ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Amonyum Nitrat ve Amonyum Sülfat İçeren Gübre İle Oral Yolla Zehirlenme: Atipik Bir Alım Yolu (Olgu Sunumu)* [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2015; 55(3): 208-211

Amonyum Nitrat ve Amonyum Sülfat İçeren Gübre İle Oral Yolla Zehirlenme: Atipik Bir Alım Yolu (Olgu Sunumu)*

Volkan Hancı1, Serhan Yurtlu1, Hilal Ayoğlu2, Gülay Erdoğan3, Rahşan Dilek Okyay4, Yeliz Deni&775;z5, Işıl Özkoçak Turan6
1Dokuz Eylül University Medical Faculty Anesthesiology and Reanimation Department
2Zonguldak Karaelmas University Medical Faculty Anesthesiology and Reanimation Department
3İnönü University Medical Faculty Anesthesiology and Reanimation Department (Formerly Zonguldak Karaelmas University Medical Faculty Anesthesiology and Reanimation Department)
4Zonguldak Karaelmas University Medical Faculty Anesthesiology and Reanimation Department.
5Kocaeli State Hospital
6Ankara Numune Education and Research Hospital

Zirai gübrelerle zehirlenmeler, tarım çalışanlarında, gübreleme işlemi sırasında görülebilmektedir. Bu tip zehirlenmeler sıklıkla solunumsal yolla oluşmakta, önde giden semptomlar metan gazı zehirlenmesine bağlı olmaktadır. Akut olarak oral yolla gübre zehirlenmesine ise sıklıkla büyükbaş ve küçükbaş çiftlik hayvanlarında rastlanmakta, bu tip zehirlenmeler kendini nitrat zehirlenmesi ve methemoglobinemi şeklinde belli etmektedir. Olgu sunumumuzda, psikolojik rahatsızlıkların ve demansın da eşlik ettiği hastamızda, intihar amacıyla oral yolla amonyum nitrat ve amonyum sülfat içeren zirai gübre alınımı sonrası ortaya çıkan ciddi zehirlenme tablosu ve tedavisi gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Gübre, amonyum nitrat, amonyum sülfat, oral, intoxication.

Oral Intoxication By Fertiliser With Ammonium Nitrate And Ammonium Sulfate: Atypical İntake (Case Report)*

Volkan Hancı1, Serhan Yurtlu1, Hilal Ayoğlu2, Gülay Erdoğan3, Rahşan Dilek Okyay4, Yeliz Deni&775;z5, Işıl Özkoçak Turan6
1Dokuz Eylül University Medical Faculty Anesthesiology and Reanimation Department
2Zonguldak Karaelmas University Medical Faculty Anesthesiology and Reanimation Department
3İnönü University Medical Faculty Anesthesiology and Reanimation Department (Formerly Zonguldak Karaelmas University Medical Faculty Anesthesiology and Reanimation Department)
4Zonguldak Karaelmas University Medical Faculty Anesthesiology and Reanimation Department.
5Kocaeli State Hospital
6Ankara Numune Education and Research Hospital

Agricultural fertilizer intoxication is observed in agricultural workers during the process of spreading fertilizer. These types of poisonings are frequently through respira- tory pathways, with the primary symptoms linked to methane gas intoxication. Acute oral fertilizer intoxication is frequently seen in large and small farm animals. These types of poisonings appear as nitrate intoxication and methemoglobinemia. In our case report a patient, with accompanying psychological disorder and dementia, ingested agricultural fertilizer containing ammonium nitrate and ammonium sulfate orally in a suicide attempt and the subsequent serious intoxication tableau and treatment is described.

Keywords: Fertilizer, ammonium nitrate, ammonium sulfate, oral, intoxication.

Volkan Hancı, Serhan Yurtlu, Hilal Ayoğlu, Gülay Erdoğan, Rahşan Dilek Okyay, Yeliz Deni&775;z, Işıl Özkoçak Turan. Oral Intoxication By Fertiliser With Ammonium Nitrate And Ammonium Sulfate: Atypical İntake (Case Report)*. Haydarpasa Numune Med J. 2015; 55(3): 208-211

Sorumlu Yazar: Volkan Hancı, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale