ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Tirotoksik Hipokalemik Periyodik Paralizi ve Graves Hastalığı: Olgu Sunumu [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2016; 56(1): 60-62

Tirotoksik Hipokalemik Periyodik Paralizi ve Graves Hastalığı: Olgu Sunumu

Elvan Cevizci, Göksel Somay, Tuğba Yanar, Duygu Özkan, Cemile Handan Mısırlı
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Nöroloji Kliniği, İstanbul

Tirotoksik hipokalemik peryodik paralizi (THPP) hipertiroidizm ile ilişkili nadir ve dramatik bir komplikasyondur.THPP, tekrarlayan kas kuvvetsizliği episodları, hipokalemi ve hipertroidizm ile karakterizedir. Biz burada Graves hastalığı tanısı almış ve episodik flask quadripleji bulguları olan 24 yaşında erkek hastayı sunduk. Hastanın kan tetkiklerinde hipokalemi, düşük serum troid stimulan hormon (TSH) seviyesi, yüksek serum tiroid hormon seviyeleri saptandı. Düşük doz İntravenöz potasyum tedavisi ile hastanın kas gücünde ve serum potasyum seviyesinde tamamen düzelme saptandı. Hastaya propranolol ve propiltiourasil tedavisi başlandı. Hastada hipokalemik peryodik paralizi episodu tekrar yaşanmadı. Bu vaka ile hipertroidizmin bu nadir komplilkasyonunu patofizyolojisi, sebepleri ve tedavisini literatür
eşliğinde tartıştık.

Anahtar Kelimeler: Peryodik paralizi, hipokalemi, tirotoksikoz

Thyrotoxic Hypokalemic Periodic Paralysis and Graves Disease: A Case Report

Elvan Cevizci, Göksel Somay, Tuğba Yanar, Duygu Özkan, Cemile Handan Mısırlı
Department of 1st Neurology, Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Thyrotoxic hypokalemic periodic paralysis (THPP) is a rare and dramatic complicaton associated with hyperthyroidism. THPP is characterized by recurrent episodes of muscle weakness and hypokalemia associated with hyperthyroidism. We have reported a case of a 24-year-old male with Graves’ disease presenting with a episodic flaccid quadriplegia. His blood tests revealed hypokalemia, low thyroid stimulating hormone (TSH) and high levels of thyroid hormones. His muscle strength and seum potassium fully recovered with a small amount of potassium replacement. The patient was treated with propranolol and propylthiouracil. He had no further episodes of hypokalemic paralysis. This case report reviews the literature looking at pathophysiology, causes, and treatment recommendations
for this rare complication of hyperthyroidism.

Keywords: Periodic paralysis, hypokalemia, thyrotoxicosis

Elvan Cevizci, Göksel Somay, Tuğba Yanar, Duygu Özkan, Cemile Handan Mısırlı. Thyrotoxic Hypokalemic Periodic Paralysis and Graves Disease: A Case Report. Haydarpasa Numune Med J. 2016; 56(1): 60-62

Sorumlu Yazar: Elvan Cevizci, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale