ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
Korpus Kallozum Agenesizinde Dil ve Konuşma Bozukluğu [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(3): 352-356 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.50103

Korpus Kallozum Agenesizinde Dil ve Konuşma Bozukluğu

Özlem Oğuz1, Şükrü Torun2
1Üsküdar Üniversitesi
2Anadolu Üniversitesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Korpus kallosum agenezisi çeşitli faktörler dolayısıyla komissural liflerin orta hattı geçemediği, arkaya doğru ilerleyen kör bir bandın meydana geldiği doğumsal bir olgudur. Bu olgu sonucunda bireylerde farklı etkilenimler söz konusu olmakta ve değişken performanslar sergilenmektedir. Bu çalışmanın amacı dil ve konuşma alanında sıklıkla karşılaşılmayan bir korpus kallozum agenezisi vakası hakkında değerlendirmeye ve süregelen bir müdahale sürecine yönelik bilgi sunmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada 42 aylık bir katılımcının TEDİL ve TİGE dil ve konuşma değerlendirmesi yapılmış, ardından 18 haftalık dil ve konuşma terapisi sonrasında sonuçlar tekrar incelenmiştir.
BULGULAR: Vakanın terapi sürecinin başlarında en fazla 5-6 sözcük üretimi gerçekleştirebiliyorken, 18-seanslık terapi sonrasında sözcük sayısının 20-25 civarına yükseldiği görülmüştür. Ayrıca, vakanın istediği nesneyi jest kullanarak belirtmeye, sözel ve motor taklitleri yavaş yavaş gerçekleştirmeye başladığı ifade edilmiş, bazı durumlarda ikili sözcük kombinasyonlarını ürettiği ve ağlama, vurma gibi davranış problemlerinin azaldığı gözlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmada alanyazında yer alan çalışmalara benzer sonuçlara erişilmiş; vakanın yaşıtlarına göre gelişimsel geriliğinin olduğu, kronolojik yaşına uygun bir dil gelişimi sergilemediği görülmüştür.KKA olgularında dil ve konuşma terapisinin etkinliğine yönelik çok fazla çalışma bulunmamasına rağmen, gerekli ve zamanında interdisipliner bir müdahale ile tanı almış olan bireyin söz konusu defisitlerini kompanse edecek becerilerin öğretilebileceği savunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: korpus kallosum, agenezisi, gelişimsel bozukluklar, dil bozukluğu, dil ve konuşma terapisi

Corpus Callosum Agenesis: Speech and Language Disorder

Özlem Oğuz1, Şükrü Torun2
1Uskudar University
2Anadolu University

INTRODUCTION: Corpus callosum agenesis is a rare congenital condition result from a fiberal malformation. Individuals with corpus callosum agenesis may have different symptoms. This study aims to introduce a rare condition and inform about ongoing assessment and treatment processes.
METHODS: 1 participant diagnosed with corpus callosum agenesis who is 42 months was assessed with TEDİL and TİGE assessment tests and had speech and language therapy for 18 months. While therapy was continuing, the second evaluation was carried out.
RESULTS: The participant was found to produce only 5-6 single words in the beginning of intervention besides exhibiting many of behavioral problems. With 18 month sessions, the participant was able to not only use more words, word combination and pragmatic gestures but also have eye contact, imitation skills and less behavioral problems.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The results were similar to the ones in related studies which focus on corpus callosum agenesis which shows that the participant has had developmental delay and speech & language disorder. It is stated that intervention and assessment process is better conducted with multidisciplinary team

Keywords: corpus callosum, agenesis, developmental disorders, language disorder, speech and language therapy

Özlem Oğuz, Şükrü Torun. Corpus Callosum Agenesis: Speech and Language Disorder. Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(3): 352-356

Sorumlu Yazar: Özlem Oğuz, Türkiye
LookUs & Online Makale