ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Kontrolsüz Oral Antikoagülan Kullanımına Bağlı Gelişen Spontan Rektus Kılıfı Hematomu [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2013; 53(2): 127-130

Kontrolsüz Oral Antikoagülan Kullanımına Bağlı Gelişen Spontan Rektus Kılıfı Hematomu

Tuba Atak, Tunç Eren, Ali Özemir, Süleyman Orman, Haydar Yalman, Rafet Yiğitbaşı, Orhan Alimoğlu
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği

Rektus kılıfı hematomu, nadir görülen ancak akut karın ile karıştırılabilen klinik bir durumdur. İyi bir anamnezi takiben yapılacak dikkatli bir fizik muayene ve uygun görüntüleme yöntemleri ile doğru tanı konulması gereksiz laparotomilerin önlenmesinde önemlidir. Bu yazıda atrial fibrilasyon nedeniyle 3 ay önce oral antikoagülan tedavi başlanan ve rektus kılıfı hematomu gelişen 80 yaşında bir olgu sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Rektus kılıf hematomu, antikoagülan tedavi.

Spontaneus Rectus Sheath Hematoma Due To Uncontrolled Oral Anticoagulant Therapy: Report Of A Case

Tuba Atak, Tunç Eren, Ali Özemir, Süleyman Orman, Haydar Yalman, Rafet Yiğitbaşı, Orhan Alimoğlu
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği

Rectus sheath hematoma is a rare entity often misdiagnosed as acute abdomen. Prompt history with careful physical examination and appropriate imaging studies are helpful for achieving the correct diagnosis, which is important for avoiding unnecessary laparotomies. In this article, we report a 80-year-old female patient on oral anticoagulant therapy due to atrial fibrilation who developed rectus sheath hematoma.

Keywords: Rectus sheath hematoma, anticoagulant therapy.

Tuba Atak, Tunç Eren, Ali Özemir, Süleyman Orman, Haydar Yalman, Rafet Yiğitbaşı, Orhan Alimoğlu. Spontaneus Rectus Sheath Hematoma Due To Uncontrolled Oral Anticoagulant Therapy: Report Of A Case. Haydarpasa Numune Med J. 2013; 53(2): 127-130

Sorumlu Yazar: Tuba Atak, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale