ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
Conn Sendromunda Venöz Örnekleme Sonrası Laparoskopik Sol Sürrenalektomi [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2014; 54(3): 210-213

Conn Sendromunda Venöz Örnekleme Sonrası Laparoskopik Sol Sürrenalektomi

Öztekin Çıkman1, Ömer Faruk Özkan1, Hasan Ali Kiraz2, Hacer Şen3, Gürhan Adam4, Faruk Özkul1, Şükrü Taş1, Umut Ercan1, Muammer Karaayvaz1
1Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Çanakkale Türkiye
2Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Çanakkale Türkiye
3Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Çanakkale Türkiye
4Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyodiagnostik Anabilim Dalı, Çanakkale Türkiye

Primer Hiperaldosteronizm; Aldosteron hormonunun adrenal kortexten genellikle soliter adenom veya bilateral adrenal hiperplaziye bağlı otonom aşırı salgılanması, plazma renin aktivitesinin (PRA) baskılanması ve bunun sonucunda da hipertansiyon ve hipopotasemi ortaya çıkmasıdır. 30-50 yaş kadınlarda daha sık olduğu bildirilmektedir. Cerrahi tedavi planlanan hastalara, adrenal venöz örnekleme (AVÖ) önerilmektedir. AVÖ unilateral hastalığı bilateral hastalıktan ayırmada altın standart olarak görülmektedir. Çalışmamızda, kliniğimizde ilk kez yapılan venöz örnekleme sonrası tanısı konulan sürrenal adenomu olgusunun sunulması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Primer hiperaldosteronizm, anjiografik adrenal venöz örnekleme, laparoskopik cerrahi

Left Laparoscopic Adrenalectomy in Conn’s Syndrome After Venous Sampling

Öztekin Çıkman1, Ömer Faruk Özkan1, Hasan Ali Kiraz2, Hacer Şen3, Gürhan Adam4, Faruk Özkul1, Şükrü Taş1, Umut Ercan1, Muammer Karaayvaz1
1Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Çanakkale Türkiye
2Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Çanakkale Türkiye
3Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Çanakkale Türkiye
4Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyodiagnostik Anabilim Dalı, Çanakkale Türkiye

Primary Hyperaldosteronism is considered as autonomous excessive secretion of aldosterone hormone via adrenal cortex, usually due to solitary adenoma or bilateral adrenal hyperplasia and suppression of Plasma Renin Activity (PRA) resulting in hypertension and hypokalemia. Typically, it is reported in women at the age of 30-50. Adrenal Venous Sampling (AVS) is recommended to patients whom are planned to have surgical treatment. AVS is known as the best procedure that helps distinguish unilateral disorder from bilateral disorder. Our study aims to present adrenal adenoma diagnosed via venous sampling which has been done for the first time ever at our clinic.

Keywords: Primary hyperaldosteronism, angiographic adrenal venous sampling, laparoscopic surgery.

Öztekin Çıkman, Ömer Faruk Özkan, Hasan Ali Kiraz, Hacer Şen, Gürhan Adam, Faruk Özkul, Şükrü Taş, Umut Ercan, Muammer Karaayvaz. Left Laparoscopic Adrenalectomy in Conn’s Syndrome After Venous Sampling. Haydarpasa Numune Med J. 2014; 54(3): 210-213

Sorumlu Yazar: Öztekin Çıkman, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale