ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Asemptomatik Safra Kesesi Taşı Olan Hastalarda Kolesistektomi Gerçekten Gerekli Mi? [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2015; 55(3): 196-200

Asemptomatik Safra Kesesi Taşı Olan Hastalarda Kolesistektomi Gerçekten Gerekli Mi?

Mehmet Velidedeoğlu1, Bülent Kaya2
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.b.d
2Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

Son yıllarda ultrasonografinin çok yaygın kullanımı ile birlikte safra kesesi taşları daha sık tespit edilmeye başlanmıştır. laparoskopik kolesistektominin altın standart olarak kabul edilmesinden sonra asemptomatik safra kesesi taşlarına yaklaşım tartışılır hale gelmiştir.
Hastalar herhangi bir kılavuza uyulmaksızın ameliyat edilmektedir. Bu hastalarda tedavi seçiminde hasta ve cerrah arasında çok iyi bir kooperasyon kurulmalı, tedavi seçenekleri hastayla tartışılmalıdır. Güncel literatür bilgileri incelendiğinde asemptomatik safra kesesi taşı olan birçok hastanın ülkemizde gereksiz ameliyat edildiği bu durumun sağlık sistemi ve hastalara ciddi yük getirdiği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kolelithiasis, asemptomatik kolelithiasiz, cerrahi.

Is cholecystectomy is really necessary in patients with asymptomatic cholelithia- sis?

Mehmet Velidedeoğlu1, Bülent Kaya2
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.b.d
2Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

Cholelithiasis has became more commonly diagnosed pathology after the wide usage of ultrasonography in last years.The management of asymptomatic cholelithiasis became an, argued subject after laparoscopic cholecystectomy. The patient are operated without any guideline.There should be perfect correlation in between patient and surgeon. The treatment modalities should be explained. According to current literature, the patients with asymptomatic cholelithiasis are operated unnecessarily in our country.This approach is an important burden for both health system and patient.

Keywords: Cholelithiasis, asymptomatic cholelithiaisis, surgery.

Mehmet Velidedeoğlu, Bülent Kaya. Is cholecystectomy is really necessary in patients with asymptomatic cholelithia- sis?. Haydarpasa Numune Med J. 2015; 55(3): 196-200

Sorumlu Yazar: Mehmet Velidedeoğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale