ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Premenopozal Kadınlarda Benign Sebeplerle Yapılan Abdominal Histerektominin Cinsel Fonksiyonlara Etkisinin Araştırılması: Vaka Kontrol Çalışması [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2016; 56(1): 42-47

Premenopozal Kadınlarda Benign Sebeplerle Yapılan Abdominal Histerektominin Cinsel Fonksiyonlara Etkisinin Araştırılması: Vaka Kontrol Çalışması

Melis G. K. Yazıcı, E. Can Tüfekçi, Nurettin Aka, A. Deniz Ertürk Coşkun, Fisun Vural, Gültekin Köse
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: En sık yapılan jinekolojik ameliyatlardan olan histerektomi operasyonunun premenopozal dönemdeki kadınlarda cinsel fonksiyonlar üzerine etkilerinin araştırılması.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmanın katılımcılarını polikliniğe rutin kontrolleri için başvuran cinsel ilişkiye girmesini engelleyecek hastalığı bulunmayan, diyabet, hipertansiyon gibi ek sistemik hastalığı olmayan, okur-yazar olan, partneri olan, jinekolojik muayenesinde cinsel yaşantısını etkileyebilecek ürojinekolojik patoloji saptanmayan, menopozda olmayan, 50 histerektomi geçirmemiş ve 48 histerektomize kadın oluşturdu. Histerektomize olan katılımcılarda operasyon üzerinden en az 1 yıl geçmiş olmasına dikkat edildi. Katılımcıların bilgilendirilmiş onamları anıldı. Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği kadın formu ve Golombok-Rust Cinsel Doyum Ölçeği’ni içeren çalışma formunu doldurmaları istendi. Yanıtlar toplam puan ve alt grup puanları olarak ayrı ayrı değerlendirildi.
BULGULAR: Grupların Golombok-Rust Cinsel Doyum Ölçeği sonuçlarının karşılaştırılmasında gruplar arasında toplam puan ortalaması, sıklık, iletişim, doyum, kaçınma, dokunma, vaginismus ve anorgazmi puan ortalamaları bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmedi Gruplara göre katılımcıların Arizona Cinsel Yaşam Ölçeğinin değerlendirilmesi sonucunda; cinsel dürtü, psikolojik uyarılma, fizyolojik uyarılma, doyum, toplam puan ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı. Sadece, orgazmik kapasite histerektomili grupta daha kötüydü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak histerektomi olan ve olamayan kadınlarda orgazmik kapasite hariç cinsel işlevler açısından anlamlı fark tespit edilmemiştir.

Anahtar Kelimeler: Histerektomi, cinsel fonksiyon, premenopoz, cinsel yaşam ölçeği, cinsel doyum ölçeği

The Effect of Abdominal Hysterectomy on Sexual Functions of Premenopausal Women: Case Control Study

Melis G. K. Yazıcı, E. Can Tüfekçi, Nurettin Aka, A. Deniz Ertürk Coşkun, Fisun Vural, Gültekin Köse
Departmnt of Obstetrics and Gynecology, Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: To search the effect of hysterectomy, the most common gynecological operation, on female sexual functions.
METHODS: The study group consisted of 48 women who had an abdominal hysterectomy and 50 women who did not. They were outpatient routine control patiens who did not have any diseases which restricts intercourse, did not have systemic diseases like hypertension or diabetes, were literate, had a sexual partner, were premenopausal, and did not have urogynecological pathologies on examination. At least one year had passed after the operation of hysterectomised participants. Informed consent was taken from all participants and they were asked to fill the Arizona Sexual Experience Scale and Glombok Rust Inventory of Sexual Satisfaction. The answers were evaluated for the total scores and subscale scores.
RESULTS: The two groups had statistically non significant differences when the Glombok Rust Inventory results were compared for total scores intercourse frequency, incommunicability, dissatisfaction, avoiding sexual intercourse, absence of sexuality, vaginismus and anorgasmia. When the groups were compared for Arizona Sexual Experience Scales, there was no statistically significant difference between the groups for scores of sexual drive, arousal, vaginal lubrication and satisfaction from orgasm. The ability to reach orgasm was poorer in the hysterectomy group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: There was no statistically significant difference between the hysterectomised and non-hysterectomised groups when compared for sexual functions.

Keywords: Hysterectomy, sexual functions, premenopausal, sexual experience scale, inventory of sexual satisfaction

Melis G. K. Yazıcı, E. Can Tüfekçi, Nurettin Aka, A. Deniz Ertürk Coşkun, Fisun Vural, Gültekin Köse. The Effect of Abdominal Hysterectomy on Sexual Functions of Premenopausal Women: Case Control Study. Haydarpasa Numune Med J. 2016; 56(1): 42-47

Sorumlu Yazar: Melis G. K. Yazıcı, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale