ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
HAYDARPAŞA NUMUNE MEDICAL JOURNAL - Haydarpasa Numune Med J: 54 (2)
Cilt: 54  Sayı: 2 - 2014
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Rejyonel Anestezi Komplikasyonlarının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Evaluation of Regional Anesthesia Complications Retrospectively
Aydan Çalışkan, Volkan Hancı, Dilek Okyay, Serhan Yurtlu, Hilal Ayoğlu, M. Çağatay Büyükuysal, Işıl Özkoçak Turan
Sayfalar 73 - 86

2.
Tip 1 Diyabetli Çocukların Klinik ve Epidemiyolojik Özellikleri
Clinical and Epidemiological Features of Insulin-dependent Diabetes Mellitus Patients
Duygu Sömen Bayoğlu, Narin Akıcı, Veysel Bayoğlu, Tamay Gürbüz, Çağatay Nuhoğlu
Sayfalar 87 - 92

3.
Kuru Gözde Oküler Yüzey Hastalığı Semptomları İndeksi (OYHİ) ile Tanı Yöntemlerinin Uyumu
Correlation Between Diagnosis Tests and Ocular Surface Disease Index (OSDI) in Dry Eye Disease
Hatice Tekcan, Ayşe Burcu, Firdevs Örnek
Sayfalar 93 - 98

4.
Gebelerde Sigara Kullanımını Etkileyen Faktörler ve Pasif Sigara Dumanına Maruziyet Durumu
Gebelerde Sigara Kullanımını Etkileyen Faktörler ve Pasif Sigara Dumanına Maruziyet Durumu
Işık Gönenç, Zeynep Tuzcular Vural, Gültekin Köse, E. Can Tüfekçi, Nurettin Aka
Sayfalar 99 - 101

5.
Romatoid Artritli Hastalarda Vizüel Analog Skalası (VAS) ile C Reaktif Proetin (CRP) İlişkisi
The Relationship Between Visual Analogue Scale And C-Reactive Protein In Patients With Rheumatoid Arthritis
Nalan Okuroğlu, Gül Babacan Abanonu, Feride Ocak, Refik Demirtunç
Sayfalar 103 - 109

6.
Tip 2 Diyabetiklerde Proton Pompa İnhibitörlerinin HBA1C Üzerindeki Olumlu Etkisi
The Positive Effect of Proton Pump Inhibitors on HbA1c in Patients with Type 2 Diabetes
Nalan Okuroğlu, Gül Babacan Abanonu, Seyit Uyar, Tayyibe Saler, Ali Okuroğlu
Sayfalar 111 - 116

7.
Oküler Yüzey Hastalıklarında Otolog Serum Tedavisinin Etkinlik ve Güvenilirliği
The Effiacy and Safety of Autologus Serum in the Treatment of Ocular Surface Disease
Nilay Akagün, Hatice Tekcan
Sayfalar 117 - 124

8.
Romatoid Artritli Hastalarda Tiroid Fonskiyon Testleri ve Otoantikorlarının Ddeğerlendirilmesi
Evaluation of Thyroid Function Tests and Auto-Antiboides in Patients with Rheumatoid Arthritis
Seyit Uyar, Gül Babacan Abanonu, Nalan Okuroğlu, Alper Daşkın, Refik Demirtunç
Sayfalar 125 - 130

OLGU SUNUMU
9.
Ağrılı Total Oftalmoparezi ile Seyreden İndirekt Karotikokavernöz Fistül Olgusu I
Indirect Carotid Cavernous Fistula Case Presenting with Painful Total Ophtalmoplegia
Adile Özkan, Gürhan Adam, Halil Güllüoğlu, Celal Çınar, Fatma Uysal, Mustafa Reşorlu, Hüseyin Özdemir
Sayfalar 131 - 135

10.
Gastrik Taşlı Yüzük Hücreli Lenfoma: Olgu Sunumu
Gastric Signet-Ring Cell Lymphome: A Case Report
Ayşe Nur İhvan, Murat Hakan Karabulut, Gözde Kır, Müberra Seğmen Yılmaz, Cumhur Selçuk Topal
Sayfalar 136 - 138

11.
Tanısız Lipid Depo Hastalığı Olgusunda Massater Kas Spazmı
Masseter Spasm in an Undiagnosed Case of Lipid Storage Myopathy
Güldem Turan, F. Dilek Subaşı, Asu Özgültekin, Murat Kurt, Çiğdem Tepe Karaca, Osman Ekinci
Sayfalar 139 - 141

12.
Larengeal Travma Sonrası Hayatı Tehdit Eden Pnömomediastinum
Pneumomediastinum After Laryngeal Trauma
Lütfü Şeneldir, Barış Naiboğlu, Ayşegül Verim, Önder İhvan, Fatma Gülüm, İvgin Bayraktar, Hakan Geden, Sema Zer Toros
Sayfalar 142 - 144

LookUs & Online Makale