ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Böbrek Tümörünü Taklit Eden GOSSİPİBOMA Olgusu [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Baskıdaki Makaleler: HNHJ-67209 | DOI: 10.14744/hnhj.2021.67209

Böbrek Tümörünü Taklit Eden GOSSİPİBOMA Olgusu

Levent Verim, Ömer Yüksel, Çagatay tosun
Sb Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi,1 Üroloji Kliniği,i̇stanbul

Gossipiboma (veya tekstiloma) adı verilen unutulmuş cerrahi spançlar çok nadir görülen komplikasyonlardır.Gossipibomanın tahmini insidansı 1000-1.500 cerrahi operasyonda yaklaşık 1'dir, ancak gerçek insidans oranı medikolegal yönleri nedeniyle bilinememektedir. Ameliyattan sonra klinik belirtiler,enflamatuar reaksiyonun türüne bağlı olarak erken veya geç safhada ortaya çıkabilir. Ultrason, Bilgisayarlı tomografi (BT) görüntüleme ve Manyetik rezonans (MR) görüntüleme, gosipiboma tanısında değerli araçlardır. Gossipiboma,BT’de düşük yoğunluklu, yüksek yoğunluklu veya kompleks kitleler gibi görünebilir. Bazen yüksek yoğunluklu kapsül görülebilir.Kitle içinde kireçlenme nadir görülen bir bulgudur. Gosspibomlar apse, hematom, psödokist veya tümörler gibi görünebilir. Burada, renal tümörü taklit eden nadir bir renal gossipiboma olgusunu sunduk. Gossipiboma, daha önce böbrek ameliyatı geçirmiş böbrek kitlelerinin ayırıcı tanısında -seyrek görülse de- akıla getirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Cerrahi spançlar, Gossipiboma, Renal Neoplazmlar.

GOSSYPIBOMA, Mimicking Renal Neoplasm

Levent Verim, Ömer Yüksel, Çagatay tosun
Sb Haydarpasa Numune Training Hospital,urolgy Clinic,ıstanbul

Retained surgical sponges, so called gossypiboma( or textilomas), are very rare complications after surgical procedures. The estimated incidence is approximately 1 per 1,000-1,500 surgical operations but the actual incidence rate is unknown because of its medicolegal aspects. Clinical manifestations may occur early or late after surgery, depending on the type of inflammatory reaction. Ultrasound, Computed tomography (CT) imaging and Magnetic resonance (MR) imaging are valuable tools in diagnosing gossypibomas. Gossypiboma may appear like low density, high density or complex masses with CT. Sometimes high density capsule may be seen. Internal calcification is a rare finding. Gossypibomas may look like abscess, hematoma, pseudocyst or tumors. Here in, we presented a rare renal gossypiboma case mimicking a renal tumor. Gossypiboma should be kept in mind at differential diagnosis of renal masses who had undergone renal surgery before.

Keywords: Surgical Sponge, Gossypiboma, Renal Neoplasms.Sorumlu Yazar: Levent Verim, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale