ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Modern Çağda Unutulan Hastalik: Şarbon [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2013; 53(3): 181-183

Modern Çağda Unutulan Hastalik: Şarbon

Duygu Sömen Bayoğlu1, Zehra Esra Önal1, Aslı Azakoğlu2, Tamay Gürbüz1, Çağatay Nuhoğlu1
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Bölümü

Esas olarak ot yiyen hayvanların hastalığı olan şarbon, insanlara enfekte hayvanlardan bulaşır. Türkiye’ de insidansı yıllar içinde azalmakla birlikte özellikle hayvancılıkla uğraşanlarda halen görülmektedir. 3 formu olan şarbonun en sık görülen formu kutanöz olanıdır. Kutanöz formda periorbital tutulum tedaviye rağmen gelişebilen skar ve ektropion gibi komplikasyonlar nedeniyle önemlidir (1,2,3). Bu olgumuzda periorbital şarbonu olan 8 yaşında bir kız hasta sunulmuştur. Hastamız sağ üst göz kapağında şişlik, kızarıklık, el sırtında yara ve ateş şikâyetleriyle acil polikliniğimize getirildi. Hastanın el sırtındaki ve göz kapağındaki lezyonları hiperemik, ödemli, yer yer siyah nekrotizan krutlu idi. Anamnez ve lezyonun tipik yapısı şarbonu düşündürttü. Lezyondan gönderilen örnekte üreme olmadı. Ancak şarbonda negatif kültür hastalığı dışlamaz (4).Tedavi olarak 1x800 000 IU IM prokain penisilin ve penisiline dirençli suşlar da olabileceği düşünülerek 60mg/kg. vankomisin başlandı. Herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Bu vakayı çocuklarda, özellikle endemik bölgelerde periseptal selülit ayırıcı tanısında şarbonun da akılda tutulmasını, uygun tedaviye vakit geçirmeden başlanmasını hatırlatmak amacı ile sunduk.

Anahtar Kelimeler: Periorbital şarbon, çocuk, komplikasyon.

The Forgotten Disease In The Modern Age: Anthrax

Duygu Sömen Bayoğlu1, Zehra Esra Önal1, Aslı Azakoğlu2, Tamay Gürbüz1, Çağatay Nuhoğlu1
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Bölümü

Anthrax, which is the disease of herbivorous animals, is transmitted to humans by the infected animals. In Turkey, although the incidence has been decreased through the last years, it is presented in people who are dealing with animals. The most commonly seen form is cutaneous one. Periorbital presentation seen in cutaneous form is important because of complications scar and ectropion unless treated well. In this case, 8 years old female with periorbital anthracis is presented. The patient was taken to our emergency policlinic with periorbital edema, erythematous lesion in hands and fever. The lesion in hands was seen necrotizing and hyperemic. Typical presentation of lesions reminded the anthrax. No pathogen was isolated in the specimen removed from the lesion. But negative culture results do not keep away the diagnosis of the antrax. Treatment started with Procaine Penicillin 800.000 U intramuscular and Vancomycin (60 mg/kg). No complication was seen. We presented this case, because anthrax should be kept in mind in the differential diagnosis of preseptal cellulitis in endemic regions and appropriate treatment should be managed as quickly as possible.

Keywords: Periorbital anthrax, child, complication.

Duygu Sömen Bayoğlu, Zehra Esra Önal, Aslı Azakoğlu, Tamay Gürbüz, Çağatay Nuhoğlu. The Forgotten Disease In The Modern Age: Anthrax. Haydarpasa Numune Med J. 2013; 53(3): 181-183

Sorumlu Yazar: Duygu Sömen Bayoğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale