ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Behçet Hastaliğında Yüzeyel Femoral Arterin Spontan Psödoanevrizmasının Noninvaziv Yöntemlerle Tanısı [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2013; 53(2): 117-120

Behçet Hastaliğında Yüzeyel Femoral Arterin Spontan Psödoanevrizmasının Noninvaziv Yöntemlerle Tanısı

Aylin Okur1, Emine Çölgeçen2, Ertuğrul Mavili3, Afra Yıldırım3, Murat Korkmaz4
1Bozok University Medical Faculty, Department of Radiology, Yozgat, Turkey, Assistant Professor
2Bozok University Medical Faculty, Department of Dermatology, Yozgat, Turkey, Assistant Professor
3Erciyes University Medical Faculty, Department of Radiology, Kayseri, Turkey, Assistant Professor
4Bozok University Medical Faculty, Department of Orthopaedic and Traumatology, Yozgat, Turkey, Assistant Professor

Behçet hastalığı, nedeni bilinmeyen, vaskülit ile seyreden multisistemik inflamatuar bir hastalıktır. Arteriyel tutulum daha nadir olup, sıklıkla anevrizma şeklindedir. Vasa vasorumların inflamatuar obliterasyonuna sekonder psödoanevrizma gelişebilir. Behçet hastalığında minör travmalar dahi psödoanevrizma oluşturabileceği için olabildiğince invaziv işlemlerden kaçınmak gerekir. Sunumumuzda, yüzeyel femoral arterinde psödoanevrizma bulunan bir Behçet hastalığı olgusunun Renkli Doppler Ultrason (RDUS) ve Bilgisayarlı Tomografik Anjiyografi (BTA) gibi noninvaziv yöntemlerle konulan tanısı tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Behçet hastalığı, bilgisayarlı tomografik anjiyografi, psödoanevrizma.

Noninvasive Diagnosis Of Superficial Femoral Artery Pseudoaneurysm In Behcet’s Disease

Aylin Okur1, Emine Çölgeçen2, Ertuğrul Mavili3, Afra Yıldırım3, Murat Korkmaz4
1Bozok University Medical Faculty, Department of Radiology, Yozgat, Turkey, Assistant Professor
2Bozok University Medical Faculty, Department of Dermatology, Yozgat, Turkey, Assistant Professor
3Erciyes University Medical Faculty, Department of Radiology, Kayseri, Turkey, Assistant Professor
4Bozok University Medical Faculty, Department of Orthopaedic and Traumatology, Yozgat, Turkey, Assistant Professor

Behcet’s disease is a multi systemic inflammatory disease of unknown cause, presenting with vasculitis. Arteriel involvement is less common and it is frequently in the form of an aneurysm. Pseudo aneurysm may develop secondary to obliterative endarteritis of the vasa vasorum. Even minor trauma can create a pseudo aneurysm in Behcet’s disease. Therefore, invasive procedures should be avoided as much as possible. We evaluated the case of Behcet’s disease with radiological findings that had superficial femoral artery (SFA) pseudoaneursym with non-invasive methods such as Color Doppler Ultrasound (CDU) and Computed Tomographic Angiography (CTA).

Keywords: Behcet’s disease, computed tomographic angiography, pseudoaneursym.

Aylin Okur, Emine Çölgeçen, Ertuğrul Mavili, Afra Yıldırım, Murat Korkmaz. Noninvasive Diagnosis Of Superficial Femoral Artery Pseudoaneurysm In Behcet’s Disease. Haydarpasa Numune Med J. 2013; 53(2): 117-120

Sorumlu Yazar: Aylin Okur, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale