ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Guillain-Barré Sendromlu Hastalarda Nötrofil Lenfosit Oranı, Monosit Lenfosit Oranı ve Trombosit Lenfosit Oranının Klinik Önemi [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(3): 341-345 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.38233

Guillain-Barré Sendromlu Hastalarda Nötrofil Lenfosit Oranı, Monosit Lenfosit Oranı ve Trombosit Lenfosit Oranının Klinik Önemi

Cihan Bedel, Mustafa Korkut
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,Acil Tıp Ana Bilim Dalı,Antalya

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı Guillain-Barré Sendromu (GBS) tanısında tedavi öncesi nötrofil lenfosit oranı (NLR) ve trombosit lenfosit oranı (PLR) ve monosit lenfosit oranı (MLR) 'nın prognostik değerini belirlemekti.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu retrospektif çalışmada toplam 98 GBS hastası ve 101 sağlıklı kontrol (HC) vardı.
BULGULAR: Çalışmamız GBS hastalarında HC ile karşılaştırıldığında daha yüksek düzeyde NLR, PLR ve MLR olduğunu gösterdi (sırasıyla p <0.001, p <0.001, p <0.001). Alıcı işletim karakteristiği analizini (ROC) kullanarak NLR, PLR ve MLR'nin GBS hastalığı tahminindeki etkinliğini araştırdık. NLR eğri altındaki en yüksek alana (AUC) sahipti (0.912,% 95 CI, 0.870 ila 0.954), ardından MLR ve PLR (sırasıyla AUC = 0.811, 0.753) gelmekteydi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: NLR, PLR ve MLR, GBS hastaları için potansiyel bir inflamatuar biyobelirteç olarak düşünülebilir.

Anahtar Kelimeler: Guillain-Barré sendromu, monosit lenfosit oranı, nötrofil lenfosit oranı, trombosit lenfosit oranı,

The Clinical Significance of Neutrophil Lymphocyte Ratio, Monocyte Lymphocyte Ratio and Platelet Lymphocyte Ratio in Patients with Guillain-Barré Syndrome

Cihan Bedel, Mustafa Korkut
Health Sciences University, Antalya Training And Research Hospital, Department of Emergency Medicine, Antalya

INTRODUCTION: The purpose of this study was to determine the prognostic value of the pretreatment neutrophil lymphocyte ratio (NLR), and platelet lymphocyte ratio (PLR) and monocyte lymphocyte ratio (MLR) in the diagnosis of Guillain-Barré Syndrome (GBS).
METHODS: This retrospective study enrolled a total of 98 GBS patients and 101 healthy control (HC).
RESULTS: Our study showed that GBS patients had higher level of NLR,PLR and MLR compared with HC (p < 0.001, p < 0.001, p < 0.001, respectively). We investigated the effectiveness of NLR, PLR and MLR in prediction of GBS using receiver operating characteristic (ROC) analysis. NLR had the highest area under curve (AUC) (0.912, 95% CI, 0.870 to 0.954), followed by MLR and PLR (AUC = 0.811, 0.753, respectively).
DISCUSSION AND CONCLUSION: NLR, PLR and MLR can be considered as a potential inflammatory biomarker for GBS patients

Keywords: Guillain-Barré syndrome, monocyte lymphocyte ratio, neutrophil lymphocyte ratio, platelet lymphocyte ratio,

Cihan Bedel, Mustafa Korkut. The Clinical Significance of Neutrophil Lymphocyte Ratio, Monocyte Lymphocyte Ratio and Platelet Lymphocyte Ratio in Patients with Guillain-Barré Syndrome. Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(3): 341-345

Sorumlu Yazar: Cihan Bedel, Türkiye
LookUs & Online Makale