ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
HAYDARPAŞA NUMUNE MEDICAL JOURNAL - Haydarpasa Numune Med J: 59 (1)
Cilt: 59  Sayı: 1 - 2019
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Diyabetik Sıçanlarda Potentilla Fulgens'in Olası Antidiyabetik Etkilerinin Araştırılması ve Diğer Antidiyabetiklerle Karşılaştırılması
Investigation of Possible Antidiabetic Effects of Potentilla Fulgens in Diabetic Rats and Comparison with Other Antidiabetics
Polat İpek, Ezel Taşdemir, Yüksel Koçyiğit
doi: 10.14744/hnhj.2018.93898  Sayfalar 1 - 7

2.
Yaşlı Hastalarda Preoksijenizasyon: Üç Dakika ve Dört Derin Nefes Tekniklerinin Karşılaştırılması
Preoxygenation in the Elderly: Comparison of 3-min and Four Deep Breath Techniques
Asu Özgültekin
doi: 10.14744/hnhj.2018.72677  Sayfalar 8 - 12

3.
Metabolik sendromlu hastalarda, epikardial yağ kalınlığı kardiyovasküler hastalık belirteci midir?
The Cardiovascular Risk Prediction of Epicardial Fat Thickness in Metabolic Syndrome Patients
Hanife Usta Atmaca, Feray Akbas
doi: 10.14744/hnhj.2018.86547  Sayfalar 13 - 17

4.
Periprostatik Blok ile 180 Watt GreenLight® Lazer Prostatektomi
Performing 180-Watt GreenLight® Laser Prostatectomy using Periprostatic Block
Ömer Onur Çakır, Mehmet Çulha, Hüseyin Lüleci, Ahmet Yaser Müslümanoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2018.17894  Sayfalar 18 - 21

5.
Gereksiz Hepatit-B Test İstemleri
Unnecessary Hepatitis-B Orders
Özgür Yanılmaz
doi: 10.14744/hnhj.2018.38268  Sayfalar 22 - 24

6.
Dirençli Gram Pozitif Bakterilerde Linezolidin İn vitro Aktivitesinin E-Test Yöntemiyle Belirlenmesi
Determination of In Vitro Activity of Linezolid in Resistance Gram-positive Bacteria by E-Test Method
Şenol Çomoğlu, Şafak Kaya, Nurgül Ceran, Selçuk Aksöz, Sinan Öztürk, Gül Karagöz
doi: 10.14744/hnhj.2018.30085  Sayfalar 25 - 30

7.
Azospermik Hastalarda Mikro TESE İle Üç Farklı Zamanda Elde Edilen Spermlerle Yapılan ICSI Sonuçlarının Karşılaştırılması: Retrospektif Analiz
Comparison of the ICSI Results From Sperm Obtained by m-TESE at Three Different Periods in Patients with Azoospermia: Retrospective Study
Erkan Erdem, Aytac Sahin, Selin Demirer, Meryem Hocaoğlu, Akin Usta, Ziya Çebi, Meric Karacan
doi: 10.14744/hnhj.2018.98698  Sayfalar 31 - 34

8.
Çocuklarda komplike apandisit riskini belirlemede serum sodyum düzeyinin prediktif değeri
Predictive Value of Serum Sodium Level in Determining Complicated Appendicitis Risk in Children
Gulser Esen Besli, Merve Cetin, Cigdem Ulukaya Durakbasa, Seyma Ozkanli
doi: 10.14744/hnhj.2019.16013  Sayfalar 35 - 40

9.
Tek merkezde yapılan Laparoskopik TEP onarımı sonuçlarımız. Öğrenme eğrisi dönemi ve zorluklar
Our Results of Laparoscopic Totally Extraperitoneal Repair from a Single Center: The Learning Curve and Difficulties
HASAN ABUOGLU, Tolga Muftuoglu, Ali Aktekin, Emre Gunay, bülent kaya, Hakan Uzunoğlu
doi: 10.14744/hnhj.2018.50490  Sayfalar 41 - 45

10.
Diferansiye Tiroid Karsinomunda Tiroid Stimülan Hormonun Tümör Boyutuna Etkisi
The Effect of Thyroid-stimulating Hormone on Tumor Size in Differentiated Thyroid Carcinoma
Ibrahim Atak, Mehmet Lütfi Polat, Tuba Atak, Fatih Yegen, Erol Bağçivan, Alaattin Güler, Mehmet Veysi Samsa
doi: 10.14744/hnhj.2018.98853  Sayfalar 46 - 49

11.
Bir akıllı telefon uygulamasının kırık açılanması ölçümü için kullanılması
Use of a Smartphone Application for Fracture Angulation Measurement
Ismail Emre Ketenci, Hakan Serhat Yanık
doi: 10.14744/hnhj.2018.59672  Sayfalar 50 - 53

12.
Tıkayıcı uyku apne sendromunda transoral robotik cerrahi uygulanan olguların anestezi yönetimi.
Anesthetic Management of Patients with Transoral Robotic Surgery for Obstructive Sleep Apnea Syndrome
Bedih Balkan, Mustafa Çelik, Kamil Hakan Kaya, Arzu Karaman Koç, Halil Çetingök, Gülsüm Oya Hergünsel
doi: 10.14744/hnhj.2018.85547  Sayfalar 54 - 59

13.
Acil Serviste Plevral Efüzyon Nedeni İle Plöroken Takılan Hastaların Klinik İncelemesi: 54 Vakanın Analizi
Clinical Evaluation of Patients Who Underwent Pleuracan Drainage due to Pleural Effusion in the Emergency Department: Review of 54 Cases
Nazmiye Koyuncu, Abdullah İbrahİm
doi: 10.14744/hnhj.2019.30306  Sayfalar 60 - 63

14.
Rekürren veya persistan varikosel hastalarında mikrocerrahi ile subinguinal varikoselektomi
Microsurgical Subinguinal Varicocelectomy in Patients with Recurrent or Persistent Varicocele
Resul Sobay, Ahmet Tahra, Ferhat Yakup Suçeken, Uğur Tolga Şen, Eyüp Veli Küçük
doi: 10.14744/hnhj.2018.64426  Sayfalar 64 - 66

15.
Önceden sintigrafi ile tiroid bezinde nodül tespit edilerek genel cerrahi kliniğine sevk edilmiş hastalarda fiziksel muayene İle eşzamanlı tiroid ultrasonografisinin karşılaştırılması
Comparison of Physical Examination and Simultaneous Ultrasonography Results in Patient in whom Thyroid Gland Nodule was Diagnosed on Scintigraphy Previously and Referred to General Surgery Clinics
Oguzhan Sunamak, Mete Düren
doi: 10.14744/hnhj.2017.60490  Sayfalar 67 - 70

16.
Erken ergenlik bulguları ile çocuk endokrin polikliniğine yönlendirilen hastaların normal, normalin varyantı ve erken ergenlik durumlarının değerlendirilmesi
Assessment of Normal, Normal Variants, and Precocious Puberty in Children Referred With Signs of Early Pubertal Development to a Pediatric Endocrine Unit
Suna Kılınç
doi: 10.14744/hnhj.2019.53765  Sayfalar 71 - 77

17.
Ankilozan spondilit hastalarında uyku kalitesi ve huzursuz bacak sendromu
Sleep Quality and Restless Legs Syndrome in Patients with Ankylosing Spondylitis
Gülbün Asuman Yüksel, Duygu Kurtuluş, Hülya Tireli
doi: 10.14744/hnhj.2018.93723  Sayfalar 78 - 83

18.
Obez çocuklarda, insülin direnci ve serum vitamin B12 düzeyi arasında ilişki var mı?
Relationship Between Insulin Resistance and Vitamin B12 Deficiency in Obese Children
Fatma Dursun, Nelgin Gerenli
doi: 10.14744/hnhj.2018.19970  Sayfalar 84 - 87

19.
Tersiyer Bir Merkezdeki Abruptio Plasenta Olgularının Retrospektif Analizi: Risk Faktörleri ve Perinatal Sonuçlar
The Retrospective Analysis of Abruptio Placenta Cases in a Tertiary Center: Risk Factors and Perinatal Outcomes
Burcu Dinçgez Çakmak, Ülkü Ayşe Türker, Betül Dündar, Ayşe Ender Yumru
doi: 10.14744/hnhj.2018.04900  Sayfalar 88 - 94

LookUs & Online Makale