ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
HAYDARPAŞA NUMUNE MEDICAL JOURNAL - Haydarpasa Numune Med J: 50 (1)
Cilt: 50  Sayı: 1 - 2010
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Son Dönem Böbrek Yetmezlikli Yetişkin Hemodiyaliz Hastalarından, Etyolojik Tanıları Tip II Diyabetes Mellitus Olanlarının, Diğer Hastalara Göre Albumin, K, PTH, CaxP Değerleri Mukayesesi
The Levels of Albumin, Potassiu, Calciufosfour,Parathormon ın Hemodıalysıs Adult Patıents Wıth End Stage Renal Dısease
Hayrullah Yazar, M. Kemal Başarılı, Ahmet Pekgör, Mehmet Polat, Sadık Büyükbaş
Sayfalar 3 - 7

2.
Tip 2 Diyabetli Hastalarda Mikroalbüminüri Gelişimi ve İlişkili Risk Faktörleri
Microalbüminuria Development and Related Risk Factors in Patients with Type 2 Diabetes
Fikret Yener, Akın Dayan, Gül Babacan Abanonu, Sabri Sami Bulgurlu, Işık Gönenç, Refik Demirtunç
Sayfalar 8 - 14

3.
İleri Yaştaki Akut İskemik İnmeli Hastalarda Cinsiyet Farklılıkları
Gender Differences in Agen Patients with Acute İschemic Stroke
Füsun Mayda Domaç, Temel Özden, Handan Mısırlı
Sayfalar 15 - 18

4.
Demir Eksikliği Anemisi ve İskemik İnme
Iron Deficiency Anemia and Ischemic Stroke
Füsun Mayda Domaç, Handan Mısırlı, Emine Mestan, Tuğrul Adıgüzel
Sayfalar 19 - 23

OLGU SUNUMU
5.
B12 Vitamini Eksikliği Olan Asemptomatik Hastalarda Polinoropati
Polyneuropathy in Asymptomatic Patients with Vitamin B12 Deficiency
Ece Boylu, Halit Yaşar, Mehmet Saraçoğlu
Sayfalar 24 - 28

6.
Hipertansiyonun Nöropati Üzerine Etkisinin Klinik ve Nörofizyolojik Testlerle Araştırılması
Evaluation of Hypertension on Neuropathy By Clinical and Neurophysiological Tests
Ece Boylu, Hakan Toku, Mehmet Saraçoğlu
Sayfalar 29 - 40

7.
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Beslenme Destek Hizmeti İçin Bir Organizasyon Önerisi
A Suggestion for Organization of Nutritional Support Service in Haydarpaşa Numune Traning and Research Hospital
Atilla Çelik, Neşet Köksal, Varol Esatoğlu
Sayfalar 41 - 46

8.
Okunaksız Reçete ve Yanlış Verilen İlaç Nedeniyle Gelişen Ölüm: Bir Olgu Sunumu
A Death From Illegible Prescription and Negligence In Drug Dispensing: A Case Report
Rıza Yılmaz, Veli Özdemir, Muhammet Can, Ali Yıldırım, Hayri Abanonu
Sayfalar 47 - 51

9.
Tanısal Koroner Anjiyografide, Sağ Koroner Arter Yan dal Perforasyonunun Neden Olduğu Ventriküler Fibrilasyon
Ventricular Fibrillation Due to Perforation of Rıght Coronary's Side Branch Artery in Diagnostic Coronary Angiography
Levent Özdemir
Sayfalar 52 - 53

LookUs & Online Makale