ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Akut Dissemine Ensefalomyelit: Olgu Sunumu [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2013; 53(3): 184-187

Akut Dissemine Ensefalomyelit: Olgu Sunumu

Zehra Esra Önal1, Muharrem Bostancı2, Çağatay Nuhoğlu1
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği
2Ardahan Devlet Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi

Akut dissemine ensefalomyelit (ADEM), merkezi sinir sisteminde beyaz cevheri tutan multifokal demiyelizan bir hastalığıdır. Altı yaşında kız hasta, ağızda istemsiz hareket, yutma güçlüğü ve konuşma bozukluğu ile kliniğimize getirildi. Hastaya iki hafta önce aşı yapılmış. Hastanın 24. saatinde çekilen kranial MR görüntülemesinde sağ pariyetal lobda ve sağ talamusta hiperintens görünüm tespit edilince hastada ensefalit ya da kitle ön planda düşünüldü. Fokal lezyonlar olması nedeniyle ön planda ADEM düşünülmedi. Semptomların devam etmesi üzerine 3. gününde çekilen kranial MR’da beyaz cevherde multifokal lezyonlar görüldü. Biz başlangıçta, atipik MR bulguları görülen ancak, iki hafta önce aşı hikayesi olan ve tekrarlanan MR görüntülemesinde multifokal lezyonları tespit edilen ADEM olgusu sunduk. Biz burada, hikayesi ve klinik bulguları ADEM düşündüren olgularda, kranial MR görüntülemesinin tekrarlanması gerektiğini vurgulamak istedik.

Anahtar Kelimeler: ADEM, gecikme, kranial MR bulguları.

Acute Disseminated Ensephalomyelitis: Case Report

Zehra Esra Önal1, Muharrem Bostancı2, Çağatay Nuhoğlu1
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği
2Ardahan Devlet Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi

Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM), is an acute inflammatory demyelinated disease of the central nervous system, usually following viral infections or vaccinations. Seven years old girl was admitted to our clinic with dysfunction in talking and swallowing, and focal seizure. She had history of immunization two weeks ago. Cranial magnetic resonance imaging (MRI) revealed acute inflammatory changes but didn’t support ADEM because of focal involvement of brain white matter. However, because of persisting symptoms we repeated cranial MRI in the third day. This cranial MRI revealed multifocal lesions in the white matter. We reported this patient with ADEM after vaccination who showed atypical neuroradiologic finding in the first cranial MRI but persistence of the sypmptoms forced us to serial MRI examination so that there can be a delay in involvement of neuroradiologic findings at the previous stage of the ADEM. It’s important that consecutive neurologic evaluation is necessary if the clinical picture is suggestive for ADEM.

Keywords: ADEM, delay, cranial MRI findings.

Zehra Esra Önal, Muharrem Bostancı, Çağatay Nuhoğlu. Acute Disseminated Ensephalomyelitis: Case Report. Haydarpasa Numune Med J. 2013; 53(3): 184-187

Sorumlu Yazar: Zehra Esra Önal, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale