ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
Kadın Nuck kanalı hidroseli: Olgu sunumu [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2018; 58(4): 227-228 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.54376

Kadın Nuck kanalı hidroseli: Olgu sunumu

Duygu Demiriz Gülmez1, Mehmet Gülmez2
1Opr. Dr. Ergun Özdemir Görele Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji Kliniği, Giresun, Türkiye
2Opr. Dr. Ergun Özdemir Görele Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Giresun, Türkiye

Nuck kanalı hidroseli kadınlarda çok nadir görülen bir durumdur. Otuz yaşında kadın hasta kliniğimize sağ kasık bölgesinde ele gelen sişlik şikayeti ile başvurdu. Ultrasonografik bulguları Nuck kanalı hidroseli ile uyumlu idi. Hidroselin cerrahi rezeksiyonu yapıldı ve histopatolojik bulguların tanı ile uyumlu olduğu tespit edildi.

Anahtar Kelimeler: Nuck kanalı hidroseli, Prosessus vajinalis, Fıtık

Female hydrocele of the canal of Nuck: a case report

Duygu Demiriz Gülmez1, Mehmet Gülmez2
1Opr. Dr. Ergun Özdemir Görele State Hospital, Department of Anesthesiology, Giresun, Turkey
2Opr. Dr. Ergun Özdemir Görele State Hospital, Department of General Surgery, Giresun, Turkey

Hydrocele of the canal of Nuck is a very rare condition in females. A 30-year-old woman presented to our clinic with a palpable mass in her right inguinal groin. Ultrasonographic findings were consistent with the diagnosis of a hydrocele of the canal of Nuck. Surgical resection of the hydrocele was performed and histopathological examination of the surgical specimen confirmed the diagnosis.

Keywords: Hydrocele of the canal of Nuck, Processus vaginalis, Hernia

Duygu Demiriz Gülmez, Mehmet Gülmez. Female hydrocele of the canal of Nuck: a case report. Haydarpasa Numune Med J. 2018; 58(4): 227-228

Sorumlu Yazar: Mehmet Gülmez, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale