ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Yürüme Bozukluğu İle Gelen 12 Yaşındaki Hidrosefalili Pediatrik Olgu: Spinal Miksopapiller Ependimom [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Baskıdaki Makaleler: HNHJ-37108

Yürüme Bozukluğu İle Gelen 12 Yaşındaki Hidrosefalili Pediatrik Olgu: Spinal Miksopapiller Ependimom

Ayşe Özlem Balık1, Adem Karabulak2, Zehra Esra Önal2, Okan AKINCI1, Cagatay Nuhoglu2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Pediatri Kliniği, İstanbul

Primer malign santral sinir sistemi tümörleri çocukluk çağının en sık görülen ikinci grup tümörleridir. Bu tümörler komşu yapılara bası etkisi ile intrakraniyal basıncı arttırabildikleri gibi BOS akımında obstrüksiyon yaparak hidrosefaliye sebep olabilirler. İntrakraniyal tümörleri %10’unu oluşturan epandimomlar çocuklar ve genç erişkinlerdeki spinal kord tümörlerinin %40-60'ından sorumludur. İnsidansı 0.3/100.000 olarak bildirilmiştir. Miksopapiller ependimomlar genellikle yavaş büyüyen ve iyi huylu lezyonlardır. Hastalar skolyoz gibi spinal deformiteler, tortikolliz veya yürüme bozukluğu ile prezente olabilir.

Anahtar Kelimeler: Spinal Kord Neoplazmı, Hidrosefali, Yürüyüş Apraksisi

A 12-Years-Old Pediatric Case with Hydrocephalus Presenting with Gait Disorder: Spinal Myxopapillary Ependymoma

Ayşe Özlem Balık1, Adem Karabulak2, Zehra Esra Önal2, Okan AKINCI1, Cagatay Nuhoglu2
1University Of Health Science, Haydarpaşa Training And Research Hospital, Department Of Radiology, İstanbul
2University Of Health Science, Haydarpaşa Training And Research Hospital, Department Of Pediatrics, İstanbul

Primary malignant central nervous system tumors are the second most common group of childhood tumors. These tumors can increase the intracranial pressure with the effect of compression on the adjacent structures, as well as cause hydrocephalus by obstructing the CSF flow. Ependymomas, which make up 10% of intracranial tumors, are responsible for 40-60% of spinal cord tumors in children and young adults. Its incidence has been reported as 0.3/100,000. Myxopapillary ependymomas are usually slow growing and benign lesions. Patients may present with spinal deformities such as scoliosis, torticollysis or gait disturbance.

Keywords: Spinal Cord Neoplasms, Hydrocephalus, Apraxia of GaitSorumlu Yazar: Ayşe Özlem Balık, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale