ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
HAYDARPAŞA NUMUNE MEDICAL JOURNAL - Haydarpasa Numune Med J: 55 (2)
Cilt: 55  Sayı: 2 - 2015
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Önceki Cerrahi Girişim Yöntemi Bilinmeyen Nüks Pterjiyum Olgularında Konjonktival Otogreft Uygulamalarımız
Conjunctival Autograf In Recurrent Pterygium Cases With Unknown Primary Surgical Intervention
İbrahim Bülent Buttanrı, Didem Serin, Esra Türkseven Kumral
Sayfalar 75 - 78

2.
Akciğer Enfeksiyonlarında Trans Torasik İğne Aspirasyonunun (TTİA) Tanı Değeri
The Diagnostic Value Of Trans Thoracic Fine Needle Aspiration (TTFNA) In Pulmonary Infections
Çiğdem Başkara, Murat Kıyık, Hüseyin Cem Tigin, Naciye Mutlu, Ayşin Durmaz, Adem Çelik, Sadettin Çıkrıkçıoğlu
Sayfalar 79 - 82

3.
Adölesanlarda, Aktif ve Pasif Sigara İçiminin Solunum Fonksiyon Testleri Üzerine Etkisi
The Effects Of Active And Passive Smoking On Pulmonary Function In Adolescents
Gürkan Atay, Melike Topuz, Öznur Özdemir Arslan, Yıldız Dallar Bilge
Sayfalar 83 - 88

4.
Subjektif Tinnitusla Hastalarda Tinnitus Engellilik Anketi İle Demografik ve Odyometrik Parametreler Arasındaki İlişki
The Relationship Between Demographic and Audiometric Parameters and Tinnitus Handicap Inventory In Subjective Tinnitus Patients
Mümtaz Taner Torun, Lütfi Kanmaz, Ümit Tuncel, Fatih Turan, Ender Seçkin
Sayfalar 89 - 95

5.
Konka Cerrahisi İle Kombine Uygulanan Septoplasti Sonuçlarımız
Septoplasty With Inferior Turbinate Surgery: Our Results
Önder İhvan, Lütfü Şeneldir, Sinan Oduncu
Sayfalar 96 - 100

6.
Koroner Ateroskleroz İle Chlamydia Pneumoniae ve Sitomegalovirus Enfeksiyonu İlişkisi
The relation between Chlamydophila pneumoniae and Cytomegalovirus infection and Coronary Atherosclerosis
Serap Süzük, Sebahat Aksaray, Okan Gülel, Alparslan Toyran, Engin Güvener
Sayfalar 101 - 106

7.
Türkiye'nin Batısında, 3, Basamak Bir Sağlık Kuruluşunda Kan Kültürlerinde Üreyen Candıda Türklerinin Dağılımının ve Atifungal Direnç Paternlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation Of The Species Distribution And Antifungal Susceptibility Of Candida Bloodstream Isolates In a Tertiary Care Hospital In West Of Turkey
Sevgi Yılmaz Hancı, Yeşer Karaca Derici, Neval Ağuş, Nisel Yılmaz, Mümtaz Cem Şi&775;ri&775;n, Arzu Bayram, Seyran Koçyiğit
Sayfalar 107 - 115

8.
Malign Melanom ve 10 Yıllık Klinik Deneyimlerimiz
Malignant Melanoma, Our Clinical Experience Of 10 Years
Nesibe Sinem Çiloğlu, Ayşe İrem Mert
Sayfalar 116 - 119

OLGU SUNUMU
9.
Youssef Sendromu Vaka Takdimi: Tanı ve Tedavide Güncel Gelişmeler ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Youssef Syndrome Case Report: Current Diagnosis Treatment and Review of Literature
Ayşe Deniz Ertürk Çoşkun, Mehmet Akyüz, Selçuk Kaba, Fisun Vural
Sayfalar 120 - 123

10.
Situs İnversus Totalisli Hastada Laparoskopik Appendektomi
Laparoscopic Appendectomy In a Patient With Situs Inversus Totalis: Case Report
Buşra Burcu, Jülide Sağıroğlu, Tuba Atak, Kıvılcım Orhun, Orhan Alimoğlu
Sayfalar 124 - 126

11.
BARTH SYNDROME: Nadir Bir İnfantil Kardiyomiyopati
BARTH SYNDROME: A rare infantile cardiomyopathy
Nurdan Erol, Derya Büyükkayhan
Sayfalar 127 - 131

12.
Fulminan Seyirli Atipik Viral Ensefalit Olgusu
Viral Encephalitis With Atypical and Fulminant Prognosis (Case Report)
Aynur Bedel, Hatice Öztürk, Tamay Gürbüz, Dilşad Koca, Çağatay Nuhoğlu
Sayfalar 132 - 136

LookUs & Online Makale