ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Radyoterapiye Bağli Koanal Stenoz Ve Velofarengeal Stenozun Endoskopik Cerrahi İle Düzeltilmesi [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2013; 53(3): 178-180

Radyoterapiye Bağli Koanal Stenoz Ve Velofarengeal Stenozun Endoskopik Cerrahi İle Düzeltilmesi

Başak Çaypınar, Aslı Şahi&775;n Yılmaz, Çağatay Oysu, Mehmet Habeşoğlu
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği

Koanal stenoz; nazofarengeal kanser nedeni ile görülen radyoterapinin iyi bilinen bir geç komplikasyonudur. Velofarengeal stenoz da radyoterapi sonrası nazofarenks kanserli hastalarda yüksek restenoz riski ile başedilmesi gereken nadir fakat önemli bir problemdir (1). Bu sunumda nazofarenks kanseri nedeni ile radyoterapi görmüş ve koanal stenoz, velofarengeal stenoz gelişmiş bir hasta bildirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Koanal steno, velofarengeal stenoz, radyoterapi, nazofarengeal kanser, endoskopik tedavi.

Endoscopic Management Of Choanal And Velopharyngeal Stenosis After Radiotherapy For Nasopharyngeal Carcinoma

Başak Çaypınar, Aslı Şahi&775;n Yılmaz, Çağatay Oysu, Mehmet Habeşoğlu
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği

Choanal stenosis is a well known rate complication of nasopharyngeal carcinoma after radiotherapy. The management of velopharyngeal stenosis after radiotherapy for nasopharyngeal carcinoma is a challenging with high risk of restenosis (1). We report a case of choanal stenosis and velopharyngeal stenosis after radiotherapy for nasopharyngeal carcinoma.

Keywords: Choanal stenosis, velopharyngeal stenosis, radiotherapy, nasopharyngeal carcinoma, endoscopic management.

Başak Çaypınar, Aslı Şahi&775;n Yılmaz, Çağatay Oysu, Mehmet Habeşoğlu. Endoscopic Management Of Choanal And Velopharyngeal Stenosis After Radiotherapy For Nasopharyngeal Carcinoma. Haydarpasa Numune Med J. 2013; 53(3): 178-180

Sorumlu Yazar: Başak Çaypınar, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale