ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
HAYDARPAŞA NUMUNE MEDICAL JOURNAL - Haydarpasa Numune Med J: 56 (2)
Cilt: 56  Sayı: 2 - 2016
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Tiroid Lezyonlarında Tiroid İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi İle Histopatoloji Sonuçlarının Karşılaştırılması
The Comparison Of Fine Needle Aspiration Biopsy And Histopathologş Results In Thyroid Lesions
Ayşe Nur İhvan, Aslı Mutlu
Sayfalar 67 - 70

2.
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı Almış Çocuk Ve Ergenlerde Uyku Alışkanlıkları
Sleep Habits In Children And Adolescent Diagnosed With Attention Deficit Hyperactivity Disorder
Mahmut Cem Tarakçıoğlu, Muhammed Tayyib Kadak, H. Gözde Akkın Gürbüz, Erkan Doğan, Fırat Erdoğan
Sayfalar 71 - 77

3.
Suda Boğulma İle Çocuk Acil Kliniğine Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi
Suda Boğulma İle Çocuk Acil Kliniğine Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi
Ayhan Erdem, Mustafa Özgür Toklucu, Caner Araz, Mehmet Nizamoğlu, Emin Pala, Ruhan Özer, Şirin Güven
Sayfalar 78 - 80

4.
Kliniğimizde Tanı Alan Parsiyel Ve Komplet Mol Hidatiform Olgularının Retrospektif Analizi
A Retrospective Analysis of Partial and Complete Mole Hydatiform Cases Diagnosed in our Clinic
Mehmet Şükrü Budak, Cihan Kaya, Mehmet Baki Şentürk, Sedat Akgol, Mine Kanat Pektaş, Senem Yaman Tunç, Mehmet Rıfat Göklü
Sayfalar 81 - 86

5.
Astımlı Çocuklarda Serum Eozinofilik Katyonik Protein Düzeyleri
Serum Eosinophil Cationic Protein Levels In Asthmatic Children
Mehmet Cengiz, Aysun Boğa, Sadık Sami Hati&775;poğlu
Sayfalar 87 - 92

6.
Borderline Over Tümörü Tanısı Alan 23 Hastanın Retrospektif Analizi
Retrospective Analysis Of 23 Cases With Borderline Overian Tumors
Nurettin Aka, Cemile Kanlıkama, Durdu Akarsu, Gültekin Köse, Deniz Azkan
Sayfalar 93 - 98

7.
Akut Pankreatitte Erken Laparaskopik Kolesistektomi; Sonuçlarımız
The Result Of Early Laparoscopic Cholecystectomy In Acute Pancreatitis
Öztekin Çıkman, Şükrü Taş, Hasan Ali Kiraz, Berkin Şekerci, Muammer Karaayvaz, Yılmaz Akgün
Sayfalar 99 - 103

8.
Ankilozan Spondilitli Hhastalarda Anemi Sıklığı Ve TNF-α İnhibitörü Tedavisinin Anemi Üzerine Etkisi
The IncIdence of anemIa and the effect of TNF-α InhIbItors on anemIa In patIents wIth ankylosIng spondylItIs
Seher Tanrıkulu, Hatice Seval Pehlevan, Gül Babacan Abanonu, Yasemin Özgür, Zeynep Ece Demirbaş, İbrahim Taycı, Şevki Konür, Ozan Durmaz, Mehmet Fatih Akdoğan, Refik Demirtunç
Sayfalar 104 - 112

DERLEME
9.
Adneksiyal Kitlelerin Preoperatif Öngrüsünde Malignite Risk İndeksi Hesaplamaları Ve Iota Kuralları
Adneksiyal Kitlelerin Preoperatif Öngrüsünde Malignite Risk İndeksi Hesaplamaları Ve Iota Kuralları
Sinem Ertaş, Fisun Vural, Nurettin Akarsu
Sayfalar 113 - 121

OLGU SUNUMU
10.
Kamptomelik Displazi'de Anestezi Deneyimimiz: Olgu Sunumu
Our Anesthetic Experience with Capto- melic Dysplasia: Case Report
Arzu Yıldırım Ar, Güldem Turan, Ceren Şanlı Karip, Ceren Köksal, Hakan Arslan, Nur Akgün
Sayfalar 122 - 124

11.
Sünnet Sanrasında Glans Peniste Oluşan İleri Derece Yapışıklık: Olgu Sunumu
After Circumcision Resulting With Advanced Degrees Adhesion İn Glans Penis: A Case Report
Caner Ediz
Sayfalar 125 - 127

12.
Skrotal Kaposi Sarkomu
Scrotal Kaposi’s Sarcoma
Ayşe Nur İhvan, Caner Ediz, Muzaffer İlkay Tosun
Sayfalar 128 - 130

LookUs & Online Makale