ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
Yenidoğan Döneminde Süpüratif Parotit: Olgu Sunumu [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2016; 56(1): 63-65

Yenidoğan Döneminde Süpüratif Parotit: Olgu Sunumu

Funda Yavanoğlu Atay1, Duygu Bidev1, Suzan Şahin2, Evrim Alyamaç Dizdar2, Nurdan Uraş2, Şerife Suna Oğuz2
1Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Neonatoloji Anabilim Dalı, Turkey

Yenidoğan döneminde parotit oldukça nadir görülen bir tablodur. Dehidratasyon, prematüre doğum öyküsü, malnutrisyon, parotis kanalında tıkanıklık, lokal travma, kanal tıkanıklığı bilinen risk faktörlerinin başında gelmektedir. Literatürde farklı mikroorganizmaların
etken olduğu vakalar bildirilse de en sık etken olarak Staphylococcus aureus görülmektedir. Neonatal süpüratif parotit sıklıkla irritabilite, parotis üzerinde şişlik, kızarıklık, hassasiyet, beslenme güçlüğü şeklinde belirti verir. Tanı koymada ultrasonografik (USG) görüntüleme yardımcıdır. Tedavinin en önemli basamağı etkene yönelik antibiyoterapi verilmesidir.

Anahtar Kelimeler: parotit, yenidoğan, antibiyotik

Neonatal suppurative parotitis: A case report

Funda Yavanoğlu Atay1, Duygu Bidev1, Suzan Şahin2, Evrim Alyamaç Dizdar2, Nurdan Uraş2, Şerife Suna Oğuz2
1Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
2Department of Neonatology, Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Aydın, Turkey

Neonatal suppurative parotitis (NSP)is a rare condition characterized by swelling, pain and erythema over the affected gland. Antimicrobials and adequate hydration are important treatment modalities in treatment. Transmission of bacteria seems to ocur mainly
by ascending spread through the Stensen’s duct or by hematogenous spread from a distant focus. Risk factors are dehydration, low birth weight, ductal obstructions and oral trauma. Staphylococcus aureus is the commonest pathogen. Ultrasound examination may help in the diagnosis. The mainstay in the treatment of NSP is the appropriate selection of antibiotics to cover the causative organism.

Keywords: parotitis, newborn, antibiotics

Funda Yavanoğlu Atay, Duygu Bidev, Suzan Şahin, Evrim Alyamaç Dizdar, Nurdan Uraş, Şerife Suna Oğuz. Neonatal suppurative parotitis: A case report. Haydarpasa Numune Med J. 2016; 56(1): 63-65

Sorumlu Yazar: Funda Yavanoğlu Atay, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale