ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Bulmak İstiyorsaniz Düşünmeniz Gerekir: Periprostetik Diz Enfeksiyonunda Etken Olarak Brucella Melitensis Olgu Sunumu Ve Literatür İncelemesi [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Baskıdaki Makaleler: HNHJ-26928

Bulmak İstiyorsaniz Düşünmeniz Gerekir: Periprostetik Diz Enfeksiyonunda Etken Olarak Brucella Melitensis Olgu Sunumu Ve Literatür İncelemesi

Murat Köken1, Alperen Kaan Yaman2, Burak Akan2
1Antalya Bilim Üniversitesi, Antalya, Türkiye
2Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi,ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Total diz artroplastisini takiben periprostetik eklem enfeksiyonlarında (PPE) tanı koymanın zorluğuna ek olarak, enfeksiyon etkeninin tanımlanması da sıklıkla zordur. Patojenin doğru tanımlanması, başarılı bir tedavi şansını arttırır. Nadir de olsa PPE olgularında patojen bulunamadığında klinisyenler brusella enfeksiyonlarını akılda tutmalıdır.
58 yaşında bayan hastaya bilateral total diz artroplastisi sonrası periprostetik brusella enfeksiyonu tanısı konuldu. İki aşamalı revizyon artroplastisinden sonraki ilk yılda tüm semptomlar kayboldu.
Bu olgu sunumunda brusella'nın neden olduğu periprostetik enfeksiyonlara dikkat çekmeyi ve literatür taraması yapmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Brucella Melitensis, Periprostetik diz enfeksiyonu, Total diz artroplastisi

If You Want To Find, You Must Think: Case Report And Literature Review Of The Periprosthetic Knee Infection From Brucella Melitensis

Murat Köken1, Alperen Kaan Yaman2, Burak Akan2
1Antalya Bilim University, Antalya, Turkey
2Ufuk University Medicine Faculty, Department Of Orthopaedics And Traumatology, Ankara, Turkey

In addition to the difficulty of diagnosis in periprosthetic joint infections (PJI) following total knee arthroplasty, the infectious agent is also often difficult to identify. Correct identification of the pathogen increases the chance of a successful treatment. Although rare, clinicians should keep brucella infections in mind when a pathogen can not be found in PJI cases.
A 58 years old female patient was diagnosed with a periprosthetic brucella infection following bilateral total knee arthroplasty. All symptoms disappeared in the postoperative first year after a two-step revision arthroplasty.
We aimed to draw attention to periprosthetic infections caused by brucella and to perform a review of literature in this case report.

Keywords: Brucella Melitensis, Periprosthetic knee infection, Total knee arthroplastySorumlu Yazar: Murat Köken, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale