ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
İmmünyetmezliği olmayan hastada intestinal spiroketozis: olgu sunumu ve literatür taraması [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Baskıdaki Makaleler: HNHJ-87059 | DOI: 10.14744/hnhj.2021.87059

İmmünyetmezliği olmayan hastada intestinal spiroketozis: olgu sunumu ve literatür taraması

Ayse Ozbek1, Zarife Melda Bulut2
1Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji, Kastamonu
2Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Ankara

İntestinal spiroketozis oldukça nadir karşılaşılan bir durumdur ve sıklıkla immünyetmezlik ile ilşikili olduğu bilinmektedir. Kolonoskopik bulguları spesifik olmasa da histopatolojik görünümü oldukça dikkat çekicidir. Bu yazıda, immünyetmezlik ile ilişkisiz, kolon polibi ile karşımıza çıkan intestinal spiroketozis olgusu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Spiroket Enfeksiyonları, kolon, İntestinal Hastalıklar, Histoloji

Intestinal spirochaetosis in an immunocompetent host: case report and review of literature

Ayse Ozbek1, Zarife Melda Bulut2
1Department of Pathology, Kastamonu Research and Training Hospital, Kastamonu, Turkey
2Department of Pathology, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Research and Training Hospital, Ankara, Turkey

Intestinal spirochetosis is a very rare condition and is often known to be associated with immunodeficiency. Although its colonoscopic findings are not specific, its histopathological appearance is quite remarkable. In this case, intestinal spirochetosis with colonic polyp, unrelated to immunodeficiency, was presented.

Keywords: Spirochete Infections, Colon, Intestinal Diseases, HistologySorumlu Yazar: Ayse Ozbek, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale