ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Akciğer Kanser Immünoterapisinde Yeni Stratejiler [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2013; 53(3): 168-177

Akciğer Kanser Immünoterapisinde Yeni Stratejiler

Gülbu Aydınoğlu Işıtmangil
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Akciğer kanseri, kanser mortalitesinin başlıca sebebidir. Cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi ile agresif tedavi yapılsa bile uzun sürvi elde etme şansı az olduğu için tümör karşıtı immünoterapi gibi yeni terapötik stratejiler geliştirme ihtiyacı doğmuştur.

Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, immünoterapi.

New Strategies In Lung Cancer Immunotherapy

Gülbu Aydınoğlu Işıtmangil
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Lung cancer is the leading cause of cancer mortality. Despite aggressive treatment with surgery, radiation and chemotherapy, the long-term survival for lung cancer patients remains low which underscored the need to develop new therapeutic strategies like anti-timor immunotherapy.

Keywords: Lung cancer, immunotherapy.

Gülbu Aydınoğlu Işıtmangil. New Strategies In Lung Cancer Immunotherapy. Haydarpasa Numune Med J. 2013; 53(3): 168-177

Sorumlu Yazar: Gülbu Aydınoğlu Işıtmangil, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale