ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
Warfarine Bağlı Nadir Görülen Ardışık Komplikasyonlar [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2014; 54(1): 63-65

Warfarine Bağlı Nadir Görülen Ardışık Komplikasyonlar

Asu Özgültekin, Güldem Turan, Gül Ergün, Osman Ekinci, Emine Dinçer
Haydarpaşa Numune EAH, Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Kliniği

Oral antikoagülan tedavinin en sık komplikasyonu kanama olmasına rağmen epidural hematom ve hemotoraks gelişimi oldukça nadirdir. Bu olguda; yapay aort kapağı nedeniyle warfarin kullanan bir hastada gözlediğimiz nadir ardışık komplikasyonları (Spinal epidural hematom, hemotoraks ve intraalveoler hemoraji) sunmak istedik.

Anahtar Kelimeler: Warfarin, epidural hematom, hemotoraks, intraalveoler hemoraji

Rare Complications Seen Sequentialy During Warfarin Therapy

Asu Özgültekin, Güldem Turan, Gül Ergün, Osman Ekinci, Emine Dinçer
Haydarpaşa Numune EAH, Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Kliniği

Although bleeding is the most serious complication of oral anticoagulant treatment, epidural hemotoma and hemothorax are extremely rare. In this case, we want to report rare sequential complications (spinal epidural hematoma, hemothorax and intraalveolar hemoragia) in a patient with a mechanical aortic valve taking warfarin.

Keywords: Warfarin, epidural hematoma, hemothorax, intraalveolar hemoragia

Asu Özgültekin, Güldem Turan, Gül Ergün, Osman Ekinci, Emine Dinçer. Rare Complications Seen Sequentialy During Warfarin Therapy. Haydarpasa Numune Med J. 2014; 54(1): 63-65

Sorumlu Yazar: Asu Özgültekin, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale