ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
Diabetes Mellitus Varlığında Gelişen Yaygın El Enfeksiyonları: Olgu Sunumları [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2011; 51(2): 88-92

Diabetes Mellitus Varlığında Gelişen Yaygın El Enfeksiyonları: Olgu Sunumları

N. Sinem Çiloğlu, Güray Yeşiladalı, Mustafa Tercan
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği - İstanbul

El enfeksiyonları el cerrahisi kliniıine başvuran hastaların önemli bir bölümünü oluşturur. Uygun zamanda tanı konulup tedavi edilmezse kısa sürede yayılıp kalıcı hasarla sonuçlanabilir. Efllik eden hastalıklar enfeksiyonun daha yaygın hale gelmesine ve komplikasyon oranının artmasına sebep olurlar. Yara iyileşmesinin her evresini bozan Diabetes Mellitus varlığı bu enfeksiyonların seyrini hızlandırır, tedaviyi kısıtlar ve iyileşme sürecini uzatır. Kliniğimizde tedavi edilen 3 diyabetik, yaygın el enfeksiyonu olgusu literatür gözden geçirilerek tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: El enfeksyonları, yaygın, Diabetes mellitus.

Extensive Hand Infections in Patients with Diabetes Mellitus

N. Sinem Çiloğlu, Güray Yeşiladalı, Mustafa Tercan
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği - İstanbul

A substantial number of patients admitted to hand surgery clinics suffer from hand infections. These infections can spread and may end up, with permenant damage if they are not diagnosed and treated properly. The existence of comorbidities allow them to spread and increase the risk of complications. Diabetes Mellitus impairing every stage of wound healing, increases clinical symptoms, restrains appropriate management and impede normal healing process of hand infections. Three cases with diabetic, extensive hand infection have been discussed with the literature review.

Keywords: El enfeksyonları, yaygın, Diabetes mellitus.

N. Sinem Çiloğlu, Güray Yeşiladalı, Mustafa Tercan. Extensive Hand Infections in Patients with Diabetes Mellitus. Haydarpasa Numune Med J. 2011; 51(2): 88-92

Sorumlu Yazar: N. Sinem Çiloğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale