta Azalmış Ürik Asit ve Fosfor Düzeyleri
Decreased Uric Acid and Phosphorus Levels in Active Juvenile Systemic Lupus Erythematosus
Nadide Melike Sav, Nuran Çetin, Bilal Yıldız
Sayfa 0

28.
Kolonoskopik perforasyonların erken cerrahi tedavisi
Early surgical treatment of colonoscopic perforations
İsmail Aydın, Tuğrul Kesicioğlu
doi: 10.14744/hnhj.2020.65768  Sayfa 0

29.
Toplumda Gelişen Pnömonide Etyolojik ve Prognostik Faktörler
Etiologic and Prognostic Factors Community Acquired Pneumonia
Esin Sonkaya, Selma Aydoğan Eroğlu, Hasan Kaynar, Metin Akgün
doi: 10.14744/hnhj.2020.32650  Sayfa 0

30.
Hacamatla Tedavi Edilmeye Çalışılan Ağır Sarılıklı İnfantil Olguda Hipertrofik Pilor Stenozu
Hypertrophic Pyloric Stenosis in Severe Jaundiced Infantile Case Tried to Be Treated with Al-Hijamah
Sabri Cansaran, Ayşenur Celayir, Oktav Bosnalı, Serdar Moralıoğlu, Abdulkadir Bozaykut
doi: 10.14744/hnhj.2020.38801  Sayfa 0

31.
Helicobacter pylori pozitif kronik gastrit olgularında nötrofil/lenfosit oranı ve trombosit/lenfosit oranı parametrelerinin incelenmesi
Investigation of neutrophil to lymphocyte ratio and platelet to lymphocyte ratio parameters in chronic gastritis with Helicobacter pylori
Emine Alev Yalın, Kadir Kayataş
doi: 10.14744/hnhj.2020.72325  Sayfa 0

32.
Uyku Laboratuvarı Sonuçlarımız: Horlamanın Etyolojik Araştırılması
Our Sleep Laboratory Results: Etiological Investigation of Snoring
Süleyman Erdoğdu
Sayfa 0

33.
Deneysel Karotis Balon Hasarı Modelinde, Oral Yolla Alınan Silostazol İle Neointimal Hiperplazinin Azaltılması.
Reducing Neointimal Hyperplasia In Experimental Carotis Balloon Damage Model With Oral Administration Of Cilostazol.
Hasan Murat Arslan, Percin Karakol, Ali Vefa Ozcan
doi: 10.14744/hnhj.2020.26122  Sayfa 0

34.
Başarısız bel cerrahisi hastalarında sakroiliak disfonksiyon sıklığı ve bunu etkileyen demografik ve cerrahi faktörler
Sakroiliac dysfunction frequency in patients with failed back surgery and demographic and surgical factors affecting this
Hatun Deniz Aytaç, Duygu Geler Külcü, Nilgün Mesci
doi: 10.14744/hnhj.2020.35492  Sayfa 0

35.
Distal anterior serebral arter anevrizmalarında cerrahi stratejiler
Surgical strategies for distal anterior cerebral artery aneurysms
Ali Arslan, ismail iştemen
doi: 10.14744/hnhj.2020.18894  Sayfa 0

36.
Prostat Kanseri Tanısında Transrektal İğne Biyopsisindeki Kor Uzunluğunun Etkisi
The Impact Of Transrectal Needle Bıopsy Core Length On Prostate Cancer Dıagnosıs
serdar aykan, Aykut Colakerol, Serkan Gönültaş, Yavuz Bastug, enes kılıç, mustafa Zafer temiz, Atilla Semerciöz
doi: 10.14744/hnhj.2020.54837  Sayfa 0

37.
The Oxidative Stress Level in Children with Inguinal Hernia
Semih Lutfi Mirapoglu, Aytekin Kaymakcı, Kubra Bozali, Eray Metin Guler
Sayfa 0

38.
Konjenital Kalp Hastalığı Taramasında Nabız Oksimetre Kullanımının Tanıdaki Yeri
The Role of Pulse Oximetry in Congenital Heart Disease Screening
Baran Cengiz Arcagök, Ayla Oktay
Sayfa 0

39.
Tekrar Sezaryen Doğum Öncesi Gebe Kadınlarda Alt Uterin Segment Kalınlığının Transabdominal ve Transvajinal Ultrasonografi ile Değerlendirilmesi
Transabdominal and transvaginal ultrasonographic assessment of lower uterine segment thickness in pregnant women before repeat cesarean section
Arzu Bilge Tekin, Bilge Dogan Taymur, Emre Yavuz, Ilkhan Keskin, Murat Yassa, Guldeniz Toklucu, Canberk Usta, Pınar Birol, Niyazi Tug
Sayfa 0

40.
Mikrovasküler Dekompresyon Cerrahilerinin Cerrahi Öncesi Planlamasında Osirix Kullanımı
Using Osirix for Pre-surgical Planning in Microvascular Decompression Surgeries
Ali Fatih Ramazanoğlu
Sayfa 0

41.
Penetran Re-Keratoplasti Sırasında Vitreus Basıncına Karşı Göz İçi Lensini Stabilize Etmek İçin Çapraz Dikiş Tekniği Kullanımı: Olgu Sunumu
Utility of Cross Suture Technique For Stabilize The Intraocular Lens Against Vitreous Pressure During Penetrating Re-Keratoplasty: Case Report
Haci Uğur Çelik
doi: 10.14744/hnhj.2020.27132  Sayfa 0

42.
Aile Hekimliği'ne Başvuran Türk Hastaların Yaş ve Mevsime göre D Vitamini Eksikliği: İstanbul'da Hastane Tabanlı Retrospektif Bir Çalışma
Vitamin D Deficiency to the Age and Season of Turkish Patients Admitted to Family Medicine: A Retrospective Hospital-Based Study in İstanbul
BURCU ÇAYKARA, GÜLER OZTÜRK, HACER HİCRAN MUTLU
doi: 10.14744/hnhj.2020.33600  Sayfa 0

43.
Pnomokok septik artriti sonrası gelişen nekrotizan fasiit olgusu
A case of necrotizan fasciitis after Pneumococcal septic arthritis
Bekir Karagoz, LEVENT ADIYEKE, Murat BAKIR
doi: 10.14744/hnhj.2020.56823  Sayfa 0

44.
Osteomiyelitle Karıştırılan Dirsek Tutulumlu Bir Psöriatik Artrit Vakası
A Case of Psoriatic Arthritis with Elbow Involvement Misdiagnosed as Osteomyelitis
Ozge Gulsum Illeez, Feyza Unlu Ozkan, Kubra Neslihan Kurt Oktay, Fatma Nur Soylu Boy, Pinar Akpinar, Ilknur Aktas
doi: 10.14744/hnhj.2021.26576  Sayfa 0

45.
Koronavirüs (COVID-19) pandemisi sırasında tip 2 diyabetli bireylerde fiziksel aktiviteyi artırmaya yönelik mobil uygulama platformu
A mobile application platform to increase physical activity in individuals with type 2 diabetes during the coronavirus (COVID-19) pandemic
EREN TIMURTAS, Eda CINAR, Neslihan Karabacak, Yasar Sertbas, MINE GÜLDEN POLAT
doi: 10.14744/hnhj.2022.48295  Sayfa 0

46.
Okul Çağı Sağlıklı ve Serebral Palsi’li Çocuklarda Aktivite tercihlerinin İncelenmesi
Activity preferences of school-age children with cerebral palsy: Comparison with healthy peers
Gönül Koyuncu, Mine Uyanık
doi: 10.14744/hnhj.2020.55822  Sayfa 0

47.
Trans-rektal Prostat İğne Biyopsisi Sonrası Klinik Enfeksiyonu Önlemeye Yönelik Profilaktik Yöntemlerin Karşılaştırılması
Comparison of Prophylactic Methods to Prevent Clinical Infection after Trans-rectal Prostate Needle Biopsy
Mehmet Akif Ramazanoglu, Tuncay Toprak, Mehmet Yılmaz
doi: 10.14744/hnhj.2021.48657  Sayfa 0

48.
Fentanil İle Farklı Dozlarda Uygulanan Deksmedetomidinin Entübasyon Sırasında Oluşan Hemodinamik Yanıtlar Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması
Comparison Of The Effects Of Fentanyl And Dexmedetomidine Administered İn Different Doses On Hemodynamic Responses During İntubation
Elvan Tekir Yılmaz, Nihal Kadiogullari, Saadet Menteş
doi: 10.14744/hnhj.2020.60948  Sayfa 0

49.
Böbrek transplantasyonu yapılan hastalarda COVID-19 enfeksiyonu, Türkiye'den tek merkezli olgu derlemesi
COVID-19 in kidney transplant recipients, single-center review of cases from Turkey
Basak Boynuegri, Bülent Demirelli, Burcu boztepe, Seniha Senbayrak, MELİKE BETÜL ÖĞÜTMEN
doi: 10.14744/hnhj.2021.73626  Sayfa 0

50.
Tiroid Kanserleri Nedeni ile Lateral Boyun Disseksiyonu Yapılan Hastalarımızın Demografik Özellikleri
Demographic Properties of Patients who Underwent Lateral Lymph Node Neck Dissection because of Thyroid Cancers
Ali Aktekin, Günay Gürleyik, Umut Kına, Zuhal Özcan, Meryem Doğan
doi: 10.14744/hnhj.2021.44452  Sayfa 0

51.
Gamma Knife radyocerrahi planlamada TMR-10 protokolünün homojen ve inhomojen bölgelerde dozimetrik fantom tutarlılığı
Dosimetric phantom consistency of TMR-10 protocol in homogeneous and inhomogeneous regions in Gamma Knife radiosurgery planning
Mehmet Tönge, Omer Yazıcı, Veyselkarani İpek, Hılal Acar Demir
Sayfa 0

52.
Sıçan modelinde etanolün endometrium kalınlığı ve yumurtalık rezervi üzerine etkilerinin değerlendirilmesi
Evaluation of the effects of ethanol on endometrium thickness and ovarian reserve in a rat model
Adem Yavuz, Mustafa Taş, Gokalp Oner, Pasa Ulug
doi: 10.14744/hnhj.2020.61587  Sayfa 0

53.
Psödo-Meigs sendromu ve artmis CA125 seviyesi ile birlikte görülen, struma ovarii zemininde gelismis cok iyi diferansiye follikuler karsinom (strumozis): Bir olgu sunumu
Highly differentiated follicular carcinoma arising from struma ovarii (strumosis) presenting as pseudo-Meigs syndrome with elevated CA125 level: a case report
Olcay Kurtulan, anil erturk, Nejat Ozgul, Alp Usubütün
doi: 10.14744/hnhj.2021.00236  Sayfa 0

54.
Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi ile Renal Papiller Hücre Kanseri ve Onkositomun Beraber Olduğu Bir Tümör: Olgu Sunumu
Laparoscopic Partial Nephrectomy revealed a Collision Tumor Composed of Renal Papillary Cell Cancer and Oncocytoma: Case Report
Yavuz Bastug, Emrah Ozsoy, Emre Pehlevan, Gülistan Gümrükçü, Serdar Aykan
doi: 10.14744/hnhj.2021.69782  Sayfa 0

55.
Revaskülarizasyon yapılmamış stabil koroner arter hastalarında monosit yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) kolesterol oranı ve koroner kollateral dolaşım
Monocyte High-Density Lipoprotein cholesterol Ratio and coronary collateral circulation development in patients with stable coronary artery disease and no history of revascularization
Sinan VAROL, fahrettin katkat, Serkan Karahan, irfan sahin, ERTUGRUL OKUYAN
doi: 10.14744/hnhj.2021.58224  Sayfa 0

56.
İnterferon Bazlı Tedavilerle Kalıcı Virolojik Yanıta Ulaşan Kronik Hepatit C Hastalarında Hepatoselüler Karsinom Gelişim Riski
Risk of Hepatocellular Carcinoma Development in Chronic Hepatitis C Patients Who Achieved a Sustained Virological Response with Interferon-Based Treatments
Özgür Bahadır, ayca salturk, Mevlut Kiyak, halil şahin, Emine Kanatsız, Nurgül Ceran, Serpil Erol, Fatih Güzelbulut
doi: 10.14744/hnhj.2021.90532  Sayfa 0

57.
Senkron Over ve Endometrium Tümörlerinde Nüks ve Sağ Kalımı Etkileyen Klinikopatolojik Faktörlerin Değerlendirilmesi
Synchronous Endometrial and Ovarian Carcinomas; Correlation of Clinicopathological Parameters with Recurrence and Survival
Nermin Koc, Sevcan Arzu Arinkan, Davut Şahin, OSMAN TEMIZKAN
doi: 10.14744/hnhj.2021.76476  Sayfa 0

58.
Metabolik Sendromlu Hastalarda 25-OH Vitamin D'nin Biyokimyasal ve IL-12 Parametrelerine Etkisi
The Effect Of 25-OH Vitamin D On Biochemical And IL-12 Parameters In Patients With Metabolic Syndrome
Ali ihsan Oluk, SÜLEYMAN BAŞ, Pinar Eker, BERNA YÜCEL AYBAL, Gülbu Işıtmangil, Funda Türkmen
doi: 10.14744/hnhj.2021.10846  Sayfa 0

59.
Stres İnkontinans Tedavisinde Dıştan İçe Transobturator Tape Prosedürünün Uzun Dönem Sonuçlarının İncelenmesi
The Evaluation of Long-term Outcomes of Ouside-In Transobturator Tape Procedure in the Treatment of Stress Urinary Incontinence
Alim Gökhan Kuşgöz, Ertugrul Can Tüfekçi, Fisun Vural, Ayşe Deniz Ertürk Coşkun
doi: 10.14744/hnhj.2021.26937  Sayfa 0

60.
Kliniğimizde Pandeminin Geç Döneminde Tanı Alan İlk Pediatrik Multisistem İnflamatuar Sendromu (MIS-C) Olgusu
The first case of Pediatric Multisystem Inflammatory Syndrome (MIS-C) to be diagnosed in our clinic in the late stages of the pandemic
Elif Küçük, Çağatay Nuhoğlu
Sayfa 0

61.
Alzheimer Hastalığı ve İnsülin İlişkisi: Tip 3 Diyabet
The Relationship of Alzheimer’s Disease and Insulin: Type 3 Diabetes
Ezgi AKAR, Mehtap Kaçar, Duygu Ceman
doi: 10.14744/hnhj.2020.94840  Sayfa 0

62.
Malign Plevral Sıvıların Tanısında Birinci Sıvı Sitolojisi Negatif Saptanan Olgularda İkinci ve Üçüncü Sıvı Sitolojisinin Tanıdaki Rolü
The Role Of The Second and Third Liquid Cytology in The First Liquid Cytology Negative Findings in The Diagnosis of Malignant Pleural Liquids
Şeyma Özden, IŞIL Gökdemir, Ayşin Durmaz, Murat KIYIK, Yasin Özden
doi: 10.14744/hnhj.2021.50465  Sayfa 0

63.
Glokom Yaşam Kalitesi – 15 Ölçeğinin Türkçe Versiyonunun Geçerliliği ve Güvenilirliği
Validity and Reliability of the Turkish Version of the Glaucoma Quality of Life-15 Scale
Yücel Öztürk, Alev Özçelik köse, Sevcan Balcı, Özgül Öztürk
doi: 10.14744/hnhj.2021.83702  Sayfa 0

64.
Punicalagin'in Antikanser Etkileri
Anticancer effects of Punicalagin
A. Cansu Kilit, Esra Aydemir
doi: 10.14744/hnhj.2021.77044  Sayfa 0

65.
COVID-19 pandemisi sürecinde üçüncü basamak pandemi hastanesinde kanser cerrahisi deneyimi
Cancer surgery experience in a tertiary pandemic hospital during the COVID-19 pandemic
Mehmet Gulmez, Can Saracoglu, Selahattin Vural, İsmail Aydın, Tuğrul Kesicioglu, Ali Aktekin
doi: 10.14744/hnhj.2021.73645  Sayfa 0

66.
Türk toplumunda zor laringoskopiyi öngörmek için farklı ölçeklerin kıyaslanması: Gözlemsel çalışma
Comparison of various measures for anticipating difficult laryngoscopy in Turkish population: An observational study
Derya Özden Omaygenç, Oylum Selcuk
Sayfa 0

67.
Horizontal Şaşılık Cerrahisinde Katlama ve Rezeksiyon Tekniklerinin Sonuçlarının Karşılaştırılması
Comprasion of The Results of Plication and Resection Techniques in Horizontal Strabismus Surgery
Gizem Yel, zeynep acar, ECE TURAN-VURAL, Ugur Yılmaz Mumcu, Rüveyde Bolaç Unculu, Ahmet Nohutçu
Sayfa 0

68.
Prostat kanseri gruplarında cerrahi spesimenin ve iğne biyopsisi spesimeninin histopatolojilerinin ve çeşitli parametrelerin karşılıklı uyumu
Concordance with histopathology and with various parameters in the grade groups of prostate cancer on needle biopsy versus on radical prostatectomy
Kenan Arslan, Levent Verim, Ömer Yüksel, Çağatay tosun, emre karabay, OSMAN BİLEN
doi: 10.14744/hnhj.2021.15045  Sayfa 0

69.
Çocuk ve Yetişkinlerde Normal Pankreasın Difüzyon Ağırlıklı MR İncelemesi; ADC değerlerinin Yaş ve Cinsiyetle İlişkisi
Diffusion-weighted MR imaging of normal pancreas in children and adults; Relation of apparent diffusion coefficient values with age and gender
Osman Dere, Abdurrahim Dusak, Halil Kazanasmaz
Sayfa 0

70.
Gastroskopi Esnasında İnsisura Angularisten rutin biyopsi almak gerekli midir?
During Gastroscopy Taking Routine Biopsy From The Insisura Angularis is Necessary(?)
Ayça Saltürk, Özgür Bahadır, Emine Kanatsız, Halil Şahin, Mevlut Kiyak, Fatih Güzelbulut
Sayfa 0

71.
Total Tiroidektomi Sonrası Ötiroid Postmenopozal Kadınlarda Osteoporozun Değerlendirilmesi
Evaluation of Osteoporosis After Total Thyroidectomy in Euthyroid Postmenopausal Women
Orgun Gunes, Yusuf Murat Bag
Sayfa 0

72.
Patellofemoral ağrı sendromlu hastalarda elektromiyografik biofeedback eğitiminin etkinliğinin değerlendirilmesi
Evaluation of the effectiveness of electromyographic biofeedback training in patients with patellofemoral pain syndrome
Merve Çalkın Korkmaz, Mehmet Ağırman, Sena Tolu, Arzu Dinç, Ahmet Salim Göktepe
Sayfa 0

73.
Bireylerin Covıd-19 Aşılarına Yönelik Tutumları ve Aşı Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
Examination of Factors Affecting the Attitudes of Individuals Towards Covid-19 Vaccinations and Vaccination Preferences
Özge Öz Yildirim, Mehmet KORKMAZ, Dilek ÇELİK EREN, ilknur aydin avci
doi: 10.14744/hnhj.2021.26023  Sayfa 0

74.
Böbrek Tümörünü Taklit Eden GOSSİPİBOMA Olgusu
GOSSYPIBOMA, Mimicking Renal Neoplasm
Levent Verim, Ömer Yüksel, Çagatay tosun
doi: 10.14744/hnhj.2021.67209  Sayfa 0

75.
İmmünyetmezliği olmayan hastada intestinal spiroketozis: olgu sunumu ve literatür taraması
Intestinal spirochaetosis in an immunocompetent host: case report and review of literature
Ayse Ozbek, Zarife Melda Bulut
Sayfa 0

76.
Çocuklarda Helicobacter Pylori enfeksiyonu varlığı ile duodenogastrik reflü arasında herhangi bir ilişki var mıdır?
Is there any relation between the presence of Helicobacter Pylori infection and duodenogastric reflux in children?
Burcu Volkan, Nevzat Aykut Bayrak
Sayfa 0

77.
Parsiyel mol hidatiformlu bir hastadaki belirgin derecede yüksek serum hCG seviyesi; nadir bir sunum
Markedly elevated hCG levels in a patient with partial hydatidiform mole: An extremely rare presentation
Esra Keles, Serkan Akis, Burak Giray, Canan Kabaca, Murat Api, Handan Cetiner, Ugur Kemal Ozturk, Eser Sefik Ozyurek
Sayfa 0

78.
Metabolik Sendromlu Hastalarda 25-OH Vitamin D’nin IL-12 ve Biyokimyasal Parametrelere Etkisi
The Effect of 25-OH Vitamin D on IL-12 and Biochemical Parameters in Patients with Metabolic Syndrome
Ali ihsan Oluk, Süleyman Baş, Pinar Eker, Berna Yücel Aybal, Gülbu Işıtmangil, Funda Müşerref Türkmen
doi: 10.14744/hnhj.2021.02170  Sayfa 0

79.
Bir Tarama Testi Olarak Gaitada Gizli Kan Testinin Etkinliği
The Screening Effectivity of Faecal Occult Blood Test
Ümit Sekmen, Ozan Şen, Hamit Karayağız, Tolga Katmer, Resül Altınayak, Didem Altay Gazi, Merve Mehveş Çelebi, Melih Paksoy
Sayfa 0

80.
İleri yaşta tek taraflı pitozis ile başvuran iki olgu: Primer lakrimal gland lenfoması
Two cases presenting with unilateral ptosis at an advanced age: Primary lymphoma of the lacrimal gland
Mehmet Serhat Mangan, Zühal Ozcan, ECE TURAN-VURAL
Sayfa 0

81.
Punicalagin'in U87, PANC-1, A549, 22RV1 Kanser Hücre Hatları Üzerine Sitotoksik Etkisi
CYTOTOXIC EFFECTS OF PUNICALAGIN ON U87, PANC-1, A549 and 22RV1 CANCER CELL LINES
A Cansu Kilit, Esra Aydemir
doi: 10.14744/hnhj.2021.46034  Sayfa 0

82.
Ektopik Gebelik Nedeniyle Metotreksat Uygulanan Hastaların Over Rezervlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation Of Ovarian Reserves Of Patients That Have Received Methotrexate Treatment Due To Ectopic Pregnancy
Bedri Sakcak, Kübra KAYTAZ TEKYOL, Cevdet Adıgüzel, Oğuz Yücel
doi: 10.14744/hnhj.2021.43926  Sayfa 0

83.
Yoğun bakım ünitesinde takip ve tedavi edilen COVID-19 hastalarında iki farklı antikoagülan uygulanmasının sonuçlarının değerlendirilmesi
Evaluation of theresults of theuse of two different anticoagulants in COVID-19 patients who were followed-up and treated in the intensive care unit
Seyfi Kartal, esra kongur, Abdullah Ozdemir, Çağatay Erman Öztürk, Mustafa Arslan
Sayfa 0

84.
Importance of inflammatory markers in ovarian torsion
Emin Erhan Donmez, Gulizar Ozbilen, Fisun Vural
Sayfa 0

85.
Türk toplumunda Spinal Müsküler Atrofi hastalığı hakkındaki farkındalık düzeyinin araştırılması
Investigation of awareness level of Spinal Muscular Atrophy disease in Turkish society
Ender Coşkunpınar, Yusuf Ordu, Burak İraz, Emine Yiğit, Buhari Yılmaz, Halime Yıldırım
Sayfa 0

86.
Gebeliğin 34. haftasından sonra ortaya çıkan HELLP sendromu anneler için daha mı riskli?
Is HELLP syndrome that occurs after the 34th week of pregnancy more risky for mothers?
Osman Uzundere, Cem Kıvılcım Kaçar, Deniz Elmastaş, Canan Tiryaki, Sedat Kaya, Nedim Çekmen
Sayfa 0

87.
Pandemi sürecinde online platformların aşırı kullanımının baş ağrısı üzerine etkisi var mıdır?
Is there any effect of online platform overuse on headaches during the pandemic?
Buse Rahime Hasırcı Bayır, Berfin Parmak, Büşra ASLAN, ÖMER KARBUŞ, MELİK ŞAH ÇELİK, Şehmus Caner Uymak
Sayfa 0

88.
İş Kazalarına Bağlı El Yaralanmaları ve İstanbul'da 3. Basamak Üniversite Hastanesi Acil Servisine Başvuruları
Occupational Hand Injuries and Third-line University Hospital Emergency Department Admissions in Istanbul
mehmet kosargelir, aysegul urun, Ahmet Kürsat Yigit, abdullah ibrahim
Sayfa 0

89.
SARS-CoV-2 (COVID-19) hastalarında rektus kılıfı hematomu
Rectus sheath hematoma in SARS-CoV-2 (COVID-19) patients
Busra Burcu, Didem Ertorul
Sayfa 0

90.
Lomber herniektomi ameliyatı geçiren hastalarda postoperatif analjezi için retrolaminar bloğun etkinliği
Retrolaminar block for postoperative analgesia in patients undergoing lumbar herniectomy surgery
Nurcan Kutluer Karaca, FETHI Akyol
Sayfa 0

91.
Serebral Kist Hidatiklerin Cerrahi Tedavisi
Surgical Treatment of Cerebral Hydatid Cysts
Ali Erhan Kayalar, Ersin Haciyakupoglu, Mustafa Efendioglu, Derviş Mansuri Yılmaz
Sayfa 0

92.
Covid-19 Hastası Takip Eden ve Etmeyen Yoğun Bakım Ünitelerindeki Sağlık Çalışanlarının Yaşam Kalitelerinin Karşılaştırılması
The Comparison of Healthcare Personnel’s Life Qualities in Intensive Care Units Following and Unfollowing Covid-19 Patient
Uğur Uzun, Bilge Togay, Işıl Köse, Nimet senoglu, Aykut Sarıtaş, İsa Sahar, Ciler Zincircioglu, Kazım Rollas, Taner Çalışkan, Pelin Uzun Sarıtaş
doi: 10.14744/hnhj.2021.22755  Sayfa 0

93.
Ürotelyal tümörlerde c-erbB-2 ekspresyonunun, klinik-patolojik prognostik faktörler ve sağ kalım oranı üzerine etkisinin değerlendirilmesi
The effect of c-erbB-2 expression on clinical-pathological prognostic factors and survival ratios in urothelial tumors
Aylin Gönültaş, Güray Kılıç, Fügen Vardar Aker, Mehmet Aliustaoglu
Sayfa 0

94.
Metabolik Sendromlu Hastalarda D Vitamininin IFN-gama ve Biyokimyasal Parametrelere Etkisi
The Effect of Vitamin D on IFN-gama and Biochemical Parameters in Patients with Metabolic Syndrome
Berna Yücel Aybal, Süleyman Baş, Pinar Eker, Tahsin Aybal, Ali ihsan Oluk, Gülbu Işıtmangil, Funda Müşerref Türkmen
Sayfa 0

95.
Yüksek Bilirubin Düzeyi Olan Yenidoğanların Uzun Dönem Nörogelişimsel Sonuçları
The Long-Term Neurodevelopmental Outcomes Of Newborn Who Hıgh Bılırubın Level
Derya Çolak, Münevver Kaynak Türkmen, Yelda Özsunar Dayanır, Hatice Aksu, Sema Başak, Ayşe Fahriye Tosun
Sayfa 0

96.
Koroid Pleksus Tümörleri Tedavisi
Treatment Of Choroid Plexus Tumours
Ersin Haciyakupoglu, Ali Erhan Kayalar, Mustafa Efendioglu, Serik Akshulakov, Aydin Sav, Sebahattin Haciyakupoğlu
Sayfa 0

97.
Ebeveynler neden acil servisi tercih ediyor? Kesitsel bir çalışma
Why do parents choose to attend the emergency department? A Cross-sectional study
Nevin Cambaz Kurt, Esin Yıldız Aldemir, Tuğçe Kurtaraner
Sayfa 0

98.
Yürüme Bozukluğu İle Gelen 12 Yaşındaki Hidrosefalili Pediatrik Olgu: Spinal Miksopapiller Ependimom
A 12-Years-Old Pediatric Case with Hydrocephalus Presenting with Gait Disorder: Spinal Myxopapillary Ependymoma
Ayşe Özlem Balık, Adem Karabulak, Zehra Esra Önal, Okan AKINCI, Cagatay Nuhoglu
Sayfa 0

99.
COVID-19 Hastalarında Başvuruda PCR Pozitifliği ve Uzamış Hastane Yatışı ile İlişkili Faktörler
Alterations with PCR Positivity at Admission and Predictive Factors of Prolonged Hospital Stay in COVID-19
Sedat Altın, Seda Tural Onur, Gulsah Gunluoglu, Fatma Tokgoz Akyil, Erkut Bolat, Mehmet Toptaş
Sayfa 0

100.
Pediatristler ve Pediatri Uzmanlık Öğrencilerinin Spinal Musküler Atrofi Bilgi Düzeyi ve Tutum Özelliklerinin Değerlendirilmesi
An Assessment of the Knowledge, Attitudes, and Practices of Pediatricians and Pediatric Residents in Spinal Muscular Atrophy
Fılız MIHCI, Gokcen Oz Tuncer, muhammet gultekin kutluk, Özlem yayıcı köken
Sayfa 0

101.
Parkinson Hastalarında Tiroid Fonksiyonunun Değerlendirilmesi
Assessment Of Thyroid Function in Patients with Parkinson's Disease
Tamer Bayram, DERYA Bayram, Gülbün Asuman Yüksel, Hülya Tireli
Sayfa 0

102.
Akciğer Naklinde Prognostik Nutrisyon İndeksi Prognostik Bir Gösterge Olabilir mi?
Can Be The Prognostic Nutritional Index A Prognostic Indicator İn Lung Transplantation?
Pınar Atagün Güney, Murat Ersin Çardak
Sayfa 0

103.
Perkutan Trakeotomi Sonrası Erken Dönem Enfeksiyon Parametrelerindeki Değişiklikler
Changes In Early Infection Parameters After Percutaneous Tracheotomy
Alev Öztaş, Arzu Yıldırım Ar, Güldem Turan
Sayfa 0

104.
Travmatik Beyin Hasarında Hemotoloji parametreleri ile Değerlendirme: Nötrofil Lenfosit Oranı, Trombosit Lenfosit Oranı
Evaluatin of Traumatic Brain Injury with Hematological Parameters: Neutrophil Lymphocyte Ratio, Platelet Lymphocyte Ratio
Hale Aksu Erdost, Mine Arayıcı, NEVİN DENİZ KIRCA, Orhan Kalemci, Ceren Kizmazoglu, Kaan Köşker, Murat Örmen, Pınar Akan
Sayfa 0

105.
Titmus, TNO ve sinoptofor ile anizometropik ambliyopili hastalarda stereokeskinlik ve binoküler fonksiyonların değerlendirilmesi
Evaluation of stereoacuity and binocular functions in patients with anisometropic amblyopia via Titmus, TNO and synoptophore
Yunus Karabela, İlknur Akyol Salman
Sayfa 0

106.
Bulmak İstiyorsaniz Düşünmeniz Gerekir: Periprostetik Diz Enfeksiyonunda Etken Olarak Brucella Melitensis Olgu Sunumu Ve Literatür İncelemesi
If You Want To Find, You Must Think: Case Report And Literature Review Of The Periprosthetic Knee Infection From Brucella Melitensis
Murat Köken, Alperen Kaan Yaman, Burak Akan
Sayfa 0

107.
Asemptomatik, hafif ve orta şiddette COVID-19 hastalarında komorbiditelerin prognoza etkisi: Bir retrospektif Türkiye çalışması
Impact of comorbidities on prognosis in asymptomatic, mild and moderate COVID-19 patients: A retrospective Turkey study
Hakan Aydın, Halil Doğan, Davut Tekyol, Ömer Faruk Çetin, Ferhat Yüce, Mehmet Kemal Emem
doi: 10.14744/hnhj.2022.01212  Sayfa 0

108.
Endemik bölgelerde nodüler guatr için lobektomi uygun bir cerrahi mi ?
Is lobectomy an appropriate surgical strategy for nodular goiter in endemic areas?
Nurdan Altan, Bahar Canbay Torun, Adnan Hut, Hüda Ümit Gür, Yusuf Yunus Korkmaz, Gamze Çıtlak
Sayfa 0

109.
Mantar zehirlenmesinde akut karaciğer hasarı gelişiminin hemogram parametreleri ile öngörülmesi
Prediction of the development of acute liver injury in mushroom poisoning by hemogram parameters
Ahmet Numan Demir, Refik Demirtunc
Sayfa 0

110.
Görünür Difüzyon Katsayısının Serviks Kanserinde Lokorejyonel İnvazyon ve Sistemik Metastazı Öngörmedeki Rolü.
Role of Apparent Diffusion Coefficient Value to Predict Locoregional Invasion and Systemic Metastasis in Cervical Cancer.
Ezel Yaltırık Bilgin, Nazan Ciledag, Koray Aslan
Sayfa 0

111.
Her İki Taraf İnternal Juguler Ven Tıkanıklığı Olan Hastalarda Supraklavikular Brakiosefalik Ven Yoluyla Tünelli Diyaliz Kateteri Yerleştirilmesi
Supraclavicular Brachiocephalic Vein Access for Tunneled Dialysis Catheter Placement in Patients with Bilateral Internal Jugular Vein Thrombosis
Umut Öğüşlü, Burçak Gümüş
Sayfa 0

112.
Yoğun Bakım Ünitesine Kabul Edilen Covid-19 Hastalarında Serum Kortizol ve D Vitamini Düzeyinin Mortaliteye Etkisi
The Effect Of Serum Cortisol And Vitamin D Level On Mortality In Covid-19 Patients Admitted To The Intensive Care Unit
Uğur Uzun, Murat Güneş, Fatma Demet Arslan, İsa Sahar, Taner Çalışkan, Ciler Zincircioglu, Kazım Rollas, Nimet Şenoğlu, Aykut Sarıtaş, Işıl Köse
doi: 10.14744/hnhj.2022.99327  Sayfa 0

113.
Testis Torsiyonunda COVID-19 Pandemisinin Başvuru Süreleri, Manuel Detorsiyon Oranları ve Sonuçları Üzerine Etkisi
The Impact of COVID-19 Pandemic on Admission Times, Manual Detorsion Rates and Outcomes in Testicular Torsion
Emre Tokuç, İlker Artuk, Rıdvan Kayar, Emrah Özsoy, Ramazan Topaktaş, Yavuz Baştuğ, Mehmet Akyüz
Sayfa 0

114.
Benign tiroid nodülleri ile tiroid papiller karsinom olgularının ayrımında hemogram parametrelerinin kullanımı
Use of hemogram parameters in the differentiation of benign thyroid nodules and thyroid papillary carcinoma cases
Dursun Burak Ozdemir, umit ozdemir, Ahmet Karayiğit, Hayrettin Dizen, BÜLENT ÜNAL
Sayfa 0

115.
Rezeksiyon Uygulanan Multipl Primer Akciğer Kanserlerinde Yedinci ve Sekizinci TNM Evreleme Arasındaki Sağkalım Farklılığının Analizi
Analysis of Survival Difference Between Seventh and Eighth TNM Staging in Resectable Multiple Primary Lung Cancers
Elçin Ersöz Köse, Cansel Atinkaya Baytemir, Mustafa Akyıl, Rıza Serdar EVMAN, Abidin Levent ALPAY, İRFAN YALÇINKAYA
Sayfa 0

116.
Çocuk Acil Servisinde Rotavirüs Pozitif Olan Gastroenteritlerin Değerlendirilmesi
Evaluation Of Rotavirus-Positive Gastroenteritis Cases In Pediatric Emergency Department
Emine Ergül Sarı, Özlem Polat, Sadık Sami Hatipoğlu
Sayfa 0

117.
Palyatif bakım hastalarında bası yarası oluşumunu etkileyen faktörler
Factors effecting pressure sores in palliative care patients
Buğu Usanma Koban, Emine Zeynep Tuzcular Vural, Hilal Ozkaya, Işık Gönenç
Sayfa 0

118.
Distal radiyosefalik arteriyövenöz fistül operasyonlarında düşük peri-operatif ortalama arter basıncı ve primer başarısızlık ilişkisi
The association of lower peri-operative mean arterial pressure and primary failure in distal radio-cephalic arteriovenous fistula operations
Abdulkerim Özhan, Mehmet Senel Bademci, Cemal Kocaaslan, Fatih Avni Bayraktar, Ahmet Öztekin, Defne Cansu Karamanlı, Ömer Arda Uslu, Murat Baştopçu, Ebuzer Aydin
Sayfa 0

LookUs & Online Makale