ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Doğum Mevsimlerine Göre Bebeklerin Antropometrik Ölçüm Değerlerindeki Değişiklikler [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2014; 54(3): 176-180

Doğum Mevsimlerine Göre Bebeklerin Antropometrik Ölçüm Değerlerindeki Değişiklikler

Muharrem Bostancı
Ardahan Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Bizim bu çalışmayı düzenlemedeki amacımız, gebelik sürecinin büyük bölümünü kış aylarında geçiren annelerde muhtemel D vitamini eksikliğinin bebeklerin doğum antropometrik ölçümlerine etkisi araştırılacaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Retrospektif olarak yaptığımız araştırmamızın çalışma grubunu Ardahan Devlet Hastanesinde 2011 ve 2010 yıllarında Nisan- Mayıs ve Haziran aylarında doğan bebekler oluştururken, kontrol grubunu Eylül- Ekim ve Kasım ayında doğan bebekler oluşturmaktadır. Bu iki
grubunu ortalama doğum kilosu ve boyları karşılaştırılarak istatistiksel veriler elde edilmiştir.
BULGULAR: Yapmış olduğumuz araştırmada toplam 1218 bebeğin verilerine ulaşılmıştır. Araştırmamıza katılan 1218 bebeğin 632 tanesi çalışma grubunu oluştururken, 586 tanesi de kontrol grubunu oluşturmaktadır. İstatistiksel olarak anlamlı olmakla birlikte, çalışma grubunun ortalama doğum kilosu 2950±457,2gr olup, çalışma grubunun ortalama doğum kilosu 3080±407,0gr olarak tespit edilmiştir(p<0,05). Araştırmamıza katılan bebeklerin doğum boyları karşılaştırıldığında, istatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte, çalışma grubunun
ortalama boy uzunluğu 48,5±2,8cm olup, kontrol grubunun ortalama boy uzunluğu 50,1±1,7cm olarak tespit edilmiştir(p>0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: D vitaminin in utero dönemde bebeklerin boy ve kilo gelişimi üzerine etkisi noktasında farklı sonuçlara varan çalışmalar bildirilmiştir. Bazı araştırmalarda D vitaminin fetal büyüme üzerine olumlu etkisi olduğu ifade edilirken, bazı araştırmalara göre de herhangidir etkisinin olmadığı ifade edilmiştir. D vitaminin başta kemik metabolizması olmak üzere, bağışıklık sisteminin gelişiminde, solunum sistemi sağlığında, santral sinir sistemi hastalıklarının önlenmesinde, üreme sağlığı üzerinde, kanser ve önlenmesinde önemli etkilere sahip olduğu kesin olarak bilinen önemli bir vitamindir.


Comparison of Anthropometric Measurements of Infants Who Were Born in Different Seasons

Muharrem Bostancı
Ardahan Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği

INTRODUCTION: Our aim is to compare anthropometric measurements of infants whom their mothers likely suffering vitamin D deficiency because the mothers had spend large part of pregnancy in winter.
METHODS: We compared retrospectively anthropometric measurements of infants who were born in April, May and June of 2010 and 2011 years to infants who were born in December, October and November of 2010 and 2011 years at Ardahan State of Hospital.
RESULTS: We achieved 1218 infant’s data about their anthropometric measurements. 632 of them were in study group and 586 of them were in control group. It is statistically significant that mean birth weight of study group was 2950±457,2gr and we detected mean birth weight of control group was 3080±407,0gr(p<0,05). Although not statistically significant, mean birth height of the study group was 46,5±2,8cm and control group’s mean birth height was 50,1±1,7cm(p>0,05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: According to previous researches, there are different results whether vitamin d affects the development of infants during gestational period. Some results show that vitamin D has positive effects on birth weight and height of infants in utero and some results show that there are no effects of vitamin D on birth weight and height of infants. However, vitamin D has important role especially in bone mineralization, improvement of immune system, prevention from central nervous system diseases and cancer treatment and
prevention.


Muharrem Bostancı. Comparison of Anthropometric Measurements of Infants Who Were Born in Different Seasons. Haydarpasa Numune Med J. 2014; 54(3): 176-180

Sorumlu Yazar: Muharrem Bostancı, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale