ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
36 Pulmoner Tromboemboli Olgusunun Klinik ve Laboratuvar Özellikleri [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2010; 50(3): 117-122

36 Pulmoner Tromboemboli Olgusunun Klinik ve Laboratuvar Özellikleri

Güliz Ataç, Selahattin Öztaş, Müge Özdemir, Gül Erdal, Sema Saraç, Gamze Ayar, Özlen Tümer, Melahat Kurutepe
Süreyyapaşa Göğüs ve Kalp Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi; İstanbul

Kliniğimizde pulmoner tromboemboli tanısı konulan 36 olgunun klinik ve laboratuvar özellikleri retrospektif olarak gözden geçirildi. Hastaların 20’si (%55.6) kadın,16’sı (%44.5) erkektir.Yaş ortalaması 61.11± 16.1 dir.

Anahtar Kelimeler: Pulmoner emboli, klinik özellikler, klinik olasılık.

The Clinical and Laboratory Features of 36 Pulmonary Thromboembolism Patients

Güliz Ataç, Selahattin Öztaş, Müge Özdemir, Gül Erdal, Sema Saraç, Gamze Ayar, Özlen Tümer, Melahat Kurutepe
Süreyyapaşa Göğüs ve Kalp Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi; İstanbul

We retrospectively evaluated the diagnostic methods of 36 pulmonary thromboembolism patients diagnosed in our clinic. There were 20(55.6%)female and 16(44.4%)male patients with mean age 61.11± 16.1 years.

Keywords: Pulmonary embolism, clinical features, clinical probability.

Güliz Ataç, Selahattin Öztaş, Müge Özdemir, Gül Erdal, Sema Saraç, Gamze Ayar, Özlen Tümer, Melahat Kurutepe. The Clinical and Laboratory Features of 36 Pulmonary Thromboembolism Patients. Haydarpasa Numune Med J. 2010; 50(3): 117-122

Sorumlu Yazar: Güliz Ataç, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale