ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
Gergi Bandı Tekniği ile Osteoentez Uygulanan Olekranon Kırıklı Hastalarda Klinik Sonuçlarımız [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2014; 54(3): 169-175

Gergi Bandı Tekniği ile Osteoentez Uygulanan Olekranon Kırıklı Hastalarda Klinik Sonuçlarımız

Levent Adıyeke1, Meriç Uğurlar1, Atila Polat2, Serdar Günday3
1Ümraniye EA Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
2Haydarpaşa Numune EA Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
3Sağlık Bakanlığı Gölköy Devlet Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Deplase olekranon kırıklarının tedavisinde gergi bandı tekniği ile osteosentez kabul edilmiş seçenekler arasındadır. Bu tedavi yöntemiyle tedavi edilmiş hastaların sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2006 ve 2010 yılları arasında olekranon kırığı nedeniyle açık redüksiyon ve gergi bandı yöntemi ile tedavi edilen ve takipleri yapılan 24 hasta incelemeye alındı. Hastalardan 15’i erkek ve 9’u kadın ortalama yaş 45 (17-90 yaş) idi. Yaralanma mekanizması trafik kazası, düşme ve direk travma idi. Schatzker sınıflama sistemine göre 17 olgu Tip A (transvers), 6 olgu Tip C (oblik) ve 1 olgu Tip D (parçalı) idi.
BULGULAR: Tüm hastalar ortalama 29 ay (13-58 ay) takip edildi. Son takip değerlendirmesinde dirsek flexionu ortalama 128 derece (95-130 derece) ve ekstansiyon kısıtlılığı 15 derece (10-40 derece) idi. Dirsek fonksiyonel değerlendirmesi Murphy kriterlerine göre 16 olgu mükemmel, 6 olgu iyi, 1 olgu makul, 1 olgu kötü idi. İyi ve mükemmel olgu oranı %91 idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Farklı tipte deplase olekranon kırıklarının tedavisinde uygulanan açık redüksiyon ve internal fiksasyon tekniklerinden biri olan gergi bandı tekniği ile memnun edici ve etkili sonuçlar elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Olekranon, Gergi bandı, K teli.

Clinical Results After Operative Treatment of Olecranon Fracture Using Tension Band Wire Technique

Levent Adıyeke1, Meriç Uğurlar1, Atila Polat2, Serdar Günday3
1Ümraniye EA Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
2Haydarpaşa Numune EA Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
3Sağlık Bakanlığı Gölköy Devlet Hastanesi

INTRODUCTION: Tension-band wiring has been accepted as the treatment of choice for displaced olecranon fractures. The aim of this study was to evaluate the results of the treatment.
METHODS: Between 2006 and 2010 years, 24 patients with displaced olecranon fractures underwent open reduction and internal fixation with tension band wiring methods. There were 15 males and 9 females with an average age of 45 years (range, 17-90 years). The injury mechanism included traffic accident, falling, and direct trauma. According to Schatzker classification, 17 fractures were rated as type A (Transverse), 6 as type C (Oblique), and 1 as type D (Comminuted).
RESULTS: All patients were followed up 12-58 months with an average of 45 months. At last follow-up, the average flexion of the elbow was 128 degrees (range, 95-130 degrees) and average extension deficiency of the elbow was 15 degrees (range, 10_40 degrees). According to elbow functional evaluation criteria by Murphy, the results were excellent in 16 cases, good in 6, fair in 1, and worse in 1; the excellent and good rate was 91%.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In treatment of displaced olecranon fractures, open reduction and internal fixation can be performed with tension band wiring based on different fracture types and the effectiveness is satisfactory.

Keywords: Olecranon, Tension Band, K wire

Levent Adıyeke, Meriç Uğurlar, Atila Polat, Serdar Günday. Clinical Results After Operative Treatment of Olecranon Fracture Using Tension Band Wire Technique. Haydarpasa Numune Med J. 2014; 54(3): 169-175

Sorumlu Yazar: Levent Adıyeke, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale