ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Sekonder Osteoporos Tanısı Atlanıyor Mu? [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2011; 51(3): 142-145

Sekonder Osteoporos Tanısı Atlanıyor Mu?

Cumali Karatoprak1, Kadir Kayataş1, Refik Demirtunç2, Hanifi Kılızaslan3, Servet Yolbaş3, Müjgan Balta4, Seyit Uyar5
1İstanbul, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. İç Hastalkları Kliniği, Uzman Dr.
2İstanbul, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. İç Hastalkları Kliniği, Klinik Şefi. Doç. Dr.
3Bitlis Tatvan, Özel Kent Hastanesi, İç Hastalıkları, Uzman Dr.
4İstanbul, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Bezmialem Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Uzman Dr.
5İstanbul, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. İç Hastalıkları Kliniği, Asistan Dr.

Osteoporoz; kemik kitlesinde azalmaya bağlı olarak, kemiğin zayışaması, özellikle vertebra, kalça ve el bileğinde kırık riskinde artışa yol açan bir iskelet sistemi hastalığıdır. Osteoporoz tanısı sıklıkla postmenopozal veya senil osteoporoza indirgenmiş olup, kemik mineral yoğunluğu (KMY) düşük olan hastalar primer osteoporoz tanısı ile tedavi edilmektedir. Bu durum sekonder osteoporoz nedenlerinin atlanmasına veya tanısının konulmasında gecikmelere neden olmaktadı r. Altı ay önce bel ağrısı şikayetiyle özel bir hastaneye başvuran, yapılan Dual Enerji X-ray Absorpsiyometre (DEXA) ölçümü sonrası osteoporoz tanısı konularak bifosfonat başlanan ancak iç hastalıkları kliniğimizde multipl miyelom tanı sı konulan bir olguyu sunmak istedik.

Anahtar Kelimeler: Primer osteoporoz, Sekonder osteoporos.

The Sequel of Osteoporosis is Skipping?

Cumali Karatoprak1, Kadir Kayataş1, Refik Demirtunç2, Hanifi Kılızaslan3, Servet Yolbaş3, Müjgan Balta4, Seyit Uyar5
1İstanbul, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. İç Hastalkları Kliniği, Uzman Dr.
2İstanbul, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. İç Hastalkları Kliniği, Klinik Şefi. Doç. Dr.
3Bitlis Tatvan, Özel Kent Hastanesi, İç Hastalıkları, Uzman Dr.
4İstanbul, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Bezmialem Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Uzman Dr.
5İstanbul, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. İç Hastalıkları Kliniği, Asistan Dr.

Osteoporosis; the weakening of the bone due to a decrease in bone mass, is a skeletal disease that increase the risk of fractures especially in the spine, hip and wrist. Diagnosis of osteoporosis often is reduced in postmenopausal or senile osteoporosis, in patients with low bone mineral density (BMD) therapy is started with the diagnosis of primary osteoporosis. This situation leads to delay the diagnosis of secondary osteoporosis or causes to be bypassed. We wanted to present a patient who applied to a private hospital with low back pain 6 mount ago and according to the dual energy Xray Absorptiometry (DEXA) measurement diagnosed as osteoporoses and bisphosphonate treatment was started and then diagnosed as multiple myeloma in our internal medicine department.

Keywords: Primary osteoporosis, Secondary osteoporosis.

Cumali Karatoprak, Kadir Kayataş, Refik Demirtunç, Hanifi Kılızaslan, Servet Yolbaş, Müjgan Balta, Seyit Uyar. The Sequel of Osteoporosis is Skipping?. Haydarpasa Numune Med J. 2011; 51(3): 142-145

Sorumlu Yazar: Cumali Karatoprak, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale