ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Punicalagin'in Antikanser Etkileri [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Baskıdaki Makaleler: HNHJ-77044 | DOI: 10.14744/hnhj.2021.77044

Punicalagin'in Antikanser Etkileri

A. Cansu Kilit, Esra Aydemir
Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji Ana Bilim Dalı, Antalya

Günümüzde yaygın olarak kullanılan kemoterapi, radyoterapi ve immünoterapi gibi tedavilerin yan etkileri kanser tedavi sürecini olumsuz yönde etkilemektedir. Özellikle de antineoplastik ilaçlara ve radyasyon terapisine karşı hastalarda gelişen direnç nedeniyle daha az yan etkili ancak tedavi gücü daha yüksek olabilecek yeni tedavilere ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Bu noktadan bakıldığında bitki kaynaklı doğal bileşikler, yüksek biyoyararlanımları, çok daha az yan etkilerinin olması ve en önemlisi de maliyet düşüklüğü nedenleri ile klasik kanser tedavilerine gerek yardımcı gerekse başlı başına birer alternatif tedavi olabilecekleri için ilgi çekmektedir.
Nar (Punica granatum); ülkemizde de bol miktarda bulunan, fenolik bileşenler gibi antikanser açıdan önemli biyoaktif bileşenlere sahip ve tıbbi açıdan çok kıymetli bir meyvedir. Nar meyve ağırlığının yaklaşık olarak %30’unu oluşturan ve ne yazık ki atılan, aslında doğal bir zenginlik olan nar meyve kabuğu; özellikle Punicalagin (PN) ve Ellagik asit (EA) gibi fenolik bileşiklerden ve çeşitli minerallerden oldukça zengindir. Punicalaginin doğrudan veya dolaylı yollardan anti-oksidan, anti-tümör, antiateroskleroz, anti-inflamatuar, anti-viral, anti-fungal ve anti-bakteriyel etkiler sergilediğini gösteren çalışmalar bulunmaktadır. Sağlık üzerine olumlu etkileri ve toksik olmayan yapısı Punicalagin bileşiğinin çok fonksiyonlu olarak kullanımını mümkün kılabilmektedir. Bu derlemede Punicalagin fenolik bileşiğinin anti-kanser bir ajan olarak terapötik anlamda kullanılabilirliği üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Nar, Punicalagin, Fenolik bileşikler, Kanser

Anticancer effects of Punicalagin

A. Cansu Kilit, Esra Aydemir
Department Of Molecular Biology, Akdeniz University, Antalya, Turkey

Side effects of treatments such as chemotherapy, radiotherapy, and immunotherapy, which are widely used today, negatively affect the cancer treatment process. In particular, the need for new treatments with less side effects but with higher therapeutic power is increasing day by day due to the resistance developing in patients against antineoplastic drugs and radiation therapy. From this point of view, natural compounds of plant origin attract attention because of their bioavailability, less side effects, and most importantly, because they can be either an auxiliary or an alternative treatment to traditional cancer treatments due to their low cost.
Pomegranate (Punica granatum) is a fruit that is abundant in our country, has anticancer bioactive components such as phenolic compounds, and has medicinal value. The pomegranate fruit peel that constitutes approximately 30% of the weight of pomegranate fruit, which is unfortunately discarded, is actually particularly rich in phenolic compounds such as Punicalagin (PN) and Ellagic acid (EA) and various minerals. There are studies revealing that punicalagin has direct or indirect anti-oxidant, anti-tumor, anti-atherosclerosis, anti-inflammatory, anti-viral, anti-fungal, and anti-bacterial effects. Its positive effects on health and its non-toxic structure enable the multifunctional use of Punicalagin compound. In this review, the therapeutic use of Punicalagin phenolic compound as an anti-cancer agent is discussed.

Keywords: Pomegranate, Punicalagin, Phenolic compounds, CancerSorumlu Yazar: A. Cansu Kilit, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale