ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniğinde Mayıs 2002 - Mayıs 2007 Tarihleri Arasında Takip Edilen Akut Bakteryel Menenjit Olgularının Akut Komplikasyon Gelişimi Açısından Değerlendirilmes [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2010; 50(3): 133-142

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniğinde Mayıs 2002 - Mayıs 2007 Tarihleri Arasında Takip Edilen Akut Bakteryel Menenjit Olgularının Akut Komplikasyon Gelişimi Açısından Değerlendirilmes

Tamay Özkozacı1, Nurhan Ceviz Ozantürk2, Suna Hancili3, Esra Önal Sönmez1, Narin Akıcı4, Çağatay Nuhoğlu5, Refik Demirtunç6
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Başasistan.
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, Aile Hekimliği Uzmanı
3Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Asistanı
4Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
5Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Klinik Şef Yardımcısı
6Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Dâhiliye Kliniği, İç Hastalıkları Uzmanı, Aile Hekimliği Koordinatörü, Klinik Şefi, Doçent Dr.

Menenjitte, hastalık patolojisinin daha iyi anlaşılmasna rağmen tanı metodları ve tedavi metodları hala sorun olmaya devam etmektedir. Gelişmiş tanı ve tedavi yöntemlerine rağmen çocukluk çağı menenjitleri yüksek oranda mortalite ve morbiditeye neden olarak günümüzde de önemini korumaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bakteriyel menenjit, akut, komplikasyonlar.

Evaluation of The Patients With Bacterial Meningitis in Terms of Development of Acute Complications Between May 2002 - May 2007 Follow-up Period in Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital

Tamay Özkozacı1, Nurhan Ceviz Ozantürk2, Suna Hancili3, Esra Önal Sönmez1, Narin Akıcı4, Çağatay Nuhoğlu5, Refik Demirtunç6
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Başasistan.
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, Aile Hekimliği Uzmanı
3Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Asistanı
4Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
5Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Klinik Şef Yardımcısı
6Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Dâhiliye Kliniği, İç Hastalıkları Uzmanı, Aile Hekimliği Koordinatörü, Klinik Şefi, Doçent Dr.

Meningitis, despite a better understanding of pathologic processes of the disease, the diagnostic methods and treatment still remains a problem. Childhood meningitis can cause high mortality and morbidity in spite of the new advanced diagnostic and treatment methods.

Keywords: Bacterial meningitis, acute, complications.

Tamay Özkozacı, Nurhan Ceviz Ozantürk, Suna Hancili, Esra Önal Sönmez, Narin Akıcı, Çağatay Nuhoğlu, Refik Demirtunç. Evaluation of The Patients With Bacterial Meningitis in Terms of Development of Acute Complications Between May 2002 - May 2007 Follow-up Period in Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital. Haydarpasa Numune Med J. 2010; 50(3): 133-142

Sorumlu Yazar: Tamay Özkozacı, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale