ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
Önemini Koruyan Bir Halk Sağlığı Sorunu: Nütrisyonel Rikets [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2011; 51(2): 81-84

Önemini Koruyan Bir Halk Sağlığı Sorunu: Nütrisyonel Rikets

Duygu Sömen Bayoğlu1, Selçuk Gürel2, Çağatay Nuhoğlu3, Nevzat Aykut Bayrak1, Muharrem Bostancı2, Esra Bayrak4
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, Uzman Dr.
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, Asistan Dr.
3Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, Uzman Dr. Şef Vekili.
4Maltepe Üniversitesi, Radiodiagnostik Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi.

Gelişmiş ülkelerde neredeyse artık hiç görülmeyen nütrisyonel rikets Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde hala önemini korumaktadır. Son yıllarda nütrisyonel riketsin önlenmesinde D vitamini profilaksisinin önemi anlaşılmıştır ve birçok ülkede uygulanmaya başlanmıştır. Türkiye’de de 2006 yılından itibaren koruyucu hekimlik kapsamında 0-1 yaş arası tüm hastalara ücretsiz D vitamini verilmektedir. Bu durum şüphesiz nütrisyonel riketsin sıklığını ve şiddetini azaltmıştır. Ancak kırsal kesim ve kentsel gecekondu bölgelerinde hala bir halk sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir. Bu yazımızda 2,5 yaşında bacaklarda eğrilik ve yürüme bozukluğu şikâyeti ile polikliniğimize başvuran ve nütrisyonel rikets tanısı alan bir olgu sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Nütrisyonel, rikets, D vitamini.

Still Important Problem In Public Healt: Nutritional Rickets

Duygu Sömen Bayoğlu1, Selçuk Gürel2, Çağatay Nuhoğlu3, Nevzat Aykut Bayrak1, Muharrem Bostancı2, Esra Bayrak4
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, Uzman Dr.
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, Asistan Dr.
3Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, Uzman Dr. Şef Vekili
4Maltepe Üniversitesi, Radiodiagnostik Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi.

Nutritional rickets is no longer seen in developed countries however, in developing countries as Turkey it’s an important public health disease. In recent years, the importance of vitamin D prophylaxis has been awared by pediatric clinicians; therefore it has been performed in many countries. In Turkey vitamin D prophylaxis has been used for children between 0-1 years since 2006. Because of this application, the incidence of nutritional rickets was definitely reduced; however nutritional rickets is still an important health problem especially in rural and slum areas. We reported that two and a half year old girl with curved leg and gait disturbance was admitted to our clinic and diagnosed with nutritional rickets.

Keywords: Nutritional, rickets, vitamin D.

Duygu Sömen Bayoğlu, Selçuk Gürel, Çağatay Nuhoğlu, Nevzat Aykut Bayrak, Muharrem Bostancı, Esra Bayrak. Still Important Problem In Public Healt: Nutritional Rickets. Haydarpasa Numune Med J. 2011; 51(2): 81-84

Sorumlu Yazar: Duygu Sömen Bayoğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale