ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Radyoterapiye Bağlı Gelişen İleum Perforasyonu [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2011; 51(3): 131-141

Radyoterapiye Bağlı Gelişen İleum Perforasyonu

Bülent Kaya1, Umut Kerimoğlu2, Cengiz Eriş2, Hüseyin Bilge2, M. Kamil Yıldız2, Rıza Kutanış2
1Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği
2Vakğf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

Pelvik radyoterapi, birçok malignite tedavisinde sıklıkla uygulanmaktadır. Radyoterapinin erken ve geç dönemde gastrointestinal sistem üzerinde etkileri iyi bilinmektedir. Erken dönemde meydana gelen enterit çoğu zaman konservatif yöntemler ile tedavi edilir. Geç dönemde görülen barsak yapışıklıkları, obstrüksiyon, perforasyon ve fistül oluşumu gibi kompikasyonlar cerrahi müdahale gerektirir. Radyoterapiye bağlı barsak perforasyonu nadirdir. Akut peritonit bulguları geç dönemde ortaya çıkar ve tanı zorluklarına sebep olur. Hastane yatışı sonrası akut batın bulguları gelişen ve radyoterapiye bağlı ince barsak perforasyonu nedeni ile opere ettiğimiz hastayı sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Radyoterapi, komplikasyon, barsak perforasyonu.

Ileum Perforation After Radiotherapy ( Case Report )

Bülent Kaya1, Umut Kerimoğlu2, Cengiz Eriş2, Hüseyin Bilge2, M. Kamil Yıldız2, Rıza Kutanış2
1Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği
2Vakğf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

Pelvic radiotherapy is commonly used in treatment of many malignities. The early and late term effects of radiotherapy on gastrointestinal system are well known. Enteritis in early period is usually treated with conservative measures. Complications such as intestinal adhesion, obstruction, perforation and fistula formation are needed surgical intervention. Intestinal perforation due to radiotherapy is rare. The signs of acute peritonitis are delayed and cause diagnostic difficulties. We are presenting a patient with late signs of acute abdomen after his admission. He was operated due to intestinal perforation after radiotherapy.

Keywords: Radiotherapy, complication, intestinal perforation.

Bülent Kaya, Umut Kerimoğlu, Cengiz Eriş, Hüseyin Bilge, M. Kamil Yıldız, Rıza Kutanış. Ileum Perforation After Radiotherapy ( Case Report ). Haydarpasa Numune Med J. 2011; 51(3): 131-141

Sorumlu Yazar: Bülent Kaya, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale