ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
Strabismus Fiksuslu İki Olguda Cerrahi Yaklaşımımız [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2010; 50(2): 101-103

Strabismus Fiksuslu İki Olguda Cerrahi Yaklaşımımız

Ahmet F. Nohutçu1, Didem Esen2, Ahmet Elbay3
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Göz Kliniği
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Göz Kliniği
3Pendik Devlet Hastanesi, Göz Kliniği

Strabismus fiksus ilerleyici ezotropya gelişimiyle sonuçlanan göz hareketlerinde fliddetli kısıtlılıkla karakterize bir hastalıktır. Strabismus fiksus olgularının tedavi yönetimi zordur. Bu çalışmada strabismus fiksuslu iki olgunun cerrahi tedavisi sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Strabismus fiksus, cerrahi, miyopi.

Our Surgical Approach in Two Cases With Strabismus Fixus

Ahmet F. Nohutçu1, Didem Esen2, Ahmet Elbay3
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Göz Kliniği
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Göz Kliniği
3Pendik Devlet Hastanesi, Göz Kliniği

Strabismus fixus is characterized by severe ocular motility restriction with the development of progressive esotropia. Management of strabismus fixus treatment is challenging. In this study; surgical treatment of two cases with strabismus fixus is presented.

Keywords: Strabismus fixus, surgery, myopi.

Ahmet F. Nohutçu, Didem Esen, Ahmet Elbay. Our Surgical Approach in Two Cases With Strabismus Fixus. Haydarpasa Numune Med J. 2010; 50(2): 101-103

Sorumlu Yazar: Ahmet F. Nohutçu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale