ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
Üst Solunum Yolu Obstrüksiyonu Cerrahi Tedavisi ile Monosemptomatik Enüresis Nokturna İlişkisi [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2014; 54(1): 35-37

Üst Solunum Yolu Obstrüksiyonu Cerrahi Tedavisi ile Monosemptomatik Enüresis Nokturna İlişkisi

Özlem Yüksel1, Alpaslan Yüksel2
1Özel Üsküdar Anadolu Hastanesi KBB Bölümü
2Başkent Üniversitesi Tıp Fak. İstanbul Uygulama ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Üst solunum yolu obstrüksiyonuna (ÜSYO) sebep olan tonsiler hipertrofi,adenoid hipertrofisi, veya her ikisinin beraber bulunduğu durumların monosemptomatik nokturnal enürezisin (MNE) etyolojik sebeplerinden biri olduğu bildirilmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Biz bu çalışmamızda ÜSYO nedeniyle opere edilen hastalarda MNE nin iyileşme oranlarını kontrol grubu ile karşılaştırdık
BULGULAR: Operasyon öncesi MNE oranı çalışma grubunda %31 kontrol grubunda %37 saptandı.(P=0.41) Post operatif dört ay sonra iyileşme oranları çalışma grubunda %45, kontrol grubunda %44 saptandı.(P=0.55)
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak ÜSYO cerrahi tedavisi ile MNE iyileşmesi arasında ilişki bulunamadı.

Anahtar Kelimeler: Üst Solunum yolu obstrüksiyonu, cerrahi tedavi, enürezis.

The Relationship Between Surgical Management of Upper Respiratory Tract and Monosymptomatic Enuresis Nocturna

Özlem Yüksel1, Alpaslan Yüksel2
1Özel Üsküdar Anadolu Hastanesi KBB Bölümü
2Başkent Üniversitesi Tıp Fak. İstanbul Uygulama ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği

INTRODUCTION: Upper respiratory tract obstruction (URTO) caused by tonsiller hypertrophy, adenoid hypertrophy or both of them have been reported as one of the etiologic reasons of monosymptomatic enuresis nocturna( MNE).
METHODS: We aimed to compare rates of MNE recovery in children with URTO and control group.
RESULTS: The MNE rates were %31 and %37 (P=0.41) in study group and control group respectively before operation.The cure rates are %45
and %44 in study group and control group respectively after 4 months postoperatively. (p: 0.55).
DISCUSSION AND CONCLUSION: We could not find any association between surgical treatment of URTO and MNE resolution.

Keywords: Upper respiratory track infection, surgical treatmet, enuresis

Özlem Yüksel, Alpaslan Yüksel. The Relationship Between Surgical Management of Upper Respiratory Tract and Monosymptomatic Enuresis Nocturna. Haydarpasa Numune Med J. 2014; 54(1): 35-37

Sorumlu Yazar: Özlem Yüksel, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale