ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
ST Elevasyonlu Miyokard Enfarktüsü ile Persistan Thebesian Sinusoidleri Birlikteliği [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2014; 54(3): 202-205

ST Elevasyonlu Miyokard Enfarktüsü ile Persistan Thebesian Sinusoidleri Birlikteliği

Adem Bekler, Emine Gazi, Ahmet Temiz, Burak Altun, Ahmet Barutçu
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Kliniği

Epikardiyal koroner arterler ile ventriküller arasında direkt bağlantı sağlayan koroner arter fistülleri çoğunlukla herhangi bir nedenle yapılan koroner anjiyografi sırasında tespit edilmekte ve koroner çalma sendromuna neden olarak iskemiye yol açabilmektedir. Biz burada, akut inferior miyokard enfarktüsü ile başvuran ve yapılan primer perkütan koroner girişim için yapılan koroner anjiografide sirkumflex ve sol ön
inen arterden sol ventriküle fistüle neden olan kalıcı Thebesian sinusoidleri tespit edilen 65 yaşındaki bayan bir vakayı sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: İskemi, koroner anjiyografi, thebesian sinusoidi.

Togetherness with ST Elevated Myocardial Infarction and Persistent Thebesian Sinusoids

Adem Bekler, Emine Gazi, Ahmet Temiz, Burak Altun, Ahmet Barutçu
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Kliniği

Coronary artery fistulas connecting epicardial coronary arteries to the ventricles can be found generally during coronary angiography which performed for any reason and can cause ischemia by leading coronary steal syndrome. Here we aimed to present a 65 year-old woman who presented with acute inferior myocardial infarction and performed coronary angiography for primary percutaneus coronary intervention showing persistent Thebesian sinusoids due to fistulas to left ventricle from circumflex and left anterior descending artery.

Keywords: Ischemia, coronary angiography, thebesian sinusoid.

Adem Bekler, Emine Gazi, Ahmet Temiz, Burak Altun, Ahmet Barutçu. Togetherness with ST Elevated Myocardial Infarction and Persistent Thebesian Sinusoids. Haydarpasa Numune Med J. 2014; 54(3): 202-205

Sorumlu Yazar: Adem Bekler, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale