ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Konjenital Kutis Marmoratus Telenjiektazi [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2012; 52(3): 159-161

Konjenital Kutis Marmoratus Telenjiektazi

Mustafa Çiftçi1, Fırat Erdoğan1, Makbule Dündar2
1Özel Medipol Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği.
2Özel Medipol Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Kliniği.

Konjenital kutis marmoratus telenjiektazi, kutanöz damar yapısının tutulumu ile seyreden, telenjiektaziler, flebektazilerle ve persiste eden kutis marmoratus ile karakterize, genellikle yeni doğan döneminde ortaya çıkan, multisistem konjenital anomalilerin eşlik edebildiği, 1922 yılında van Lohuizen taraf›ndan tarif edilmiş nadir görülen sporadik bir hastalıktır. Sundu¤umuz vakamızda doğumdan hemen sonra saptanan, karın bölgesinde ve bacakların ön yüzünde persiste eden kutis marmoratus bulunmaktaydı, hastanın yapılan fizik muayenesinde, laboratuar tetkikleri ve görüntüleme yöntemlerinde herhangi bir eşlik eden anomali saptanmadı. Bu vakayı sunmamızın amacı genellikle selim olan ancak multisistem tutulum da gösterebilen nadir görülen bu hastalığa dikkat çekmektir.

Anahtar Kelimeler: Konjenital, Kutis Marmoratus, Telenjiektazi.

Cutis Marmorata Telangiectatic Congenita: Case Report

Mustafa Çiftçi1, Fırat Erdoğan1, Makbule Dündar2
1Özel Medipol Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği.
2Özel Medipol Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Kliniği.

Cutis marmorata telangiectatica congenital is rare sporadic congenital vascular anomaly characterised by telangiectasia, phlebectasia and persistent cutis marmorata, generally seen in new born period, likely to be associated with multi system congenital abnormalities, was described by van Lohuizen in 1922. In our case, we report the baby who had persistent cutis marmorata on the anterior of the lower extremities and a little on the abdomen region just after birth. There was any finding revealing associated congenital anomaly either in the physical examination of the patient or laboratory evaluation or imaging modalities. Our purpose to report the case is to call attention to a rare benign disease which can also be multi-systemic involvement.

Keywords: Cutis Marmorata, Telangiectatic, Congenita.

Mustafa Çiftçi, Fırat Erdoğan, Makbule Dündar. Cutis Marmorata Telangiectatic Congenita: Case Report. Haydarpasa Numune Med J. 2012; 52(3): 159-161

Sorumlu Yazar: Mustafa Çiftçi, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale